CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEJ CHEMII

Centrum Zrównoważonej Chemii

GRUPA BADAWCZA Technologii Polimerów

 
 
 
 
Lider Grupy
dr inż. Piotr Jankowski
tel.  +48 453 056 197
piotr.jankowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl
Kierownik 
dr hab. inż. Regina Jeziórska
tel. +48 453 056 185
regina.jeziorska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Tematyka badawcza

 • Modyfikacja chemiczna tworzyw termoplastycznych metodą reaktywnego wytłaczania
 • Recykling tworzyw termoplastycznych, w tym metodą reaktywnego wytłaczania
 • Napełnianie i wzmacnianie tworzyw termoplastycznych
 • Biodegradowalne kompozyty polimerowe z zastosowaniem surowców pochodzenia naturalnego
 • Nanokompozyty polimerowe
 • Modyfikacja i przetwórstwo tworzyw konstrukcyjnych, w tym PPO
 • Badania właściwości materiałów polimerowych
 • Technologia wytwarzania i modyfikacja tworzyw polimerowych

Oferowane technologie

 • Tworzywa konstrukcyjne nowej generacji z surowców wtórnych (butelki PET)
 • Elastomery termoplastyczne z odpadów folii wielowarstwowych
 • Kompozyty drewnopodobne z odpadów folii wielowarstwowych
 • Skrobia termoplastyczna
 • Polimery biodegradowalne zawierające skrobię termoplastyczną
 • Kompozyty polimerowe z nanokrzemionką
 • Kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanu

Wyposażenie

 • Wtryskarka Arburg 420M Allrounder 1000-250 – wyposażona w system monitorowania procesu wtrysku Priamus oraz formy do wtryskiwania kształtek do badań mechanicznych
 • Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna, walcowa Berstorff ZE-25-33D – wyposażona w zespół dozowników masowych K-Tron
 • Dwuślimakowa wytłaczarka Współbieżna KraussMaffei Berstorff ZE25Ax51D-UTXi-UG – wyposażona w zestaw dozowników masowych; L/D 51
 • Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna, ThermoHaake PTW 16/25
 • Mieszalniki Sthepan UMC 12
 • Prasa płytowa laboratoryjna P 300 E fi rmy Collin – wyposażona w system szybkiego chłodzenia płyt prasujących, zwiększający wydajność urządzenia
 • Młynek tnący, SM100, Retsch – pojemność naczynia zbiorczego: 5 l, sita: wielkość oczka 0,25; 0,75; 1,5; 4; 8; 10; 20 mm
 • Suszarki z sitami molekularnymi Montan MD 11C oraz Somos TF 10
 • Dwuwalcarka, Schwabenthan Berlin
 • Komora klimatyczna Mytron KPK 120
 • Termowaga TGA/SDTA 851e, Mettler Toledo. Zakres temp. 25—1000°C, maks. obj. próbki – 900 µl, maks. masa próbki – 5 g
 • Kalorymetr różnicowy DSC, Zakres temp. 30—400°C
 • Apparat do badania przepuszczalności par gazów TotalPerm firmy ExtraSolution
 • Reospektrometr dynamiczny RDS II, Rheometrics Pomiar w temperaturze od -160°C do 500°C
 • Plastometr (Ceast, Włochy typ ModularMelt Flow) Sterowanie z dokł. 0,1°C w zakresie 100-400°C; obciążenie tłoka do 21,6 Kg
 • Aparat do oznaczania temperatury mięknienia Vicata/HDT CEAST HV3, Pomiar w temperaturze do 300°C
 • Maszyna wytrzymałościowa Instron 5500R Maszyna do badania wytrzymałości materiałów podczas rozciągania i zginania, wyposażona w 2 głowice pomiarowe: do 0,5 kN, 5 kN, 100 kN.
 • Twardościomierz Shore’a – pomiar twardości skala a I d
 • Twardościomierz – pomiar twardości metodą wciskanej kulki
 • Młot udarowy Zwick – zakres pomiarowy do 4 J
 • Reaktory i autoklawy laboratoryjne

