#AwatarŁukasiewicza, czyli jak ożywiliśmy naszego patrona przy pomocy sztucznej inteligencji

Cyfrowy awatar Ignacego Łukasiewicza, wyposażony w technologie sztucznej inteligencji, rozpoczął swoje publiczne życie. Pierwsza w historii cyfrowa rekonstrukcja postaci polskiego wynalazcy zaprezentowana została na Zamku Królewskim w Warszawie 13 stycznia 2023 roku. To przedsięwzięcie unikatowe na skalę europejską. Ożywieniem patrona Sieć Badawcza Łukasiewicz postanowiła uczcić 200. rocznicę jego urodzin. We współpracy z polskim firmami Juice i Virbe – Virtual Beings for Metaverse & Autonomous Shopping naukowcy Łukasiewicza zbudowali obszerną bazę wiedzy dla Ignacego. Zespół animatorów i ekspertów od uczenia maszynowego przez wiele miesięcy pracował nad wizerunkiem, głosem i charakterem powstającej postaci.

13 stycznia 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie został zaprezentowany #AwatarŁukasiewicza, czyli jak powiedział Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, został powołany do życia Ignacego Łukasiewicza w wersji 2.0.

Uroczystość, w której wzięli udział dyrektorzy instytutów Łukasiewicza, poprowadziła Justyna Duszyńska, a pierwszy z awatarem Łukasiewicza porozmawiał Tomasz Rożek, który chwilę później podzielił się na gorąco wrażeniami, wprowadzając uczestników w świat wideobotów.
O przyszłości cyfrowych istot, o ich obecnych zastosowaniach oraz o społecznych obawach związanych ze sztuczną inteligencją rozmawiali uczestnicy debaty, którą poprowadziła Eliza Kruczkowska. Udział w debacie wzięli: Tomasz Rożek, założyciel Fundacja Nauka. To Lubię, Maciej S. (Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Politechnika Białostocka) oraz Krzysztof (Chris) Wrobel (CEO Virbe – Virtual Beings for Metaverse & Autonomous Shopping).

Więcej o samym awatarze tutaj:
https://lukasiewicz.gov.pl/2023/01/13/awatar-lukasiewicza/

Wszystkie kolory chemii pod patronatem Łukasiewicz – IChP

Wszystkie kolory chemii – to hasło przewodnie XXIX Sympozjum CHEMIA 2023, które odbędzie się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2023 r. w Płocku. Łukasiewicz – IChP jest jednym z patronów merytorycznych Sympozjum.

Branża chemiczna 2023 – sytuacja aktualna, perspektywy – to podstawowy “pakiet” tematów, które poruszać będą uczestnicy w kolejnych panelach dyskusyjnych.
Spróbują poszukiwać odpowiedzi na następujące zagadnienia: w co warto inwestować? Gdzie szukać oszczędności? Jak dbać o bezpieczeństwo? Energetyka w przemyśle – na co postawić? Czy drogi kapitał spowolni transformacje energetyczną?

Co przyniesie 2023? Fuzja, transformacja energetyczna, trudności rynkowe… Nowy obraz polskiej chemii? Czy wiemy, jaką drogą warto zmierzać? Skąd pozyskiwać energię? Rola chemii w rolnictwie przyszłości? Czy SMRy rozwiążą wszelkie problemy energetyczne?

Grzegorz Kądzielawski (Grupa AZOTY SA) , Jacek Mendelewski (ANWIL SA), Paweł Bielski (Łukasiewicz - IChP)

Podczas XXIX Sympozjum CHEMIA 2023 dyskusję “W kolorze brązu. Rolnictwo przyszłości – rola chemii” poprowadzi dr inż. Paweł Bielski, dyrektor Łukasiewicz – IChP.
Rozmówcami Pawła Bielskiego będą: Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Jacek Mendelewski, Członek Zarządu ds. Produkcji ANWIL S.A. Tematyka: • rolnictwo precyzyjne • wykorzystanie satelit, dronów • nawozy przyszłości • nowe inwestycje.

Organizatorem wydarzenia jest BMP, wydawca m.in. czasopism „Chemia Przemysłowa” i „Energetyka Cieplna i Zawodowa”.

