Kategorie
Aktualności

W poszukiwaniu wzoru na chemię przyszłości, czyli XXX Sympozjum CHEMIA 2024

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej został jednym z patronów merytorycznych jubileuszowego XXX Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2024. Wydarzenie odbędzie się 30-31 stycznia 2024 r. w Płocku.

Podczas sympozjum, które co roku gromadzi ponad 400 przedstawicieli sektora chemicznego, petrochemicznego i rafinerii, poruszane będą najważniejsze kwestie związane z transformacją i rozwojem przedsiębiorstw, innowacjami, projektami badawczo-rozwojowymi, paliwami i przyszłością sektora energetycznego.

Podczas paneli uczestnicy będą dyskutować m.in. na takie tematy, jak: zmiany w sektorze dziś i jutro; Chemia z zasadami, bez kwasów…, czyli chemia przyjazna środowisku; Sprawdzone rozwiązania, a nie eksperymenty, czyli w co inwestować; Atom… ale nie tylko, czyli energetyka we współczesnej chemii.

Organizatorem spotkania jest BMP, wydawca m.in. czasopisma „Kierunek Chemia”.

Więcej o wydarzeniu: Kierunek Chemia

Kategorie
Aktualności Ludzie

Dr Eliza Wawrzyn kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2023 roku dr Eliza Wawrzyn objęła stanowisko kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej w Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej. Dziś opowiada o swoich doświadczeniach i pasjach.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Freie Universität w Berlinie (wydział: Chemii, Biologii i Farmacji), gdzie zdobyłam tytuł doktora nauk przyrodniczych (doctor of natural science) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wydział: Chemii, magister). Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy nad projektami badawczo-rozwojowymi. Samodzielnie prowadziłam czteroletni projekt badawczy na zlecenie Bayer MaterialScience (Dormagen, Niemcy), pracując w BAM Federalnym Instytucie Badania i Testowania Materiałów w Berlinie jako doktorantka. Projekt dotyczył uniepalniania blend poliwęglanowych. Ponadto odbyłam staż naukowy w ośrodku badawczym w Karlsruhe (Niemcy) oraz brałam udział w programie Sokrates – Erasmus na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Barcelonie. Wyniki mojej pracy naukowo-badawczej w trakcie doktoratu o tytule „Novel routes in flame retardancy of bisphenol A polycarbonate/impact modifier/aryl phosphate blends” zostały opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych o globalnym zasięgu.

Doświadczenie zawodowe

Po obronie doktoratu rozpoczęłam swój prywatny projekt „rodzina”. Wróciłam do Polski i po urlopie macierzyńskim rozpoczęłam pracę w jednym z Instytutów z sektora transportu szynowego. Spędziłam tam 11 lat, początkowo pracując w laboratorium palności, a następnie swoje doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych zaczęłam wykorzystywać do pozyskiwania i koordynowania projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych w sektorze transportowym. Odbywając liczne podróże służbowe (w kraju i za granicą) oraz biorąc udział w spotkaniach brokerskich, przedstawiałam profil, możliwości i doświadczenie instytutu potrzebne do realizacji dużych, międzynarodowych projektów, które przyczyniały się do poprawy funkcjonowania transportu szynowego. Z sukcesem realizowaliśmy projekty unijne zarówno z Horyzontu 2020, jak i z Horyzontu Europa.

Łukasiewicz – IChP

W Łukasiewicz – IChP chcę rozwinąć współpracę międzynarodową. Sprawić, aby imponujący dorobek i potencjał Instytutu był widoczny poza granicami naszego kraju. Moją misją jest nawiązywanie kontaktów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, budowanie pozytywnych relacji z jednostkami badawczo-rozwojowymi, promowanie działalności Łukasiewicz – IChP, inicjowanie i wspieranie organizacji konsorcjów zgłaszających wnioski projektowe oraz pozyskiwanie dofinansowania do proponowanych projektów badawczych i rozwojowych. Działania te mają na celu szersze zaangażowanie Instytutu w przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym oraz pozyskiwanie europejskich grantów do realizacji pionierskich i pełnych wyzwań innowacyjnych pomysłów badawczo-rozwojowych.

