Badaczki Łukasiewicz – IChP wśród innowatorów medycyny

W XIV edycji konkursu o laur „Złotego Skalpela” wśród nagrodzonych znalazł się zespół prowadzący autorskie niekomercyjne badania kliniczne w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, prof. IMiD. Z prof. Raciborską współpracują m.in. badaczki Łukasiewicz – IChP.

Finaliści Złotego Skalpela 2022. Druga z prawej - prof. Anna Raciborska (IMiD) [fot. Adam Burakowski]

Finaliści Złotego Skalpela 2022. Druga z prawej – prof. Anna Raciborska (IMiD) [fot. Adam Burakowski]

W tegorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny” wzięło udział kilkadziesiąt zespołów badawczo-wdrożeniowych. Złoty Skalpel przypadł autorom zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki, wykonywanych z wykorzystaniem implantów 3D, odtwarzających fragmenty twarzy, które ucierpiały w wyniku urazu lub choroby. Liderką nagrodzonego zespołu jest prof. Iwona Niedzielska ze szpitala klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.

Na drugim miejscu w konkursie uplasowały się autorskie pediatryczne niekomercyjne badania kliniczne w Instytucie Matki i Dziecka obejmujące leczenie celowane i immunoterapię pod kierunkiem dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD, w których uczestniczyły również badaczki z Łukasiewicz – IChP. W ramach projektu POL HISTIO (https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/projekty-badawcze/pol-histio/), odpowiadają za badania farmakokinetyczne. Kierownikiem projektu ze strony naszego Instytutu jest dr Katarzyna Buś-Kwaśnik, kierownikiem badań – mgr Edyta Gilant, zaś nadzorem nad realizacją badań w systemie GLP zajmuje się mgr Edyta Pesta. Nasz zespół współpracuje też z Instytutem Matki i Dziecka przy projekcie REGBON, w którym pełni rolę podwykonawcy.

Jak podaje redakcja „Pulsu Medycyny”, wśród dzieci odnotowuje się ok. 1100-1200 rozpoznań złośliwych nowotworów rocznie. Większość z nich to choroby rzadkie lub ultra rzadkie, stąd brak zainteresowania podmiotów komercyjnych w prowadzeniu badań klinicznych. Obecnie w IMiD prowadzone są cztery własne, autorskie, niekomercyjne, pediatryczne badania kliniczne, kolejne trzy są w fazie przygotowania.

Istotnym elementem badań prowadzonych w IMiD jest diagnostyka molekularna, która pozwala na zastosowanie nowoczesnego, zindywidualizowanego, celowanego leczenia w dużej grupie pacjentów. Ponadto – jak czytamy w opisie – w ramach naukowej części badań, z próbek pobranych od poszczególnych pacjentów, wyprowadzane są hodowle komórkowe. Na stworzonych modelach prowadzone są badania nad molekularnym podłożem transformacji komórek, złożone analizy farmakokinetyczne dla tworzonych leków oraz związków o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym, a także zaawansowane protokoły badawcze, służące ocenie skuteczności terapii celowanych i spersonalizowanych.

___________________________________________

Pozostałe projekty wyróżnione w konkursie o Złoty Skalpel:

  • Opracowanie, walidacja i wdrażanie nowatorskiej metody analizy angiografii pozwalającej przewidzieć efekt zabiegu „wirtualna angioplastyka vFFR” w celu poprawy diagnostyki i trafności kwalifikacji do zabiegowego leczenia choroby wieńcowej;
  • Wdrożenie urządzenia do ablacji bipolarnej stosowanej w leczeniu arytmii komorowych opornych na techniki klasyczne;
  • Pregnabit (urządzenie do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży) – przyszłość opieki zdrowotnej;
  • Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego programu przezcewnikowego leczenia pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej;
  • Wirtualna rzeczywistość podczas innowacyjnych zabiegów ortopedycznych;
  • Innowacyjne schematy radioterapii okołooperacyjnej chorych na zlokalizowane mięsaki tkanek miękkich z wykorzystaniem hipofrakcjonowania, chemioterapii opartej o antracykliny i ifosfamid oraz hipertermii regionalnej;
  • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych w zakresie diagnostyki i leczenia raka piersi;
  • Kurs „Techniki pozaustrojowego wspierania funkcji życiowych”.

