Dyrekcja

ludzie i organizacja

Dyrekcja Łukasiewicz - IChP

dr inż. Ewa ŚMIGIERA
Dyrektor
Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej
Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1998 r.). W 2021 r. ukończyła studia MBA Finance & Technology a w 2023 r. POST MBA Digital Transformation w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Ekologii i Innowacji w Lublinie. W 2007 r., uzyskała stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Chemii Przemysłowej. W 2022 uzyskała Certyfikat Becoming Stronger Than Our Challenges , QUEEN HEDVIG ACADEMY a w 2021 Certyfikat Sztuczna Inteligencja w Biznesie, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Od 1998 r zatrudniona w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie (poprzednio Instytut Chemii Przemysłowej).
W latach 2015-2016 była Prezesem Zarządu ChemSpin sp. z o.o. o., powołanej przez Łukasiewicz – IChP (100% udziałów) do komercjalizacji wyników badań powstałych w Instytucie.
W latach 2017-2018 pełniła funkcję Kierownika Biura Transferu Technologii w Łukasiewicz – IChP.
Od 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Silikony Polskie sp. z o.o., której współwłaścicielem jest  Łukasiewicz – IChP.
Od 2019 r. jest przedstawicielem Ministra ds. nauki w Radzie Naukowej Instytutu Technologii Paliw i Energii (poprzednio IChPW) a od 2023 r – przedstawicielem Łukasiewicz – IChP w Radzie Pracodawców (kierunek chemia) w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
W styczniu 2018 r. została powołana na Zastępcę Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji w Łukasiewicz – IChP i była odpowiedzialna za zarządzanie Departamentem Badawczym (obszar chemia, biotechnologia, farmacja) oraz Departamentem Komercjalizacji i Transferu Technologii.
22 marca 2024 roku powołana na stanowisko p. o. Dyrektora  Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej.
15 maja 2024 roku decyzją Prezesa Centrum Łukasiewicz powołana na stanowisko Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

This will close in 0 seconds