Strona Główna

naukowców
i specjalistów
0
patentów
w mocy
0
m kw. powierzchni laboratoryjnej
0
lat
doświadczenia badawczego
0

aktualności

Co nowego u nas?

nasze specjalności

Kierunki badań

TECHNOLOGIE CHEMICZNE

Technologie wodorowe i niskoemisyjne, procesy katalityczne, oczyszczanie i zagospodarowanie strumieni procesowych, odpadowych i/lub gospodarczych - opracowanie, skalowanie i wdrażanie w przemyśle. Biogospodarka i oleochemia, przetwarzanie i magazynowanie energii. Analityka i ekspertyzy technologiczne. Modelowanie i digitalizacja procesów i operacji jednostkowych.

TECHNOLOGIE POLIMERÓW

Nowoczesne polimery i ich kompozyty stosowane w energooszczędnych konstrukcjach i technologiach, nowoczesne materiały polimerowe o celowanych właściwościach np. o ograniczonej palności, poprawionych właściwościach mechanicznych, zdatne do recyklingu, ekologiczne spoiwa do farb i lakierów

CHEMIA KOSMETYCZNA I BIOTECHNOLOGIA

Badania i rozwój leków oraz produktów do profilaktyki, innowacyjne technologie medyczne, żywność funkcjonalna, profilaktyka zdrowotna, Wytwórnia stałych form badanego produktu leczniczego (Park technologiczny)

ANALITYKA FARMACEUTYCZNA

Badania substancji czynnych, produktów leczniczych, substancji pomocniczych, surowców farmaceutycznych, badania farmakokinetyczne, w tym badania równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych w standardzie GMP

Substancje czynne, rozwój (API)

Badania i rozwój aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Opracowanie syntezy, walidacja i skalowanie technologii wytwarzania, transfer technologii, wytwarzanie substancji czynnych.

krok po kroku

Historia Łukasiewicz – IChP

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego to instytut badawczy o ponad 100-letniej tradycji. Jest spadkobiercą Spółki METAN, utworzonej w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy prof. Ignacego Mościckiego, przekształconej wkrótce w Chemiczny Instytut Badawczy.

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej (Łukasiewicz – ICHP). 

Dziś jesteśmy wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii, technologii chemicznej, biotechnologii i farmacji. Dorobek Instytutu to ponad 2000 patentów oraz setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

1916

powstanie spółki METAN

1922

powołanie CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

1952

powstanie Instytutu Farmaceutycznego (IF)

1985

powstanie Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków (IBA)

2019

Instytut staje się częścią SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

2020

włączenie IF i IBA do Łukasiewicz – IChP

jesteśmy częścią

Sieci Badawczej Łukasiewicz

Nasz instytut wchodzi w skład jednej z największych sieci badawczych w Europie. Łukasiewicz to 22 instytuty zatrudniające ponad 4500 pracowników. Wspólnie tworzymy innowacyjne rozwiązania, pozwalające firmom uzyskać przewagę w biznesie.

nasi Liderzy

To oni odpowiedzą na Twoje Wyzwanie

dr inż. Jolanta Janiszewska

KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ FARMACJI, CHEMII KOSMETYCZNEJ I BIOTECHNOLOGII / LIDER GRUPY
 
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Skutecznie łączy wyniki badań naukowych z praktyką przemysłową. Realizuje projekty dotyczące otrzymywania i zastosowania substancji czynnych o aktywności kosmetycznej i farmaceutycznej. W okresie ostatnich 6 lat współtworzyła ponad 80 produktów dla tej branży.
Wybrane projekty:
1. Prace badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu receptury, formulacji na skalę laboratoryjną oraz skalę półtechniczną kremu, zawierającego jako składnik aktywny bakteriofagi przeciwko  Staphylococcus aureus
2. Opracowanie formulacji linii kosmetyków przeznaczonych do ochrony, regeneracji i pielęgnacji skóry seniorów, w tym dermokosmetyków dla seniora leżącego, bazujących na naturalnych składnikach aktywnych.
3. Opracowanie innowacyjnej linii naturalnych produktów do pielęgnacji i ochrony skóry niemowląt i dzieci o synergicznym współdziałaniu użytych ekstraktów roślinnych.

dr Aneta Łukomska

KIEROWNIK LABORATORIUM ANALITYKI FARMACEUTYCZNEJ
 
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony kierownik projektów, umów i zleceń z przemysłu. Specjalność naukowa: chemia analityczna, elektrochemia stosowana, skaningowa mikroskopia elektronowa. Współautorka ponad 40 publikacji naukowych oraz 5 patentów i zgłoszeń patentowych.
Kierownictwo w projektach badawczych:
1. Badania oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego za zastosowaniem elektrolitycznego wydzielania metali
2. Badania przemysłowe polegające na opracowaniu sposobu hydrometalurgicznej obróbki masy elektrodowej pozyskanej z przetworzonych mechanicznie akumulatorów litowych oraz odzyskiwania z niej wartościowych metali, w szczególności kobaltu
3. Badania oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego (V) z zastosowaniem metody zobojętniania roztworem wody amoniakalnej celem obniżenia indeksu mer do wartości poniżej 4%.

dr inż. Antoni Migdał

KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ TECHNOLOGII CHEMICZNYCH / LIDER GRUPY
 
Absolwent Wydziału MiTO Politechniki Radomskiej, kierunek Materiałoznawstwo Produktów Naftowych (1999). Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2006 r. na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni członek Rady Naukowej i Rady Instytutu. Pasjonat chemii i technologii.
Wybrane projekty:
1. 01.03.01-00-010/08 Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (skala ¼-techniczna);
2. Badania procesu współuwodornienia na przykładzie instalacji HON VI i HON VII – praca badawcza dla PKN ORLEN
3. Pełna analiza zjawisk i mechanizmów jakie zaszły w kolumnie DA-202 w trakcie jej inhibitowania – praca badawcza dla PKN ORLEN 

dr inż. Piotr Jankowski

KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ TECHNOLOGII POLIMERÓW / LIDER GRUPY
 
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się głównie technologiami: ograniczania palności tworzyw sztucznych, modyfikacji tworzyw sztucznych pod kątem zmiany ich właściwości, syntezy związków wielkocząsteczkowych, kompozycji i kompozytów polimerowych różnego przeznaczenia. 
Wybrane projekty badawcze:
1. POIR.04.01.04-00-0034/17 „Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych, dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych
2. umowa Nr.722555/BP-2/2018 „Opracowanie receptury modyfikowanego żelkotu wraz z badaniem jego właściwości
3. B+R 841312/BP-2/2023 „Nowe surowce do otrzymywania innowacyjnych materiałów polimerowych – modyfikatory adhezji w przetwórstwie PS, ciecze jonowe w antypirenach, surowce odnawialne i/lub pochodzące z odzysku do pianek PUR/PIR” 

Nasi KLIENCI

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym przedsiębiorcą, niezależnie od jego wielkości!

współpracujemy

This will close in 0 seconds