Kontakt

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

e-mail kancelaria@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 23 93

NIP 5252836114
KRS 0000857893


Dyrektor
dr inż. Paweł Bielski
pawel.bielski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 633 97 98
faks +48 22 568 22 42


Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji
dr inż. Ewa Śmigiera
ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 22 18, +48 22 633 93 34
tel./faks +48 22 568 25 22


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
mgr inż. Wojciech Konarski
wojciech.konarski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 23 35
faks +48 22 568 23 38


Główna Księgowa
mgr Dominika Jaworska
dominika.jaworska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 23 34
faks +48 22 568 23 38


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr inż. Małgorzata Walkiewicz
tel. +48 22 568 23 54, +48 517 883 168


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
mgr Paweł Makowski
iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Departament KOMERCJALIZACJI i TRANSFERU TECHNOLOGII

dr inż. Ewa Śmigiera
ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 22 18, +48 22 633 93 34
tel./faks +48 22 568 25 22


Dział Bezpieczeństwa Chemicznego (Centrum ds. REACH i CLP)

mgr inż. Paulina Porębska-Sęktas
paulina.sektas@ichp.lukasiewicz.gov.pl

+48 453 056 232

reach_clp@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel.+48 22 568 20 33


Dział Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)
mgr inż. Eliza Oksiuta

tel. +48 517 883 180

kontakt@cro.ichp.pl lub kontakt@bds.ichp.pl

bowoik@ichp.lukasiewicz.gov.pl

(Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO);
Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC)


Departament PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
mgr Wojciech Maszewski
wojciech.maszewski@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 568 22 10
+48 603 507 690


Rzecznik Patentowy
mgr Jolanta Rosińska
jolanta.rosinska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 20 71, +48 453 056 219


Zespół Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Małgorzata Rudyk
malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel./fax +48 22 568 22 63, +48 506 065 785


Dział Zarządzania Personelem
mgr Monika Szcześniak
monika.szczesniak@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 22 49, +48 453 056 283


Dział Administracyjny
mgr Anna Podwójcic
anna.podwojcic@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 509 053 029


Dział Ochrony

tel. +48 22 568 29 99