Współpraca z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia

Łukasiewicz – IChP i Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podpisały porozumienie o współpracy. To przykład działań podejmowanych przez obie jednostki w kierunku badań naukowych, które w przyszłości przedkładać się będą na transfer nowych rozwiązań i technologii do biznesu.
dr inż. Paweł Bielski (Łukasiewicz - IChP) i dr n. chem. Sebastian Grzyb (WSIiZ) podpisanie umowy o współpracy

Z lewej: dr inż. Paweł Bielski i dr n. chem. Sebastian Grzyb

Umowę o współpracy podpisano podczas uroczystego spotkania w siedzibie naszego Instytutu. Strony reprezentowali: Rektor WSIiZ dr n. chem. Sebastian Grzyb oraz Dyrektor Łukasiewicz – IChP dr. inż. Paweł Bielski i dr inż. Ewa Śmigiera, zastępca Dyrektora ds. Badawczych. Podczas spotkania ustalono, że współpraca obejmie m.in. realizację prac dyplomowych, praktyk studenckich studentów wydziałów Chemii kosmetycznej, Technologii kosmetyku i Chemii żywności oraz współdziałanie w zakresie projektów naukowo-badawczych.

Jak przyznaje Rektor dr n. chem. Sebastian Grzyb, to korzyść nie tylko dla studentów WSIiZ, ale też dla przedsiębiorców z sektora przemysłu kosmetycznego i spożywczego współpracujących ze Szkołą, którzy będą mieli możliwość realizacji projektów wdrożeniowych przy wykorzystaniu potencjału kadrowego, zaplecza badawczego i infrastruktury Łukasiewicz – IChP – w ramach wspólnych konsorcjów.

Oprac. ILW, fot. WSIiZ