Więcej o konferencji: https://www.kierunekchemia.pl/konferencja,2244,93388.html


 

Nagroda specjalna im. Wojciecha Świętosławskiego dla prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego wskazał tegorocznych Laureatów Konkursu im. Wojciecha Świętosławskiego. Nagrodę specjalną przyznano prof. Urszuli Domańskiej-Żelaznej i prof. Markowi Trojanowiczowi z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 grudnia 2022 r.

Profesor Domańska-Żelazna z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej prowadzi badania w dziedzinie chemii fizycznej, Jest wybitnym w skali światowej znawcą termodynamiki cieczy jonowych. Jej działalność naukowa obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i aplikacyjne, w tym badania równowag fazowych i właściwości fizykochemicznych cieczy molekularnych, cieczy jonowych (nowe syntezy, badania możliwości ich zastosowań w ekstrakcji, związki modelowe). Zajmuje się również badaniami fizykochemicznymi polimerów hiperrozgałęzionych (propozycje zastosowań w ekstrakcji), substancji zapachowych (dodatki do żywności) i kosmetyków oraz leków. Jej osiągnięcia naukowe obejmują głównie zagadnienia termodynamiki roztworów. Na podkreślenie zasługuje również jej wkład w rozwój modeli matematycznych, opartych na eksperymentalnych badaniach podstawowych i opisujących różnego rodzaju zjawiska fizykochemiczne, w tym ekstrakcję i rozdzielanie.

Jest jednym z najczęściej cytowanych chemików polskich, a Jej publikacje były cytowane ponad 10 000 razy.

Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego  przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego.

————————————————————————————————————–

Profesor Urszula Domańska-Żelazna jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 1967 r. uzyskała tytuł inżyniera wykonując pracę dyplomową w Zakładzie Tworzyw Sztucznych, a rok później – tytuł magistra na podstawie pracy wykonanej w Zakładzie Chemii Fizycznej. W tym samym roku (1968) rozpoczęła pracę na Wydziale Chemicznym PW w Zakładzie Chemii Fizycznej na stanowisku stażysty. Tu przeszła kolejne etapy kariery zawodowej (asystent, starszy asystent, adiunkt, starszy wykładowca, docent); od 1995 r. pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego, zaś od 2005 do 2018 – na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracę doktorską obroniła w 1972 r. na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W 1987 r. uzyskała habilitację, a w 1998 r. tytuł profesora nauk chemicznych. W latach 2010-2020 była honorowym profesorem (ang. Honorary Professor) College of Agriculture, Engineering and Science: School of Engineering (Chemical Engineering), University of Kwazulu-Natal. Aktualnie pracuje w Zakładzie Technologii Chemicznej i Elektrochemii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. Prof. Domańska-Żelazna jest autorem ponad 410 artykułów naukowych, z których znaczna część została opublikowana w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w dziedzinie chemii fizycznej. Jest również autorem 2 monografii, 1 książki typu floppy book, 2 rozdziałów książkowych i 5 patentów; wyniki badań przedstawiła w formie ponad 300 referatów i komunikatów na konferencjach (w tym wykłady na zaproszenie w Nowym Jorku, Filadelfii, Delii, Honolulu, Metzu, Durbanie, itp.). Ponadto wygłosiła kilkanaście niepublikowanych referatów na seminariach naukowych w Słowenii, USA, Finlandii, we Włoszech i RPA, jako osoba wizytująca zagraniczne ośrodki badawcze. Jest jednym z najczęściej cytowanych chemików polskich, a Jej publikacje były cytowane ponad 10 000 razy.


Oprac. I. L.-W.

Zapraszamy na European Young Engineers Conference

Łukasiewicz – IChP został Patronem 11. edycji European Young Engineers Conference, która wystartuje 17 kwietnia 2023 roku na Politechnice Warszawskiej. To wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym – jest doskonałą okazją dla młodych naukowców – studentów, doktorantów i świeżo upieczonych doktorów – do zdobycia doświadczenia w prezentowaniu wyników swoich badań. Gościem specjalnym nadchodzącej edycji będzie dr Wenjing (Angela) Zhang z Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

EYEC – European Young Engineers Conference jest to międzynarodowa konferencja, organizowana przez Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z Fundacją Młodej Nauki. Wydarzenie jest kierowane do młodych naukowców (studentów I i II stopnia oraz doktorantów) związanych z takimi dziedzinami jak:

 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria procesowa,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria bioprocesowa,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • nanotechnologie i nanomateriały

oraz dziedzinami pokrewnymi do wyżej wymienionych. Podczas Konferencji uczestnicy przedstawiają swoje prezentacje ustne, biorą udział w sesjach plakatowych i otwartych dyskusjach. Dla wielu z nich EYEC jest pierwszym krokiem w karierze naukowej. Dzięki naszym Gościom Specjalnym uczestnicy mogą obcować ze specjalistami i mentorami z wielu dziedzin inżynierii. Po poprzednich edycjach można powiedzieć, że wydarzenia takie jak EYEC cieszą się dużym zainteresowaniem oraz są najlepszym sposobem na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz poszerzanie wiedzy naukowej, dzięki przyjaznej atmosferze i wysokiemu poziomowi prezentowanych badań naukowych.

Oficjalnym językiem Konferencji jest język angielski.

Konferencja ma na celu:

 •  zapewnić wszystkim miejsce do wymiany myśli i pomysłów
 • integrować środowisko młodych naukowców poprzez tworzenie środowiska, w którym może przenikać się wiedza z różnych dziedzin
 • umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojej pracy szerokiej publiczności i otrzymania informacji zwrotnej na wczesnym etapie badań

11 edycja Konferencji jest planowana na 17-19 kwietnia 2023 roku w formie stacjonarnej. Odbędzie się ona na terenie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej przy ulicy Waryńskiego 1 (Warszawa). Więcej szczegółowych informacji na jej temat, warunków uczestnictwa, terminów i opłat znajduje się na stronie internetowej wydarzenia https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl.


fot. organizatora

Maria Mazur doktorem nauk chemicznych

Miło nam poinformować, że mgr inż. Maria Mazur z Zespołu Chemii Zakładu Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii 4 listopada 2022 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „(Aminometylo)pochodne ferrocenu – synteza, struktura i właściwości biologiczne”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. Politechniki Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy!

Świeżo upieczona Pani doktor tak opowiada o sobie i swojej pracy:

Wykształcenie i doświadczenie

W 2012 r. rozpoczęłam studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – kierunek Technologia Chemiczna. Od trzeciego roku studiów inżynierskich prowadziłam prace badawcze w laboratorium metaloorganicznym, uzyskując w lutym 2016 r. tytuł inżyniera. W trakcie pracy magisterskiej realizowałam projekt mający na celu otrzymanie pochodnych ferrocenowych jako związków o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Pracę magisterską obroniłam w lipcu 2017 roku. Moje badania naukowe nad pochodnymi ferrocenowymi kontynuowałam następnie w ramach studiów doktoranckich, które uwieńczone zostały przygotowaniem rozprawy doktorskiej pod tytułem „(Aminometylo)pochodne ferrocenu – synteza, struktura i właściwości biologiczne”. Po obronie w listopadzie 2022 r. uzyskałam stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Najciekawsze realizowane projekty 

Po rozpoczęciu pracy w Łukasiewicz – IChP podjęłam badania naukowe w trwającym już projekcie, który został przyznany w ramach dotacji celowej Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz pt. „Synergizm związków naturalnych i wybranych chemioterapeutyków w leczeniu raka trzustki”. Jego celem jest otrzymanie i zbadanie synergizmu koniugatów związków naturalnych i wybranych chemioterapeutyków w leczeniu raka trzustki. Udział w tym interdyscyplinarnym projekcie daje mi możliwość wykorzystania mojego doświadczenia w syntezie organicznej oraz stwarza możliwość dalszego rozwoju. Zaangażowanie w ten projekt daje mi również niesamowitą szansę poznania choćby przedstawicieli z innych zespołów Instytutu, jak również z Uczelni, gdzie prowadzone są badania biologiczne w celu określenia aktywności biologicznej otrzymanych pochodnych.

dr inż. Maria Mazur, Łukasiewicz - Instytut Chemii PrzemysłowejMoje pasje

Zamiłowanie do eksperymentowania przenoszę do domu, gdzie we wnętrzu szukam nietypowych rozwiązań, posiłkując się projektami DIY… Natomiast w kuchni testuję nowe przepisy niskowęglowodanowe. Lubię też długie spacery oraz musicale.