___________________________________________

Oprac. Iwona Lisek-Woubishet
fot. Adam Burakowski

Źródło: Puls Medycyny (https://pulsmedycyny.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-zloty-skalpel-2022-1168915)

Naturalna ciekawość świata, czyli Olimpijczycy w Łukasiewicz – IChP

W ramach Programu Olimpijczycy Sieci Badawczej Łukasiewicz skierowanego do najzdolniejszych uczniów szkół średnich nasz Instytut zatrudnia już czterech olimpijczyków – finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, biologicznej i chemicznej.

Troje spośród „naszych” olimpijczyków jest już studentami warszawskich uczelni, a jedyna wśród olimpijczyków kobieta – przyszłoroczną maturzystką. Pracują w Łukasiewicz – IChP na stanowiskach pracowników obsługi ds. wsparcia prac badawczych pod okiem swoich mentorów: dra hab. Wiesława Świętnickiego (Zespół Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy), dr Olgi Michalak (Zespół Chemii) oraz dra Jakuba Lacha (Zespół Procesów Elektrochemicznych).

Zadaniem opiekunów jest wyznaczanie zadań do realizacji oraz wsparcie merytorycznie i organizacyjnie w ich efektywnym wykonywaniu.

Pracujemy nad różnorodnymi projektami, które są ważne dla nauki oraz gospodarki Polski – mówi dr hab. Wiesław Świętnicki. Od olimpijczyków oczekujemy, by ich podejście wykraczało poza ustalone schematy myślowe, by wykazywali się kreatywnością, którą powinni odznaczać się przyszli naukowcy. Z jednej strony, ich naturalna ciekawość świata, chęć jego zmiany, a z drugiej – gotowość do ciężkiej i często nużącej pracy, wymaganej od przyszłych naukowców, są najistotniejszymi elementami w ich rozwoju. My ze swej strony możemy jedynie ukierunkować ich i pomóc w wyłonieniu elementów niezbędnych dla podejmowania wyzwań.

Mentorzy przygotowują plan pracy oraz wyznaczają kierunki działań rozwojowych.  Na koniec 6-miesięcznej współpracy zarekomendują olimpijczykom dalszą ścieżkę rozwoju.

Naszym olimpijczykom życzymy satysfakcji z pokonywania kolejnych wyzwań.

__________________________

Pilotażowa edycja Programu Olimpijczycy, w której bierze udział łącznie 29 finalistów i laureatów krajowych olimpiad przedmiotowych, ma zbadać zainteresowanie ofertą rekrutacyjną Łukasiewicza wśród najzdolniejszych uczniów szkół średnich w Polsce. Pozwoli również ocenić gotowość i otwartość młodych ludzi na podążanie ścieżką kariery naukowej. Po 6 miesiącach, w zależności od oceny pracy olimpijczyka i rekomendacji mentora co do jego dalszego rozwoju, dla olimpijczyków, którzy będą chcieli kontynuować współpracę, zostanie przygotowana oferta przedłużenia umowy, gwarantująca udział w ciekawych projektach badawczych i możliwe współfinansowanie kosztów dalszej nauki.

Oprac. Iwona Lisek-Woubishet/fot. Pixabay

Prof. Urszula Domańska-Żelazna w prestiżowym rankingu

W pierwszej edycji rankingu najlepszych naukowców w dziedzinie chemii ogłoszonym przez Research.com nasza naukowczyni prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna znalazła się na drugim miejscu z liczbą cytowań 16 270 (D-index 75) i liczbą publikacji 397 (obecnie już 418). Serdecznie gratulujemy!

