O instytucie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

Aktualności

Karolina Rolińska z tytułem doktora

Miło nam poinformować, że mgr inż. Karolina Rolińska z Sekcji Biomateriałów Grupy Badawczej Technologii Polimerów 24 kwietnia 2023 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Polimery z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych – badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami”. Promotorem rozprawy byli prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Andrzej Sikorski, […]

Czytaj dalej

Certificate of Suitability (CEP) dla Tacalcitolu. Jesteśmy pierwsi na świecie!

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, jako pierwszy na świecie producent substancji czynnej (API) Tacalcitol, otrzymał Certificate of Suitability (CEP), potwierdzający najwyższą jakość produktu! Certificate of Suitability (CEP) to certyfikat wydawany przez European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM), który potwierdza zgodność substancji czynnej (API) z wymaganiami odpowiedniej monografii Farmakopei Europejskiej, a tym samym dyrektywy […]

Czytaj dalej