Pasja

Uwielbiam klasyczny trekking. Podziwianie i doświadczanie majestatu gór to moja pasja od wielu już lat. Na co dzień uprawiam fitness. Sprawiają mi frajdę długie, rodzinne spacery po przydomowym lesie. Prywatnie od kilkunastu lat realizuję projekt „szczęśliwa rodzina”😊

(fot. Iwona Lisek-Woubishet, archiwum prywatne)

***

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu:

dr Eliza Wawrzyn, tel. 453 056 302, eliza.wawrzyn@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Kategorie
Aktualności Sukcesy

LIFE – FitForREACH-2 wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem chemicznym

W końcu października br. w Tallinnie odbyło się spotkanie rozpoczynające międzynarodowy Projekt Chemicals Risk Management and Assessment of Alternatives: Tools and best practices to support circularity, create more sustainable products and avoid regrettable substitution (LIFE-FitForREACH-2), realizowanego w ramach Programu LIFE – instrumentu finansowego Unii Europejskiej poświęconego współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska.

Projekt FitForREACH-2 (FFR-2) jest kontynuacją poprzedniego projektu FFR-1 realizowanego w latach 2015-2020 w krajach bałtyckich. Projekt FFR-2 realizuje konsorcjum 16 podmiotów z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy, beneficjentem koordynującym jest BALTI KESKKONNAFOORUM z Estonii. Jednym z dwóch polskich partnerów projektu, odpowiedzialnych za jego realizację jest Dział Bezpieczeństwa Chemicznego (Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej).

Jak podkreśla mgr inż. Paulina Porębska, kierownik projektu z ramienia Łukasiewicz – IChP, projekt FFR-2 ma na celu wspieranie mikro, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw w Polsce, Estonii, Łotwie i Litwie, które stosują niebezpieczne chemikalia w swoich produktach lub procesach poprzez wdrożenie (elementów) systemów zarządzania ryzykiem chemicznym w przedsiębiorstwach oraz zachęcanie i wspieranie redukcji stosowania, emisji i narażenia na substancje niebezpieczne.

Dwudniowe spotkanie w Tallinie miało na celu zapoznanie się wszystkich partnerów realizujących projekt. Zostały omówione cele i założenia projektu oraz przedstawione zostały rezultaty i metody wykorzystywane w poprzednim Projekcie FFR-1. Ponadto omówione zostały potrzeby w zakresie substytucji substancji firm będących beneficjentami projektu oraz zakresów poszczególnych pakietów działań.

Kategorie
Aktualności Ludzie

Cornet-34 wystartował

Wystartował projekt badawczy „Nowe antymikrobowe zabezpieczenie proszkowe dla materiałów kompozytowych” (Akronim: MicroSafeCoatings), realizowany w ramach programu Inicjatywa CORNET Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z konsorcjantów jest Łukasiewicz – IChP.

Jak się zapewne domyślacie, srebro, zwłaszcza w postaci nanocząstek, to materiał niezwykły. Wykazuje ono wysoką aktywność przeciwko wirusom, bakteriom i pleśniom, stąd jest szeroko stosowane w kosmetykach, środkach czystości, farbach, tkaninach i opakowaniach. Okazuje się jednak, że nanocząstki srebra gromadzące się w organach wewnętrznych człowieka mogą wykazywać działanie toksyczne… Tym samym narasta problem bioakumulacji srebra w środowisku i organizmach żywych. Tak pojawiła się potrzeba zastąpienia srebra w powłokach przeciwdrobnoustrojowych bezpieczniejszymi dla ekosystemu i zdrowia człowieka zamiennikami.

Temat ten podjęło kilka podmiotów w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego „Nowe antymikrobowe zabezpieczenie proszkowe dla materiałów kompozytowych” (MicroSafeComposites), którego organizatorem jest Cornet Coordination Office. Celem projektu jest jest opracowanie powłok proszkowych do zabezpieczania powierzchni kompozytów polimerowych, które nadadzą im właściwości antybakteryjne.