Jak podaje portal, ranking opiera się na danych zebranych z Microsoft Academic Graph na dzień 6 grudnia 2021 r. Pozycja w rankingu oparta jest na indeksie D naukowca (Dyscyplina H-index), który obejmuje wyłącznie artykuły oraz wartości cytowań dla badanej dyscypliny.
Dla dyscypliny Chemia przebadano ponad 35760 profili.
————————–
The 1st edition of Research.com ranking of top Chemistry scientists is based on data collected from Microsoft Academic Graph on December 6th, 2021. Position in the ranking is based on a scientist’s D-index (Discipline H-index), which only includes papers and citation values for an examined discipline.
Our best scientists ranking is a reliable list of leading scientists from the area of Chemistry, based on a meticulous examination of 166,880 scientists on Microsoft Academic Graph. For the discipline of Chemistry, over 35,760 profiles were examined.

oprac. I.L.-W.

Łukasiewicz – IChP patronem konferencji naukowej „Pacjent PostCOVID-owy”

“Pacjent PostCOVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?” – pod takim hasłem w dniach 14-15 listopada 2022 r. będzie przebiegać II Konferencja Naukowa, w której wezmą udział polscy naukowcy i klinicyści. Łukasiewicz – IChP po raz drugi objął wydarzenie patronatem merytorycznym.

Jak podkreśla dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR), ideą konferencji jest integracja środowiska naukowego wokół rozwiązań dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem po przebytej chorobie Covid-19. Ważne, by dzięki podobnym inicjatywom pogłębiać interdyscyplinarną współpracę dydaktyczno-badawczą polskich naukowców w zakresie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych Covid-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, opieki nad pacjentem cierpiącym na „zespół po-Covid-owy”.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Więcej pod adresem www.postcovid.medius.com.pl.

Oprac. I.L-W.


 

Nocny pożar budynku magazynowego na terenie Łukasiewicz – IChP

W piątek, 14 października, w godzinach nocnych doszło do pożaru w jednym z budynków magazynowych na terenie Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, przy ulicy Rydygiera 8 w Warszawie. W związku ze zdarzeniem wdrożono wszystkie standardowe procedury bezpieczeństwa. Zawiadomiona Straż Pożarna natychmiast podjęła działania i pożar został sprawnie ugaszony. Obecnie trwają prace zabezpieczające miejsce zdarzenia. Przyczyny pożaru zostaną ustalone w toku postępowania przeprowadzonego przez odpowiednie służby.

Łukasiewicz – IChP

Cel: współpraca z biznesem na rynku substancji czynnych

Instytut Chemii Przemysłowej należący do Sieci Badawczej Łukasiewicza wzmacnia swoją kadrę i rekrutuje kolejnych pracowników do biura produktów farmaceutycznych. To jeden z elementów realizacji planów związanych z wytwarzaniem substancji czynnych (API) w Polsce. A niezależnie od tego o potrzebie uniezależnienia się od dostaw surowców z Azji przedstawiciele branży oraz szef Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozmawiali w wiceministrem zdrowia – Maciejem Miłkowskim.

Polska branża farmaceutyczna ma świadomość, że jednym z ważnych potencjałów, którym dysponują na terenie kraju jest kadra naukowo-badawcza. Stąd też coraz częściej wytwórcy starają się zachęcać studentów farmacji do uczestnictwa w stażach i praktykach. Coraz więcej farmaceutów decyduje się również na ścieżkę kariery poza aptekami. Taką możliwość daje m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicza, która rekrutuje nowych pracowników do biura produktów farmaceutycznych. Jak przekonuje Piotr Dardziński [prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz], w planach ma rozwój takich obszarów jak leki, wyroby medyczne, a także logistyka i opakowania. – Istnieje również absolutna zgoda co do tego, że substancje czynne są krytycznymi ze względu bezpieczeństwa kraju. Z 600 substancji aktywnych stosowanych w lekach refundowanych w Polsce jesteśmy w stanie wytworzyć 40 – przekonywał Dardziński, wskazując na kluczową rolę, jaką w tym obszarze może odegrać Instytut Chemii Przemysłowej. Zapewnił jednocześnie, że chce, by kierowana przez niego instytucja działała partnersko z biznesem. – Chcielibyśmy zainwestować w infrastrukturę z firmami – by działało to na zasadach kooperacji, a nie konkurencji. Zależy nam na tym by nie dublować inwestycji. Jesteśmy gotowi współpracować z takimi firmami jak Polpharma i brać na siebie ryzyko i koszty opracowania substancji aktywnej, ale również wspierać w obszarze optymalizacji kosztów produkcji, formulacji, czy kwestii opakowań i logistyki – wskazał Dardziński.

