Wytwórnia stałych form badanego produktu leczniczego

OFERTA

Wytwórnia stałych form badanego produktu leczniczego

Grupa Badawcza Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii

Nowoczesne zaplecze technologiczne (modernizacja w 2019 r.) zapewnia najwyższe standardy wytwarzania zgodne z wytycznymi EMA oraz FDA. Park technologiczny umożliwia wytwarzanie stałych form badanego produktu leczniczego do badań klinicznych, w tym:

Krótkich serii dla chorób rzadkich, sierocych

Serii standardowych dla chorób powszechnie występujących

Preparatów do badań biorównoważności

Formulacji do badań przedklinicznych

Tematyka badawcza

Formy stałe:

tabletek, tabletek powlekanych, minitabletek, granulatów (preparaty o natychmiastowym i modyfikowanym uwalnianiu, tabletki rozpadające się w jamie ustnej)

Kapsułki twarde

Formy płynne i półpłynne

maści, kremy, żele,

krople oczne

Zaplecze technologiczne

Mieszalnik przesypowy Pharmatech (wsad od 10 do 50 kg)

Granulator szybkoobrotowy ( wsad do 10 l)

Suszarka fluidalna (granulowanie do 0,5 kg, suszenie do 0,7 kg)

Suszarki półkowe (wsad do 5 kg/serię)

Tabletkarka rotacyjna, standardy EU-B i EU-D (wydajność od 600 do 60 000 jednostek/godzinę)

Kapsułkarka automatyczna FlexaLab, formaty 0, 1, 2 i 3

        dozowanie proszków

        dozowanie minitabletek

        dozowanie proszków i minitabletek

Powlekarka o wsadzie do 0,5 kg

Powlekarka o wsadzie od 2 do 10 kg

Blistrownica – folie aluminiowe i polimerowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa

wagosuszarka,

aparat do badania twardości, średnicy i grubości tabletek,

aparat do badania czasu rozpadu tabletek,

aparat do badania ścieralności tabletek,

aparat do badania gęstości nasypowej,

aparat do badania parametrów mieszanek (kąt usypu, płynność),

mikroskop wyposażony w kamerę ze światłem przechodzącym i odbitym.

Kontakt
dr inż. Jolanta Janiszewska
tel. +48 517 883 174
jolanta.janiszewska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
 
mgr inż.  Edyta Jaszczuk
tel. +48 517 883 180
edyta.jaszczuk@ichp.lukasiewicz.gov.pl