A teraz na poważnie, czyli kilka słów o pracy doktorskiej i jej tematyce

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odkryto właściwości przeciwnowotworowe ferrocifenu i antymalaryczne właściwości ferrochiny. Od tego czasu obserwujemy zwiększone zainteresowanie syntezą i badaniem pochodnych ferrocenu o potencjalnych właściwościach biologicznych. Poszukiwanie nowych aktywnych pochodnych ferrocenu skupiało się przez ostatnie dwadzieścia lat przede wszystkim na tworzeniu hybryd ferrocen –cząsteczka organiczna. Stosunkowo mało wiadomo bowiem na temat właściwości biologicznych podobnych związków metaloorganicznych o mniej skomplikowanej budowie.

W badaniach opisanych w mojej rozprawie doktorskiej otrzymałam i scharakteryzowałam szereg pochodnych ferrocenu z azotem w pozycji β w stosunku do liganda cyklopentadienylowego, zarówno ze znanym wektorem biologicznym – uracylem, jak i z prostymi pochodnymi allilowymi.

W ramach badań otrzymałam hybrydy ferrocen-aminokwastriazol-uracyl, których aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa została zbadana. Otrzymałam także pochodne z mostkiem węglowym pomiędzy pierścieniami cyklopentadienylowymi, to jest ansa-ferroceny (ferrocenofany). W reakcji formylowania ansa-ferrocenu otrzymałam chiralny planarnie ansa-aldehyd ferrocenowy i opracowałam metodę jego rozdziału na enancjomery. Aldehyd ferrocenowy i ansa-ferrocenowy przekształciłam w odpowiednie azydki i poprzez reakcję „click chemistry” otrzymałam pochodne uracylu. Otrzymane hybrydy uracyl-triazol-ferrocen wykazały aktywność przeciwnowotworową w stosunku do nowotworów piersi i płuc. Trzecia część badań obejmowała (alliloaminometylowe)pochodneferrocenu i ansa-ferrocenu. Ich aktywność była porównywalna do pokrewnych koniugatów uracyl-triazol-ferrocen. Wszystkie otrzymane przez mnie pochodne ansa-ferrocenu wykazały większą aktywność przeciwnowotorową niż analogiczne pochodne ferrocenu wobec badanych linii komórkowych (MCF-7, A-549, PC-3, MDA-MB-231).

oprac. i fot. Iwona Lisek-Woubishet

Badaczki Łukasiewicz – IChP wśród innowatorów medycyny

W XIV edycji konkursu o laur „Złotego Skalpela” wśród nagrodzonych znalazł się zespół prowadzący autorskie niekomercyjne badania kliniczne w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, prof. IMiD. Z prof. Raciborską współpracują m.in. badaczki Łukasiewicz – IChP.

Finaliści Złotego Skalpela 2022. Druga z prawej - prof. Anna Raciborska (IMiD) [fot. Adam Burakowski]

Finaliści Złotego Skalpela 2022. Druga z prawej – prof. Anna Raciborska (IMiD) [fot. Adam Burakowski]

W tegorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny” wzięło udział kilkadziesiąt zespołów badawczo-wdrożeniowych. Złoty Skalpel przypadł autorom zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki, wykonywanych z wykorzystaniem implantów 3D, odtwarzających fragmenty twarzy, które ucierpiały w wyniku urazu lub choroby. Liderką nagrodzonego zespołu jest prof. Iwona Niedzielska ze szpitala klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.

Na drugim miejscu w konkursie uplasowały się autorskie pediatryczne niekomercyjne badania kliniczne w Instytucie Matki i Dziecka obejmujące leczenie celowane i immunoterapię pod kierunkiem dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD, w których uczestniczyły również badaczki z Łukasiewicz – IChP. W ramach projektu POL HISTIO (https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/projekty-badawcze/pol-histio/), odpowiadają za badania farmakokinetyczne. Kierownikiem projektu ze strony naszego Instytutu jest dr Katarzyna Buś-Kwaśnik, kierownikiem badań – mgr Edyta Gilant, zaś nadzorem nad realizacją badań w systemie GLP zajmuje się mgr Edyta Pesta. Nasz zespół współpracuje też z Instytutem Matki i Dziecka przy projekcie REGBON, w którym pełni rolę podwykonawcy.