Łukasiewicz wytwarza 10 API, kolejne 10 substancji jest już opracowanych i trwa poszukiwanie partnerów przemysłowych do wdrożenia ich produkcji. W trakcie prac rozwojowych znajduje się kolejnych 19 projektów. A dla porównania Polpharma ma w portfolio 47 substancji czynnych, a kolejnych 20 znajduje się w fazie rozwoju.

Europa świadoma problemu z API

Podczas dyskusji branżowych eksperci cały czas podkreślają zagrożenia związane z uzależnieniem od produkcji z Azji. Szacunki wskazują, że obecnie nawet 80 proc. substancji czynnych wykorzystywanych w UE do produkcji leków pochodzi z Azji – a główne rynki z których są one importowane to Chin i Indie. To dużo biorąc pod uwagę to, że jeszcze w połowie lat 90. XX w. Europa i USA dostarczały 90 proc. wszystkich API stosowanych na świecie. Gdyby jednak wziąć pod uwagę, że z Azji sprowadzamy “surowiec” do leków najpowszechniej stosowanych, to w tonach uzależnienie od azjatyckich substancji czynnych dużo bardziej zbliżałoby się do 100 proc.

Dlatego w dyskusjach branża alarmuje o potrzebie podjęcia działań na poziomie krajowym i unijnym, które pozwoliłyby na przywrócenie produkcji substancji czynnych w Europie.

Stąd też apel organizacji i stowarzyszeń zrzeszających producentów substancji czynnych w Europie o podjęcie natychmiastowych i skoordynowanych działań, uwzględniających mechanizmy wsparcia finansowego, organizacyjnego i administracyjnego, które pozwolą na odbudowę i zachowanie istniejących jeszcze zdolności produkcyjnych API w Europie. Wspólne stanowisko w tej sprawie przygotowują obecnie Medicines for Europe i European Fine Chemicals Group. Co więcej w maju tego roku Krajowi Producenci Leków złożyli do Parlamentu Europejskiego (PE) petycję dotyczącą pilnej potrzeby wsparcia produkcji substancji czynnych dla produktów leczniczych na terytorium UE. Obecnie jest ona rozpatrywana przez PE.

Firmy szykują inwestycje

Dostrzegając potrzebę rozwoju dalszej produkcji na terenie UE polskie firmy również chcą inwestować. Przykładem jest Polpharma, która w I kwartale 2024 r. chce zakończyć budowę nowego obiektu do badań i rozwoju oraz wytwarzania wysokoaktywnych substancji czynnych (Highly Potent API). Jak przekonują przedstawiciele firmy, jest to pierwszy krok w realizacji jednej z kilku inwestycji strategicznych Polpharmy w obszarze substancji czynnych. Koszt ich wdrożenia wyniesie ponad 150 mln zł.