Podczas spotkania inaugurującego obecni byli – poza członkami konsorcjum projektowego (Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation, Stowarzyszenie Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V.) również przedstawiciele firm polskich i niemieckich, które wyraziły zainteresowanie projektem i przekazały listy intencyjne.

Projekt, obliczony na dwa lata, ma zakończyć się w drugiej połowie 2025 roku. Pozostaje trzymać kciuki za powodzenie!

Więcej o projekcie: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/projekty-badawcze/cornet-34/

Kategorie
Aktualności

Młodzi naukowcy w Łukasiewicz – IChP

Produkcja paliw syntetycznych, polimerowe materiały eksploatacyjne do druku 3D, produkcja substancji aktywnych – to tylko niektóre zagadnienia, z jakimi zapoznali się goszczący w Łukasiewicz – IChP studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików Politechniki Warszawskiej filia w Płocku.

Nasi goście spotkali się m.in. z dr. Antonim Migdałem, Liderem Grupy Badawczej Technologii Chemicznej, który wraz z mgr inż. Piotrem Niewiadomskim oraz mgr inż. Dominikiem Mierzwą przybliżyli studentom zagadnienia, jakimi zajmuje się Sekcja Procesów Petro-Biorafineryjnych i Recyklingu. Odwiedzili również laboratoriom dr inż. Magdaleny Litwinowicz, kierownika Sekcji Badań Procesów Katalitycznych, która przybliżyła studentom temat produkcji paliw syntetycznych – synteza Fischer-Tropscha z wykorzystaniem CO2 – oraz procesów katalitycznych w układach wielofazowych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Sekcji Procesów Elektrochemicznych, której kierownik, dr Jakub Lach, przybliżył studentom zagadnienia, znajdujące się w obszarze tematyki badawczej jego zespołu.

Równie interesujący był pobyt w Grupie Badawczej Technologii Polimerów, gdzie studenci spotkali się z dr. inż. Jarosławem Przybylskim, kierownikiem Sekcji Zaawansowanych Materiałów Polimerowych. Tu mogli zapoznać się między innymi z polimerowymi materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w drukarkach 3D.

Ostatnim przystankiem na mapie wizyty studyjnej był Departament Produktów Farmaceutycznych. Dr Zbigniew Araźny, kierownik Działu Półtechnik, zaprosił studentów do hali półtechnicznej wyposażonej w nowoczesną aparaturę i instalacje, gdzie opowiedział studentom o pracach badawczo-wdrożeniowych w skali półtechnicznej, powiększeniu skali laboratoryjnej oraz produkcji substancji aktywnych.

Mamy nadzieję, że pierwsza wizyta studyjna przyszłych chemików była owocna i wzbogaciła ich wyobrażenia o przyszłej pracy naukowo-badawczej.

Oprac. I.L.-W.

Fot. Archiwum Łukasiewicz – IChP

Kategorie
Aktualności

Łukasiewicz – IChP na targach farmaceutycznych CPHI Wordwilde

W dniach 24-26 października 2023 r. blisko 52 tysiące specjalistów i 1800 wystawców z ponad 150 krajów spotkało się w Barcelonie na jednym z największych światowych wydarzeń branży farmaceutycznej CPHI Wordwilde. W wydarzeniu wzięła udział również reprezentacja Łukasiewicz – IChP.

Jak podkreślają organizatorzy tego cyklicznego wydarzenia, organizowanego na różnych rynkach światowych, CPHI to samo serce farmacji, jednoczy bowiem w jednym miejscu zarówno dostawców, innowatorów, jak i specjalistów z branży farmaceutycznej.

Podczas wydarzenia uczestniczący w nim z ramienia Łukasiewicz – IChP: Dyrektor Paweł Bielski oraz Wojciech Maszewski, Anna Nikonowicz, Piotr Zaleski i Oskar Sawicki z Departamentu Produktów Farmaceutycznych – odbyli ponad 50 merytorycznych spotkań zarówno z dotychczasowymi, jak i potencjalnymi kontrahentami. Oferta zaprezentowana przez Łukasiewicz – IChP dotyczyła m.in. API, produktu gotowego – Biodribin®, analityki czy produkcji kontraktowej.

