Wytwórnia stałych form badanego produktu leczniczego

Nowoczesne zaplecze technologiczne (modernizacja w 2019 r.) zapewnia najwyższe standardy wytwarzania zgodne z wytycznymi EMA oraz FDA. Park technologiczny umożliwia wytwarzanie stałych form badanego produktu leczniczego do badań klinicznych, w tym:

 • Krótkich serii dla chorób rzadkich, sierocych
 • Serii standardowych dla chorób powszechnie występujących
 • Preparatów do badań biorównoważności
 • Formulacji do badań przedklinicznych

Tematyka badawcza

 • Formy stałe:
 • tabletek, tabletek powlekanych, minitabletek, granulatów (preparaty o natychmiastowym i modyfikowanym uwalnianiu, tabletki rozpadające się w jamie ustnej)
 • Kapsułki twarde
 • Formy płynne i półpłynne
 • maści, kremy, żele,
 • krople oczne

Zaplecze technologiczne

 • Mieszalnik przesypowy Pharmatech (wsad od 10 do 50 kg)
 • Granulator szybkoobrotowy ( wsad do 10 l)
 • Suszarka fluidalna (granulowanie do 0,5 kg, suszenie do 0,7 kg)
 • Suszarki półkowe (wsad do 5 kg/serię)
 • Tabletkarka rotacyjna, standardy EU-B i EU-D (wydajność od 600 do 60 000 jednostek/godzinę)
 • Kapsułkarka automatyczna FlexaLab, formaty 0, 1, 2 i 3
  • dozowanie proszków
  • dozowanie minitabletek
  • dozowanie proszków i minitabletek
 • Powlekarka o wsadzie do 0,5 kg
 • Powlekarka o wsadzie od 2 do 10 kg
 • Blistrownica – folie aluminiowe i polimerowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa

 • wagosuszarka,
 • aparat do badania twardości, średnicy i grubości tabletek,
 • aparat do badania czasu rozpadu tabletek,
 • aparat do badania ścieralności tabletek,
 • aparat do badania gęstości nasypowej,
 • aparat do badania parametrów mieszanek (kąt usypu, płynność),
 • mikroskop wyposażony w kamerę ze światłem przechodzącym i odbitym.

Kontakt

Zakład Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii [BB]
Kierownik
dr inż. Jolanta Janiszewska
tel. +48 22 568 28 38, 604 42 20 11

Zespół Technologii Formulacyjnych (BBF)

mgr inż. Edyta Jaszczuk
tel. + 48 22 568 25 84; e-mail: edyta.jaszczuk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Karolina Fedko
tel. + 48 22 568 25 84; e-mail: karolina.fedko@ichp.lukasiewicz.gov.pl


OFERTA do pobrania