– Polska i Europa praktycznie uzależniły się od importu azjatyckich substancji czynnych, co jest realnym zagrożeniem w sytuacji jakiegokolwiek kryzysu. Mogliśmy się o tym naocznie przekonać w pierwszej fazie pandemii COVID-19, kiedy wystąpiły czasowe braki w dostępie do niektórych leków i substancji czynnych. Nasza inwestycja pokazuje, że Polpharma ma potrzebną wiedzę oraz silną wolę, by rozwijać produkcję API w naszym kraju, jednak bez szerszego planu i wsparcia państwa sami nie będziemy w stanie osiągnąć skali, która pozwoli przywrócić bezpieczeństwo lekowe w Polsce – ocenia Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

MZ świadomy zagrożeń

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapytany o problemu produkcji API na terenie kraju przyznał, że Ministerstwo Zdrowia jest świadome zagrożenia wynikającego z uzależnienia się od substancji czynnych z Azji.

– Już w pierwszych miesiącach pandemii zobaczyliśmy braki dostaw i zerwane łańcuchy. W wielu przypadkach Ministerstwo Zdrowia indywidualnie rozmawiało, chcąc pomóc udrożnić te łańcuchy. Problem był ogólnoeuropejski. Jeżeli chodzi o polską produkcję API, to faktycznie nie pozostało wielu producentów. To niszowe rynki z wyłączeniem Polpharmy. Jako Ministerstwo Zdrowia przygotowaliśmy ustawę, która umożliwia wyższe finansowanie leków, które są produkowane w Polsce. Całkowicie podpisujemy się pod tym, by proces produkcji leków był jak największy. Wiemy, że zaczyna się on od badań i rozwoju – przekonywał Minister Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Branża jednak projektowi jest zdecydowanie przeciwna, o czym pisaliśmy wiele razy, a Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF – Krajowi Producenci Leków od razu po wypowiedzi Miłkowskiego zaznaczył, że zmiany w zakresie wsparcia produkcji API w Polsce wcale nie potrzebują ustawy, lecz innych działań.

Przypomnijmy również, że jednym z celów rezolucji Parlamentu Europejskiego z listopada 2021 r. w sprawie strategii farmaceutycznej jest wzmocnienie konkurencyjności unijnego sektora farmaceutycznego na świecie. Co więcej opracowana i przyjęta w listopadzie 2020 r. przez Komisję Europejską nowa strategia farmaceutyczna dla Europy zakłada budowanie strategicznej autonomii lekowej Unii Europejskiej. Głównym celem jest dywersyfikacja produkcji produktów leczniczych oraz łańcucha dostaw, aby uniezależnić europejski rynek farmaceutyczny od pozaunijnych producentów i dostawców.

Artykuł za portalem “Cowzdrowiu.pl”; oryginalny tytuł: Sieć Łukasiewicz wzmacnia swoją farmację i rekrutuje
Autor : Marta Markiewicz
2022-09-22

link do źródła: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/lukasiewicz-wzmacnia-swoja-farmacje-i-rekrutuje


 

Współpraca z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia

Łukasiewicz – IChP i Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy. To przykład działań podejmowanych przez obie jednostki w kierunku badań naukowych, które w przyszłości przedkładać się będą na transfer nowych rozwiązań i technologii do biznesu.
dr inż. Paweł Bielski (Łukasiewicz - IChP) i dr n. chem. Sebastian Grzyb (WSIiZ) podpisanie umowy o współpracy

Z lewej: dr inż. Paweł Bielski i dr n. chem. Sebastian Grzyb

Umowę o współpracy podpisano podczas uroczystego spotkania w siedzibie naszego Instytutu. Strony reprezentowali: Rektor WSIiZ dr n. chem. Sebastian Grzyb oraz Dyrektor Łukasiewicz – IChP dr. inż. Paweł Bielski i dr inż. Ewa Śmigiera, zastępca Dyrektora ds. Badawczych. Podczas spotkania ustalono, że współpraca obejmie m.in. realizację prac dyplomowych, praktyk studenckich studentów wydziałów Chemii kosmetycznej, Technologii kosmetyku i Chemii żywności oraz współdziałanie w zakresie projektów naukowo-badawczych.

