Kontakt

 


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

e-mail ichp@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 23 93

NIP 5252836114

KRS 0000857893


Dyrektor
dr inż. Paweł Bielski
pawel.bielski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 633 97 98
faks +48 22 568 22 42


Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
dr inż. Ewa Śmigiera
ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 22 18, +48 22 633 93 34
tel./faks +48 22 568 25 22


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr inż. Wojciech Konarski
wojciech.konarski@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 23 35
faks +48 22 568 23 38


Główna księgowa
mgr Dominika Jaworska
dominika.jaworska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 23 34
faks +48 22 568 23 38


Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr inż. Małgorzata Walkiewicz
tel. +48 22 568 23 54


Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
mgr Anna Matusiak-Wekiera
iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl


BIURO TRANSFERU TECHNOLOGII
dr inż. Ewa Śmigiera
ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 27 66


Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym (Centrum ds. REACH i CLP)

tel.+48 22 568 20 33


Dział Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)
dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz

tel. +48 22 568 28 45, +48 22 568 21 82

kontakt@cro.ichp.lukasiewicz.gov.pl lub kontakt@bds.ichp.lukasiewicz.gov.pl

(Informacje dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO);

Informacje dotyczące Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o SZWO i FGC)


BIURO PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
mgr Bożena Pierścionek
bozena.pierscionek@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 568 22 10
+48 603 507 690


Rzecznik Patentowy
mgr Jolanta Rosińska
jolanta.rosinska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 20 71


Zespół Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Małgorzata Rudyk
malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel./fax +48 22 568 22 63


Dział Zarządzania Personelem
mgr Monika Szcześniak
monika.szczesniak@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 22 49


Dział Administracyjno-Techniczny
mgr Mariusz Sar
mariusz.sar@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 20 11, tel. +48 22 568 23 91, +48 22 568 23 92


Dział Ochrony

tel. +48 22 568 29 99