Jak podaje redakcja „Pulsu Medycyny”, wśród dzieci odnotowuje się ok. 1100-1200 rozpoznań złośliwych nowotworów rocznie. Większość z nich to choroby rzadkie lub ultra rzadkie, stąd brak zainteresowania podmiotów komercyjnych w prowadzeniu badań klinicznych. Obecnie w IMiD prowadzone są cztery własne, autorskie, niekomercyjne, pediatryczne badania kliniczne, kolejne trzy są w fazie przygotowania.

Istotnym elementem badań prowadzonych w IMiD jest diagnostyka molekularna, która pozwala na zastosowanie nowoczesnego, zindywidualizowanego, celowanego leczenia w dużej grupie pacjentów. Ponadto – jak czytamy w opisie – w ramach naukowej części badań, z próbek pobranych od poszczególnych pacjentów, wyprowadzane są hodowle komórkowe. Na stworzonych modelach prowadzone są badania nad molekularnym podłożem transformacji komórek, złożone analizy farmakokinetyczne dla tworzonych leków oraz związków o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym, a także zaawansowane protokoły badawcze, służące ocenie skuteczności terapii celowanych i spersonalizowanych.

___________________________________________

Pozostałe projekty wyróżnione w konkursie o Złoty Skalpel:

 • Opracowanie, walidacja i wdrażanie nowatorskiej metody analizy angiografii pozwalającej przewidzieć efekt zabiegu „wirtualna angioplastyka vFFR” w celu poprawy diagnostyki i trafności kwalifikacji do zabiegowego leczenia choroby wieńcowej;
 • Wdrożenie urządzenia do ablacji bipolarnej stosowanej w leczeniu arytmii komorowych opornych na techniki klasyczne;
 • Pregnabit (urządzenie do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży) – przyszłość opieki zdrowotnej;
 • Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego programu przezcewnikowego leczenia pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej;
 • Wirtualna rzeczywistość podczas innowacyjnych zabiegów ortopedycznych;
 • Innowacyjne schematy radioterapii okołooperacyjnej chorych na zlokalizowane mięsaki tkanek miękkich z wykorzystaniem hipofrakcjonowania, chemioterapii opartej o antracykliny i ifosfamid oraz hipertermii regionalnej;
 • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych w zakresie diagnostyki i leczenia raka piersi;
 • Kurs „Techniki pozaustrojowego wspierania funkcji życiowych”.

___________________________________________

Oprac. Iwona Lisek-Woubishet
fot. Adam Burakowski

Źródło: Puls Medycyny (https://pulsmedycyny.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-zloty-skalpel-2022-1168915)

Naturalna ciekawość świata, czyli Olimpijczycy w Łukasiewicz – IChP

W ramach Programu Olimpijczycy Sieci Badawczej Łukasiewicz skierowanego do najzdolniejszych uczniów szkół średnich nasz Instytut zatrudnia już czterech olimpijczyków – finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, biologicznej i chemicznej.

Troje spośród „naszych” olimpijczyków jest już studentami warszawskich uczelni, a jedyna wśród olimpijczyków kobieta – przyszłoroczną maturzystką. Pracują w Łukasiewicz – IChP na stanowiskach pracowników obsługi ds. wsparcia prac badawczych pod okiem swoich mentorów: dra hab. Wiesława Świętnickiego (Zespół Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy), dr Olgi Michalak (Zespół Chemii) oraz dra Jakuba Lacha (Zespół Procesów Elektrochemicznych).

Zadaniem opiekunów jest wyznaczanie zadań do realizacji oraz wsparcie merytorycznie i organizacyjnie w ich efektywnym wykonywaniu.

Pracujemy nad różnorodnymi projektami, które są ważne dla nauki oraz gospodarki Polski – mówi dr hab. Wiesław Świętnicki. Od olimpijczyków oczekujemy, by ich podejście wykraczało poza ustalone schematy myślowe, by wykazywali się kreatywnością, którą powinni odznaczać się przyszli naukowcy. Z jednej strony, ich naturalna ciekawość świata, chęć jego zmiany, a z drugiej – gotowość do ciężkiej i często nużącej pracy, wymaganej od przyszłych naukowców, są najistotniejszymi elementami w ich rozwoju. My ze swej strony możemy jedynie ukierunkować ich i pomóc w wyłonieniu elementów niezbędnych dla podejmowania wyzwań.