Jak przyznaje Rektor dr n. chem. Sebastian Grzyb, to korzyść nie tylko dla studentów WSIiZ, ale też dla przedsiębiorców z sektora przemysłu kosmetycznego i spożywczego współpracujących ze Szkołą, którzy będą mieli możliwość realizacji projektów wdrożeniowych przy wykorzystaniu potencjału kadrowego, zaplecza badawczego i infrastruktury Łukasiewicz – IChP – w ramach wspólnych konsorcjów.

Oprac. ILW, fot. WSIiZ

 

 

XVIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’22

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów chemików warszawskich placówek do udziału w XVIII Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’22. Patronem wydarzenia jest Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Tegoroczne Seminarium odbędzie się 23 września 2022 r. w sposób zdalny (https://chemsession.pl/). Tradycyjnie głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz dziedzin pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planowane są prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium, które będą rozsyłane uczestnikom w wersji elektronicznej.

Prezentacja plakatów nastąpi poprzez ich umieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej Oddziału Warszawskiego PTChem. Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 22 września br.).

W trakcie sesji plenarnej seminarium jego uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy oficjalne ogłoszenie autorów wyróżnionych prac.

Oprac. ILW fot: Akbar Nemati/Pixabay

Łukasiewicz – IChP na Forum Ekspertów EIT RawMaterials

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje i edukację” – pod takim hasłem odbywało się tegoroczne Forum Ekspertów zorganizowane w Berlinie w dniach 27-29 czerwca 2022 r. przez European Institute of Innovation and Technology (EIT). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Instytutu.

W spotkaniu, dedykowanym surowcom – EIT RawMaterials Expert Forum – obok blisko 160 reprezentantów europejskiego przemysłu, organizacji badawczych, uczelni wyższych i Komisji Europejskiej, nie zabrakło przedstawicieli Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

EIT RawMAtreials definiuje trendy badawcze w trzech strategicznych ramach – Lighthouse Programs, skupiających się na wyzwaniach w zakresie wydobycia i dostarczania surowców dla Europy, by poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny uczynić Europę strategicznie bardziej autonomiczną.

W tym kontekście udział przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz w europejskim Forum Ekspertów to ogromna szansa na integrację z europejską społecznością naukowo-badawczą, a także otwieranie pola dla nowych wspólnych aktywności europejskich.

Nie do przecenienia są zarówno szanse na inicjowanie pionierskich rozwiązań i dzielenie się nimi z przyszłymi partnerami europejskimi, poprzez wspólne zdobywanie środków na ich realizację (m.in. w zakresie unikatowych kompetencji Łukasiewicz – IChP dotyczących ogniw paliwowych PEM oraz recyklingu źródeł energii), jak również na dostosowanie zakresu badań Łukasiewicz – IChP w obszarach technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym do najnowszych wyzwań stojących przed Europą.

oprac. IL-W (fot. organizatora)


 

dr hab. Wiesław Świętnicki - Łukasiewiccz - Instytut Chemii Przemysłowej

Habilitacja dra Wiesława Świętnickiego

Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu z 9 czerwca 2022 r. nadała dr. Wiesławowi Świętnickiemu z Łukasiewicz – IChP stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Dr hab. Wiesław Świętnicki od kwietnia 2022 r. jest w Instytucie kierownikiem Zespołu Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii.

Swoją drogę naukową rozpoczynał w USA jako adiunkt w Case Western Reserve University, Cleveland (1996-2000); kolejne osiem lat spędził w U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (2000-2008). W latach 2008-2010 był kierownikiem projektu w Research and Development Command-Edgewood Chemical Biological Center, Aberdeen Proving Ground. Później prowadził prace badawcze w Uniformed Services University (2010-2011), by w 2012 roku objąć stanowisko Lidera Merytorycznego we Wrocławskim Centrum Badawczym EIT+. W latach 2015-2022 zajmował się pracą naukową w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Wykształcenie

W 1995 r. uzyskał doktorat z Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Florydy, Gainesville, Floryda, Stany Zjednoczone, temat: „Analiza mechanizmu enzymatycznego I kinetyki proteazy 3C z wirusowego zapalenia wątroby typu A, enzymu, który procesuje białka wirusowe”.

