Badaczki Łukasiewicz – IChP wśród innowatorów medycyny

W XIV edycji konkursu o laur „Złotego Skalpela” wśród nagrodzonych znalazł się zespół prowadzący autorskie niekomercyjne badania kliniczne w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, prof. IMiD. Z prof. Raciborską współpracują m.in. badaczki Łukasiewicz – IChP.

Finaliści Złotego Skalpela 2022. Druga z prawej - prof. Anna Raciborska (IMiD) [fot. Adam Burakowski]

Finaliści Złotego Skalpela 2022. Druga z prawej – prof. Anna Raciborska (IMiD) [fot. Adam Burakowski]

W tegorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny” wzięło udział kilkadziesiąt zespołów badawczo-wdrożeniowych. Złoty Skalpel przypadł autorom zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki, wykonywanych z wykorzystaniem implantów 3D, odtwarzających fragmenty twarzy, które ucierpiały w wyniku urazu lub choroby. Liderką nagrodzonego zespołu jest prof. Iwona Niedzielska ze szpitala klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.

Na drugim miejscu w konkursie uplasowały się autorskie pediatryczne niekomercyjne badania kliniczne w Instytucie Matki i Dziecka obejmujące leczenie celowane i immunoterapię pod kierunkiem dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD, w których uczestniczyły również badaczki z Łukasiewicz – IChP. W ramach projektu POL HISTIO (https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/projekty-badawcze/pol-histio/), odpowiadają za badania farmakokinetyczne. Kierownikiem projektu ze strony naszego Instytutu jest dr Katarzyna Buś-Kwaśnik, kierownikiem badań – mgr Edyta Gilant, zaś nadzorem nad realizacją badań w systemie GLP zajmuje się mgr Edyta Pesta. Nasz zespół współpracuje też z Instytutem Matki i Dziecka przy projekcie REGBON, w którym pełni rolę podwykonawcy.

Jak podaje redakcja „Pulsu Medycyny”, wśród dzieci odnotowuje się ok. 1100-1200 rozpoznań złośliwych nowotworów rocznie. Większość z nich to choroby rzadkie lub ultra rzadkie, stąd brak zainteresowania podmiotów komercyjnych w prowadzeniu badań klinicznych. Obecnie w IMiD prowadzone są cztery własne, autorskie, niekomercyjne, pediatryczne badania kliniczne, kolejne trzy są w fazie przygotowania.

Istotnym elementem badań prowadzonych w IMiD jest diagnostyka molekularna, która pozwala na zastosowanie nowoczesnego, zindywidualizowanego, celowanego leczenia w dużej grupie pacjentów. Ponadto – jak czytamy w opisie – w ramach naukowej części badań, z próbek pobranych od poszczególnych pacjentów, wyprowadzane są hodowle komórkowe. Na stworzonych modelach prowadzone są badania nad molekularnym podłożem transformacji komórek, złożone analizy farmakokinetyczne dla tworzonych leków oraz związków o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym, a także zaawansowane protokoły badawcze, służące ocenie skuteczności terapii celowanych i spersonalizowanych.

___________________________________________

Pozostałe projekty wyróżnione w konkursie o Złoty Skalpel:

  • Opracowanie, walidacja i wdrażanie nowatorskiej metody analizy angiografii pozwalającej przewidzieć efekt zabiegu „wirtualna angioplastyka vFFR” w celu poprawy diagnostyki i trafności kwalifikacji do zabiegowego leczenia choroby wieńcowej;
  • Wdrożenie urządzenia do ablacji bipolarnej stosowanej w leczeniu arytmii komorowych opornych na techniki klasyczne;
  • Pregnabit (urządzenie do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży) – przyszłość opieki zdrowotnej;
  • Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego programu przezcewnikowego leczenia pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej;
  • Wirtualna rzeczywistość podczas innowacyjnych zabiegów ortopedycznych;
  • Innowacyjne schematy radioterapii okołooperacyjnej chorych na zlokalizowane mięsaki tkanek miękkich z wykorzystaniem hipofrakcjonowania, chemioterapii opartej o antracykliny i ifosfamid oraz hipertermii regionalnej;
  • Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych w zakresie diagnostyki i leczenia raka piersi;
  • Kurs „Techniki pozaustrojowego wspierania funkcji życiowych”.

___________________________________________

Oprac. Iwona Lisek-Woubishet
fot. Adam Burakowski

Źródło: Puls Medycyny (https://pulsmedycyny.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-zloty-skalpel-2022-1168915)