Mentorzy przygotowują plan pracy oraz wyznaczają kierunki działań rozwojowych.  Na koniec 6-miesięcznej współpracy zarekomendują olimpijczykom dalszą ścieżkę rozwoju.

Naszym olimpijczykom życzymy satysfakcji z pokonywania kolejnych wyzwań.

__________________________

Pilotażowa edycja Programu Olimpijczycy, w której bierze udział łącznie 29 finalistów i laureatów krajowych olimpiad przedmiotowych, ma zbadać zainteresowanie ofertą rekrutacyjną Łukasiewicza wśród najzdolniejszych uczniów szkół średnich w Polsce. Pozwoli również ocenić gotowość i otwartość młodych ludzi na podążanie ścieżką kariery naukowej. Po 6 miesiącach, w zależności od oceny pracy olimpijczyka i rekomendacji mentora co do jego dalszego rozwoju, dla olimpijczyków, którzy będą chcieli kontynuować współpracę, zostanie przygotowana oferta przedłużenia umowy, gwarantująca udział w ciekawych projektach badawczych i możliwe współfinansowanie kosztów dalszej nauki.

Oprac. Iwona Lisek-Woubishet/fot. Pixabay

Prof. Urszula Domańska-Żelazna w prestiżowym rankingu

W pierwszej edycji rankingu najlepszych naukowców w dziedzinie chemii ogłoszonym przez Research.com nasza naukowczyni prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna znalazła się na drugim miejscu z liczbą cytowań 16 270 (D-index 75) i liczbą publikacji 397 (obecnie już 418). Serdecznie gratulujemy!

Jak podaje portal, ranking opiera się na danych zebranych z Microsoft Academic Graph na dzień 6 grudnia 2021 r. Pozycja w rankingu oparta jest na indeksie D naukowca (Dyscyplina H-index), który obejmuje wyłącznie artykuły oraz wartości cytowań dla badanej dyscypliny.
Dla dyscypliny Chemia przebadano ponad 35760 profili.
————————–
The 1st edition of Research.com ranking of top Chemistry scientists is based on data collected from Microsoft Academic Graph on December 6th, 2021. Position in the ranking is based on a scientist’s D-index (Discipline H-index), which only includes papers and citation values for an examined discipline.
Our best scientists ranking is a reliable list of leading scientists from the area of Chemistry, based on a meticulous examination of 166,880 scientists on Microsoft Academic Graph. For the discipline of Chemistry, over 35,760 profiles were examined.

oprac. I.L.-W.

Łukasiewicz – IChP patronem konferencji naukowej „Pacjent PostCOVID-owy”

“Pacjent PostCOVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?” – pod takim hasłem w dniach 14-15 listopada 2022 r. będzie przebiegać II Konferencja Naukowa, w której wezmą udział polscy naukowcy i klinicyści. Łukasiewicz – IChP po raz drugi objął wydarzenie patronatem merytorycznym.

Jak podkreśla dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR), ideą konferencji jest integracja środowiska naukowego wokół rozwiązań dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem po przebytej chorobie Covid-19. Ważne, by dzięki podobnym inicjatywom pogłębiać interdyscyplinarną współpracę dydaktyczno-badawczą polskich naukowców w zakresie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych Covid-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, opieki nad pacjentem cierpiącym na „zespół po-Covid-owy”.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Więcej pod adresem www.postcovid.medius.com.pl.

Oprac. I.L-W.


 

Nocny pożar budynku magazynowego na terenie Łukasiewicz – IChP

W piątek, 14 października, w godzinach nocnych doszło do pożaru w jednym z budynków magazynowych na terenie Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, przy ulicy Rydygiera 8 w Warszawie. W związku ze zdarzeniem wdrożono wszystkie standardowe procedury bezpieczeństwa. Zawiadomiona Straż Pożarna natychmiast podjęła działania i pożar został sprawnie ugaszony. Obecnie trwają prace zabezpieczające miejsce zdarzenia. Przyczyny pożaru zostaną ustalone w toku postępowania przeprowadzonego przez odpowiednie służby.

Łukasiewicz – IChP