– To był niezwykle intensywny i satysfakcjonujący czas – podsumowuje Wojciech Maszewski, szef Departamentu Produktów Farmaceutycznych. – Nawiązaliśmy wiele dobrze rokujących relacji biznesowych i jesteśmy przekonani, że włożony wysiłek zaowocuje rozwojem naszej oferty i wzrostem sprzedaży produktów farmaceutycznych Łukasiewicz – IChP.

Każdy z uczestników wydarzenia miał możliwość wzięcia udziału w ponad stu seminariach branżowych. Niezwykle bogaty program sesji obejmował m.in. takie tematy, jak: Innowacyjne technologie produkcyjne i podejście do wprowadzania produktów biologicznych na rynek, Badanie dynamiki doboru partnerów, współpracy i dywersyfikacji, Sprostanie wyzwaniom związanym z formułowaniem terapii przyszłości, Jak cyfryzacja zwiększa wydajność, oszczędności i wydajność w produkcji leków, Skupienie na pacjencie na każdym etapie opracowywania produktu.

Fot. Oskar Sawicki

Oprac. I. L.-W.

Kategorie
Aktualności Ludzie Sukcesy

Nagroda dla zespołu Łukasiewicz – IChP w konkursie ORLEN S.A.

Wręczono doroczne nagrody w Konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu ORLEN S.A. na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Spółki przez pracowników jednostek naukowych działających na terytorium RP. Wśród laureatów znaleźli badacze naszego Instytutu.

W tegorocznej edycji Konkursu zespół Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w składzie: dr inż. Jarosław Przybylski; dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz; dr inż. Krystyna Sylwestrzak; dr inż. Izabela Ofat-Kawalec; dr inż. Joanna Trzaskowska; dr inż. Witold Sarna oraz inż. Paulina Idziorek – otrzymał nagrodę II stopnia za realizację pracy badawczej dotyczącej wodnych dyspersji poliuretanowych jako składników powłok.

Uroczystość odbyła się podczas inauguracji konferencji „Kataliza – teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowanej przez ORLEN w dniach 19-20 października 2023 r.

To już kolejne trofeum badaczy z Łukasiewicz – IChP w konkursie ORLEN SA. W 2021 r. zespól naszych naukowców w składzie prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna, dr inż. Anna Wiśniewska, dr Zbigniew Dąbrowski, dr inż. Dominika Kubica, dr inż. Zbigniew Laskowski, mgr inż. Marek Plesnar wywalczył to trofeum za pracę „Wytypowanie selektywnych cieczy jonowych do ekstrakcji zanieczyszczeń z petrochemicznych strumieni procesowych”.
Rok wcześniej z kolei Nagrodę I stopnia (za rok 2020) otrzymał zespół w składzie dr hab. inż. Robert Brzozowski, dr inż. Dominika Kubica, dr inż. Antoni Migdał, mgr inż. Marek Plesnar oraz mgr inż. Piotr Lewandowski – za pracę dotyczącą procesu współuwodornienia.

W tej samej edycji konkursu II miejsce komisja konkursowa przyznała zespołowi w składzie dr inż. Zbigniew Laskowski, dr inż. Sebastian Firlik oraz mgr Iwona Lisek-Woubishet – za pracę dotyczącą oceny wpływu odsiarczania gazu obiegowego na stopień degradacji i zanieczyszczenia układu mycia aminowego.

Serdecznie gratulujemy kolejnym zwycięzcom!

Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Nowych Technologii, Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych (ORLEN SA), dr hab. Grzegorz Makomaski i prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński (Politechnika Warszawska, filia w Płocku) oraz dr inż. Jarosław Przybylski (Łukasiewicz – IChP).

Fot. Orlen S.A.
oprac. I. L-.W.

