RODO

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie powołał inspektora ochrony danych pana Pawła Makowskiego. Z inspektorem można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych: e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl, pocztą tradycyjną: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu).

Poniżej udostępniamy informacje na temat praw przysługujących osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej oraz dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, a w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Informacja na temat praw RODO oraz ich realizacji

Informacja dla reprezentantów podmiotów i osób kontaktowych

Informacja dla osób, z którymi prowadzona jest korespondencja (poczta elektroniczna)

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego osób wchodzących na teren

Informacja dla kandydatów do pracy (rekrutacja)

Informacja dla osób zgłaszających działania niepożądane