Łukasiewicz na 3. Polskim Forum Ekonomiczno-Technologicznym w Bernie

W dniach 18-19 września 2023 r. w Bernie (Szwajcaria) odbędzie się 3. Polskie Forum Ekonomiczno-Technologiczne. Weźmie w nim udział dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor Łukasiewicz – IChP, który drugiego dnia konferencji wygłosi referat w sesji „Technologie przyszłości motorem rozwoju współczesnych państw i społeczeństw i polsko-szwajcarska współpraca technologiczna: obszary, priorytety i wyzwania”.
Wydarzenie zgromadzi liczne grono przedstawicieli biznesu, nauki i technologii oraz interesariuszy instytucjonalnych z Polski i Szwajcarii. Wśród kluczowych tematów, które zostaną poruszone podczas Forum, znajdą się: perspektywy i sektory o największym potencjale do współpracy dwustronnej, rola Polski jako hubu technologicznego, rozwój miast, najnowsze trendy w rozwoju przemysłu, a także najnowocześniejsze technologie, w tym blockchain i sztuczna inteligencja.
Organizatorem wydarzenia jest Ambasada RP w Szwajcarii, wśród współorganizatorów – Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Sieć Badawcza Łukasiewicz.