Więcej: https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/media/komunikaty-prasowe/2023/pazdziernik-2023/ORLEN-nagrodzil-najlepsze-prace-badawcze

Kategorie
Aktualności Wydarzenia

„Innowacje w badaniach klinicznych” – patronat merytoryczny Łukasiewicz – IChP

„Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych” – pod takim hasłem w dniach 6-7 listopada 2023 r. przebiegać będzie ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jednym z patronów merytorycznych wydarzenia jest Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Celem konferencji będzie zbadanie i próba zdefiniowania wyzwań środowiska badań klinicznych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych, w obecnej sytuacji pandemicznej. Omówienie kierunków innowacji w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania badaniami klinicznym oraz głównych badaczy i pacjentów, współtwórców badań klinicznych, przedstawicieli reprezentujących polskie i międzynarodowe środowisko naukowe, biznesowe oraz reprezentantów administracji publicznej. Tematem dyskusji będą nowe strategie i wyzwania jakie pojawiają się w obszarze badań klinicznych, dotyczące wprowadzanych innowacji i zastosowania nowych metod badawczych, w tym wykorzystania analityki danych i AI, w badaniach klinicznych. Eksperci podejmą również ważny temat bezpieczeństwa pacjenta w badaniach klinicznych.

Wśród tematów poruszanych pierwszego dnia konferencji przedstawione zostaną możliwości lecznicze na przykładzie doświadczeń polskich ośrodków badawczych oraz własnych działań Instytutu – ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich, ocena efektywności prowadzenia badań klinicznych, ich specyfiki i kierunki tych działań. Zaproszeni goście przybliżą zagadnienie AI w badaniach klinicznych, w jaki sposób cyfrowe zdrowie kształtuje przyszłość opieki zdrowotnej? Czy technologia cyfrowa zaprowadzi nas wystarczająco daleko? Podejmą zagadnienie nauki przetwarzania informacji.

Drugi dzień konferencji dotyczyć będzie postrzegania podmiotowej obecności pacjenta w badaniach, w celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa terapii poprzez udział pacjentów w komisji bioetycznej oraz uczestnictwo w Funduszu Kompensacyjnym. Ta część konferencji została zaplanowana w module otwartym dla środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjenckich oraz osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o badaniach klinicznych, są w badaniach klinicznych lub rozważają udział w badaniach.

Konferencja odbędzie się w Auli Instytutu przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie, z możliwością wzięcia udziału on-online w tym wydarzeniu. Rejestracja wraz z programem konferencji jest dostępna dla wszystkich uczestników na stronie: https://postcovid.medius.com.pl/. Udział w konferencji jest nieodpłatny, po rejestracji na stronie. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają drogą mailową certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Organizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – wsparcie konferencji naukowych oraz Patron Honorowy Projektu Agencja Badań Medycznych.

Więcej o konferencji: https://innowacjewbadaniach.medius.com.pl/

Kategorie
Aktualności Ludzie Sukcesy

Orły Wprost i medal Jędrzeja Śniadeckiego dla prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej

Jedną z laureatek tegorocznej edycji konkursu Orły „Wprost” dla Nauki została prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna z Sekcji Syntezy Organicznej i Procesów Rozdziału (Grupa Badawcza Technologii Chemicznej) Łukasiewicz – IChP. 

W tegorocznej edycji konkursu  Orły „Wprost” dla Nauki jedno z trofeów w kategorii Nauki Chemiczne trafiło do rąk prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej z  Sekcji Syntezy Organicznej i Procesów Rozdziału (Grupa Badawcza Technologii Chemicznej) Łukasiewicz – IChP.

Pani Profesor została też uhonorowana medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii – nadawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne – podczas jubileuszowego 65. Zjazdu Naukowego PTChem w Toruniu. W tym roku okazja była szczególna: Zjazd był częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego, wydarzenia powiązanego z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

Serdecznie gratulujemy!

