Oferta

Łączymy naukę z biznesem

Rozwiązania szyte na miarę

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie to instytut o ponad 100-letniej tradycji z powodzeniem łączący doświadczenie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami B+R. Oferujemy nowe technologie i produkty, a także optymalizację procesów, m.in. z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej, technologii polimerów, biomateriałów, elektrochemii a także farmacji, biotechnologii, dermokosmetyków, wyrobów medycznych i chemii gospodarczej. Dorobek Instytutu to ponad 2000 patentów oraz setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

Prowadzimy badania naukowe, przemysłowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych, farmacji i biotechnologii.

JAK MOŻEMY CI POMÓC

Co oferujemy?

Usługi B+r

Zdobądź przewagę na rynku, korzystając z naszych usług B+R.

TECHNOLOGIE

Zapoznaj się z ofertą naszych technologii z zakresu farmacji, biotechnologii, przemysłu chemicznego, recyklingu i zielonej chemii.

ekspertyzy analityczne

Skorzystaj z usług naszych laboratoriów badawczo-analitycznych. Zapoznaj się z ofertą Wytwórni Stałych Form badanego Produktu Leczniczego.

MODELOWANIE procesów technologicznych (Ansys Fluent, ChemKin, ChemCad)

Oferujemy usługi w zakresie modelowania instalacji przemysłowych z użyciem pakietu aplikacji ANSYS Fluent, ChemKin i innych, a w szczególności wykonanie i symulację wybranych modeli reaktorów z reakcją chemiczną i towarzyszącymi efektami cieplnymi.

produkcja i usługi farmaceutyczne

Jesteśmy producentem substancji czynnych leków (API), a także podmiotem odpowiedzialnym i producentem Biodribin® (kladrybina). Angażujemy się w projekty rozwojowe jako Kontraktowy Wytwórca Produktów Leczniczych (CDMO) w obszarze API.

szkolenia

Rozwiń swoje kompetencje, biorąc udział w naszych szkoleniach z zakresu REACH i CLP dla przedsiębiorców.

opracowanie kart charakterystyki

Informacje i doradztwo. Przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki.

produkty

Skorzystaj z naszej oferty produkcji małotonażowej: spoiwa, kleje, impregnaty

co możesz z nami zyskać

Poznaj naszą ofertę

USŁUGI i ekspertyzy

TECHNOLOGIE

BADANIA

PRODUKTY

SPRZEDAŻ produktów małotonażowych:

impregnaty silikonowe do konserwacji kamienia, środki do chemicznego mycia elewacji budynków i powierzchni kamiennych, dwuskładnikowe spoiwo silikonowe do kitów i zapraw, kleje epoksydowe i akrylowe, poliuretanowa płynna uszczelka MOTOFIX, lakier zdzieralny

WYNAJEM

poznaj ofertę ŁUKASIEWICZ - IChP

Przejrzyj katalogi z naszą ofertą technologiczno-badawczą, analityczną i produktową w obszarze ZDROWIE oraz ZIELONA NISKOEMISYJNA GOSPODARKA


warto poznać

Wsparcie technologiczne dla biznesu

Nowoczesne zaplecze technologiczne (modernizacja w 2019 r.) zapewnia najwyższe standardy wytwarzania zgodne z wytycznymi EMA oraz FDA. Park technologiczny umożliwia wytwarzanie stałych form badanego produktu leczniczego do badań klinicznych, w tym:

Krótkich serii dla chorób rzadkich, sierocych

Serii standardowych dla chorób powszechnie występujących

Preparatów do badań biorównoważności

Formulacji do badań przedklinicznych

 

Innowacyjne produkty opakowaniowe

Mamy przyjemność przedstawić nowopowstałą inicjatywę oferującą kompleksowe podejście do otrzymywania innowacyjnych produktów opakowaniowych.
Proponujemy Państwu opracowanie materiałów biodegradowalnych lub kompostowalnych oraz pełną gamę badań ich właściwości.

Departament Produktów Farmaceutycznych zaprasza do współpracy. Nasze usługi farmaceutyczne obejmują m.in.: 

opracowanie ścieżki syntezy API,  wytworzenie substancji w skali laboratoryjnej,

opracowanie technologii produkcji, opracowanie analityki,

walidację metod analitycznych i procesu wytwarzania,

powiększenie skali produkcyjnej (od kilku gramów do setek kilogramów),

opracowanie dokumentacji rejestracyjnej,

wytwarzanie substancji czynnych / transfer technologii, sprzedaż API.

LABORATORIUM Analityki Farmaceutycznej oferuje badania substancji czynnych, produktów leczniczych, substancji pomocniczych, surowców farmaceutycznych w standardach GMP oraz badania farmakologiczne, w tym badania równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych w standardzie GLP.

 

NIE MA CZASU DO STRACENIA

OK, zaczynamy?