Certyfikaty

Certyfikaty

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowego opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania produktów leczniczych: opracowanie syntezy substancji czynnej; wytwarzanie substancji czynnej, opracowanie technologii wytwarzania formy leku; badania analityczne; dopuszczenie do obrotu.  Dokumentacja prac badawczo-rozwojowych jest opracowywana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP, GLP. Oferujemy szeroki asortyment API (aktywne substancje farmaceutyczne) wyprodukowanych w certyfikowanych warunkach GMP i posiadających certyfikaty GIF.

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Potwierdzający jakość wytwarzania substancji aktywnych alfakalcydol, kalcyfediolu wodzian, kalcypotriol bezwodny, paricalcitol, brynzolamid

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu: IWSC.405.23.2019.ES.1-1/WTC/0079_01_02/133

Pobierz certyfikat

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Potwierdzający jakość wytwarzania substancji aktywnych karwedilol, wodorosiarczan (+)-klopidogrelu

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu GIF-IW-400/0079_01_02/04/86/17

Pobierz certyfikat

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Potwierdzający jakość produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi.

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu: IWSC.405.102.2022.IP.2/WTC/0079_01_01/238

Pobierz certyfikat

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)

Potwierdzający jakość badań farmakokinetycznych i bioanalitycznych, w tym badań równoważności i dostępności biologicznej

Wydawca: Biuro ds. Substancji Chemicznych
Nr certyfikatu: 25/2020/DPL

Pobierz certyfikat

 

Akredytacja w Japonii

Akredytacja zagranicznego wytwórcy produktów leczniczych

Wydawca: Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii
Nr certyfikatu: AG22300014

Pobierz certyfikat

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu: IWPS.405.102.2022.IP.1/ WTC/0079_01_01/237

Pobierz certyfikat

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Produkty lecznicze weterynaryjne

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu: IWPS.405.9.2020.AL.2 WTC/0034_01_01/149

Pobierz certyfikat

 

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi

Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu: IWPS.405.118.2022.OP.1/ WTC/0034_01_01/260

Pobierz certyfikat