***

Profesor Urszula Domańska-Żelazna jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 1967 r. uzyskała tytuł inżyniera wykonując pracę dyplomową w Zakładzie Tworzyw Sztucznych, a rok później – tytuł magistra na podstawie pracy wykonanej w Zakładzie Chemii Fizycznej. W tym samym roku (1968) rozpoczęła pracę na Wydziale Chemicznym PW w Zakładzie Chemii Fizycznej na stanowisku stażysty. Tu przeszła kolejne etapy kariery zawodowej (asystent, starszy asystent, adiunkt, starszy wykładowca, docent); od 1995 r. pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zaś od 2005 do 2018 – na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracę doktorską obroniła w 1972 r. na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W 1987 r. uzyskała habilitację, a w 1998 r. tytuł profesora nauk chemicznych. W latach 2010-2020 była honorowym profesorem (ang. Honorary Professor) College of Agriculture, Engineering and Science: School of Engineering (Chemical Engineering), University of Kwazulu-Natal. Aktualnie pracuje w Zakładzie Technologii Chemicznej i Elektrochemii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. Prof. Domańska-Żelazna jest autorem ponad 410 artykułów naukowych, z których znaczna część została opublikowana w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w dziedzinie chemii fizycznej. Jest również autorem 2 monografii, 1 książki typu floppy book, 2 rozdziałów książkowych i 5 patentów; wyniki badań przedstawiła w formie ponad 300 referatów i komunikatów na konferencjach (w tym wykłady na zaproszenie w Nowym Jorku, Filadelfii, Delii, Honolulu, Metzu, Durbanie, itp.). Ponadto wygłosiła kilkanaście niepublikowanych referatów na seminariach naukowych w Słowenii, USA, Finlandii, we Włoszech i RPA, jako osoba wizytująca zagraniczne ośrodki badawcze. Jest jednym z najczęściej cytowanych chemików polskich, a Jej publikacje były cytowane ponad 10 000 razy.

***

Orły „Wprost” są przyznawane przez Fundację Tygodnika „Wprost” od 2016 r. Laureatami są: firmy, samorządy, wybitne osobowości regionów oraz przedstawiciele nauki, medycyny i działacze społeczni, którzy mają szczególny wkład w rozwój gospodarki, nauki, regionu oraz kraju.

Oprac. I.L.-W.

Kategorie
Aktualności Ludzie

„Nasz” olimpijczyk uczestnikiem Letniej Szkoły Biotechnologii

Piotr Lorek, laureat olimpiady biologicznej, zatrudniony w Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej w ramach programu „Olimpijczycy” Łukasiewicza, uczestniczył we wrześniowej edycji XXVI Biotechnology Summer School. Wydarzenie jest organizowane jest przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Piotr Lorek, Sekcja Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy Łukasiewicz – IChP

Jak wyjaśnia Piotr Lorek, tematem przewodnim tegorocznej Summer School było „RNA w biologii i medycynie”. – Obfitowała w wiele ciekawych wykładów, prowadzonych przez znakomitych prelegentów, min. prof. Andrzeja Dziembowskiego – kierownika laboratorium RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie czy Wojciecha Galeja – kierownika laboratorium w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej z Grenoble – dodaje.

67 studentów z uniwersytetów i instytutów z Gdańska, Warszawy, Łodzi, Poznania i Odessy miało okazję wysłuchać wykładów 11 wybranych prelegentów z takich miejsc, jak Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej w Grenoble, University College Cork w Cork, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet w Bergen, Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Poza zajęciami szkoła to dla mnie również możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń – mówi Piotr Lorek. – Za najcenniejsze z nich uważam możliwość rozmowy z członkami zespołu iGEM IFB-Gdański, startujących w konkursie International Genetically Engineered Machine 2023. Było to dla mnie wydarzenie równie inspirujące, co i motywujące do dalszej pracy.

Wyjaśnijmy, że International Genetically Engineered Machine to odbywający się co roku konkurs z dziedziny biologii syntetycznej organizowany przez MIT (Massachusetts Institute of Technology) adresowany do studentów uczelni wyższych.

Piotr Lorek jest obecnie studentem Uniwersytetu Warszawskiego i studiuje biotechnologię i chemię medyczną w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych.

Na co dzień jego opiekunem z ramienia Łukasiewicz – IChP jest mgr inż. Kozak Katarzyna z Sekcji Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy.

Gratulujemy Piotrowi udziału w tym prestiżowym wydarzeniu i życzymy powodzenia w spełnianiu wyzwań zawodowych.

Oprac. I. L.-W. fot. organizator