Decyzją z 9 czerwca 2022 r. Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rozprawa habilitacyjna dra Świętnickiego dotyczyła „Modelowania białek I ich kompleksów z ligandami”, ze szczególnym uwzględnieniem „Opracowania drobnocząsteczkowych inhibitorów systemu sekrecji typu III Yersinii pestis i enteropatogennej Escherichia coli“.

Praca habilitacyjna

Praca habilitacyjna dotyczyła zagadnienia związanego z obronnością Stanów Zjednoczonych i strategią obchodzenia oporności antybiotykowej patogenów szczególnie niebezpiecznych dla ludzi: Yersinia pestis, odpowiedzialnej za epidemię czarnej dżumy, oraz enteropatgennej E. coli, odpowiedzialnej za epidemię biegunki w Zjednoczonym Królestwie oraz innych regionach świata. Bakterie wytwarzają oporność na używane antybiotyki, poprzez celowe działanie lub naturalnie, jako normalny proces oporności spowodowany długotrwałym użyciem antybiotyków.

Prace miały na celu opracowanie strategii obchodzącej istniejącą oporność antybiotykową. Nowe podejście zostało zaproponowane i polegało ono na użyciu strategii niewymuszającej śmierci bakterii, ale blokującej jej zdolności atakowania organizmu gospodarza. Rozwiązaniem było blokowanie systemów ofensywnych, w szczególności systemu sekrecji typu III, odpowiedzialnego za sekrecje toksyn niszczących komórki organizmu gospodarza, za pomocą drobnocząsteczkowych inhibitorów. Związki są małe i mogą teoretycznie penetrować cały organizm gospodarza oraz bakterie. Ponieważ celem jest system sekrecji, który nie jest niezbędny do przeżycia poza organizmem gospodarza, związki powinny być użyteczne w terapii antybiotykoodpornych patogenów i nie powinny generować oporności przez długi czas. Związki zostały wyszukane obliczeniowo za pomocą algorytmów dokujących związki do modeli białek i sprawdzone eksperymentalnie w kulturze bakteryjnej na blokowanie procesu sekrecji toksyn bakteryjnych. Prace zostały opublikowane, a strategia jest uniwersalna i może być użyta do poszukiwania nowych związków antybakteryjnych przeciwko dowolnym patogenom, antybiotykoodpornym lub nie.

Najciekawsze realizowane projekty

Obecnie dr hab. Wiesław Świętnicki jest kierownikiem B+R projektu Biobakcir, realizowanym w Łukasiewicz – IChP dzięki dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz. Projekt ma na celu opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych plastików produkowanych w inżynierowanej genetycznie bakterii Escherichia coli.

Bakteria ta jest normalnym komponentem flory układu trawiennego ludzi, ale została zmieniona genetycznie w celu wytworzenia polimerów, które można łatwo degradować w środowisku naturalnym. W realizację projektu zaangażowanych jest wiele grup, a ja kieruję zespołem odpowiedzialnym za modyfikację genetyczną E. coli oraz hodowlę bakterii w bioreaktorach. Ekstrakcja bioplastików oraz ich dalsza charakteryzacja jest wykonywana przez inne grupy. Końcowy produkt jest przetwarzany podobnie jak inne polimery plastikowe i testowany jako opakowanie do produktów farmaceutycznych.

Pasja

Jak przyznaje dr hab. Wiesław Świętnicki, jego pasją jest łowienie ryb w czystych rzekach oraz jeziorach, w szczególności w oceanie. Drugą jego pasją jest fotografia krajobrazów oraz kwiatów. Wiele z jego fotografii było wystawianych w lokalnych galeriach i znajdowało klientów w Stanach Zjednoczonych.

(oprac. I.L-W., fot. archiwum)