Metodyka badawcza

 • Ocena statycznych właściwości mechanicznych przy rozciąganiu i zginaniu – normy PN-EN ISO 527–2 i PN-EN ISO 178
 • Badania udarności wg Charpy’ego z karbem lub bez karbu wg normy PN-EN ISO 179−1
 • Badania udarności wg Izoda PN-EN ISO 180
 • Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) zgodnie z PN-EN ISO 75-1
 • Temperatur mięknienia wg Vicata PN-EN ISO 306
 • Twardość Shore’a skala A i D, wg PN EN – ISO 868
 • Oznaczanie twardość metodą wciskania kulki Rockwella zgodnie z normą PN EN ISO 2039
 • Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) wg normy PN-EN ISO 1133
 • Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
 • Analiza termograwimetryczna (TGA)
 • Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna (DMTA)
Kierownik 
dr inż. Piotr Jankowski
tel. +48 453 056 197
piotr.jankowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 

Tematyka badawcza

 1. Badania nad ograniczaniem palności tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, poliuretany, poliestry, epoksydy, polistyren i inne).
 2. Synteza i modyfikacja antypirenów bezhalogenowych w tym systemy dodatków ograniczających palność typu Intumescent Flame Retardant System (IFRs), syntezy antypirenów na bazie technologii żywic epoksydowych.
 3. Dobór antypirenów działających efektywnie w kompozycji z danym tworzywem.
 4. Technologie otrzymywania żywic poliestrowych, żywic epoksydowych – w tym żywice o właściwościach specjalnych, ciekłe, niskotopliwe, stałe żywice epoksydowe, środki uelastyczniające do żywic epoksydowych.
 5. Technologie otrzymywania kompozytów w tym nanokompozytów w oparciu o duroplasty.
 6. Synteza środków pomocniczych do wybranych żywic konstrukcyjnych – w tym plastyfikatory otrzymywane z produktów ubocznych i odpadowych.
 7. Technologie żywic mocznikowo, melaminowo, fenolowo – formaldehydowych – w tym pianki melaminowe oraz żywice o obniżonej emisji formaldehydu.
 8. Technologie otrzymywania tworzyw poliuretanowych – nowego typu materiały izolacyjne (budownictwo modułowe), elastyczne pianki poliuretanowe.
 9. Technologie wodorozcieńczalnych żywic poliestrowych.
 10. Nowe materiały polimerowe: modyfikacja chemiczna i fizyko-chemiczna termo- i duroplastów.
 11. Nowe materiały polimerowe: polimery funkcjonalne z dodatkiem modyfikatorów struktury lub funkcjonalizowanych hybrydowych napełniaczy naturalnych lub odpadowych.
 12. Termoplastyczne, bezrozpuszczalnikowe kleje typu hot-melt: kleje polikondensacyjne (poliamidowe, poliestrowe), kleje oparte o PP, PE, kopolimery EVA, APAO i kauczuki blokowe (SIS, SBS, SEBS) i inne, kleje stosowane w przemyśle: skórzanym, elektrotechnicznym, budowlanym meblarskim, opakowaniowym i elektronice.453 056 197
 13. Technologie superabsorbentów polimerowych (SAP).
 14. Produkty naturalne w technologiach polimerowych, polimery biodegradowalne.
 15. Optymalizacja technologii już istniejących związanych z powyższą tematyką.
Kierownik 
dr Katarzyna Łęczycka-Wilk
tel. +48 453 056 203
katarzyna.leczycka-wilk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 

Tematyka badawcza

 1. Projektowanie nowych biopolimerów o konkurencyjnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwutleniających
 2. Modyfikacja właściwości fizykochemicznych i użytkowych biodegradowalnych polimerów naturalnych (szczególnie chitozanu) o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle opakowaniowym
 3. Otrzymywanie nowych plastyfikatorów materiałów polimerowych na bazie polisacharydów, w tym synteza mieszanin głęboko eutektycznych (z ang. deep eutectic solvent)
 4. Powłoki jadalne i opakowania aktywne na bazie polimerów pochodzenia naturalnego, jako konkurencja dla współczesnych materiałów opakowaniowych stosowanych w przemyśle spożywczym
 5. Badanie procesów uwalnianie składników aktywnych z matryc polimerowych
 6. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych czynników sieciujących oraz mieszanin i kompozytów polimerowych
 7. Sieciowanie chemiczne i fizyczne mieszanin polimerowych
 8. Polimeryzacja emulsyjna, suspensyjna, blokowa – otrzymywanie suspensji polimerowych i monodyspersyjnych lateksów oraz transparentnych tworzyw sztucznych
 9. Oczyszczanie i wydzielanie substancji (np. z materiału roślinnego) metodą ekstrakcyjną oraz metodą sorpcji i desorpcji na żywicach jonowych lub niejonowych
 10. Otrzymywanie ekologicznych środków grzybobójczy i bakteriobójczych oraz naturalnych nawozów

OFERTA – Nowoczesne materiały biodegradowalne i/lub kompostowalne dla branży opakowań

Kierownik 
dr inż. Jarosław Przybylski
tel. +48 453 056 213
jaroslaw.przybylski@ichp.lukasiewicz.gov.pl
 

Tematyka badawcza

 1. Synteza poliuretanów i silikono-uretanów sieciujących się wilgocią z powietrza,
 2. Wodne dyspersje poliuretanowe, silikono-uretanowe, akrylowo-uretanowe, silikonowo-akrylowe, akrylowo-alkidowe, zwłaszcza w zastosowaniu jako materiały powłokowe,
 3. Modyfikacja izocyjanianami asfaltów, paków węglowych i żywic węglowodorowych,
 4. Asocjacyjne zagęszczacze poliuretanowe,
 5. Badania starzeniowe i aplikacyjne klejów, powłok, kitów i kompozycji,
 6. Plastyfikatory polimeryczne do PVC,
 7. Bezrozpuszczalnikowe i wodno-dyspersyjne spoiwa do powłok sieciujących promieniowaniem UV,
 8. Silikono-uretany jako:
 • rusztowania żywych komórek,
 • stałe elektrolity polimerowe,
 • membrany do separacji mieszanin ciekłych i gazowych,
 1. Nanoproszki polimerowe jako modyfikatory udarności lakierów proszkowych i tworzyw polimerowych,
 2. Materiały powłokowe do specjalnych zastosowań np. samonaprawiające się powłoki polimeryczne, ekranujące promieniowanie elektromagnetyczne itp,
 3. Retykulowany węgiel szklisty,
 4. Polimerowe materiały eksploatacyjne stosowane w drukarkach 3D’
 5. Badania wybranych właściwości materiałów powłokowych (farb i lakierów).
 6. Synteza, optymalizacja i modyfikacja polimerów winylowych i specjalnych  w tym: , poli(chlorek winylu), poli(winylobutyral), .poli(tlenek fenylenu), poli(tlenek metylenu), poliakrylan
 7. Technologia wytwarzania suspensyjnego PVC –wszelkie aspekty, w tym zwiększanie skali procesów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych do skali pilotowej i przemysłowej.
 8. Technologia wytwarzania nanokompozytów PVC produkowanych „in-situ” – skala laboratoryjna, pilotowa.
 9. Technologia wytwarzania poliacetali – skala wielkolaboratoryjna i przemysłowa, fizyczna modyfikacja, opracowania założeń projektowych procesu wytwarzania poliacetali w skali przemysłowej.
 10. Kopolimeryzacja kationowa trioksanu z różnymi komonomerami, dobór inicjatorów.
 11. Dobór składu i warunków przetwórstwa mieszanek PVC, w tym zawierających PVC pochodzący z recyklingu.