Nasz ekspert w Radzie Pracodawców WSIiZ

Czas czytania: 3 min
KIEDY?

GDZIE?

Dr inż. Jolanta Janiszewska, kierownik Zakładu Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Łukasiewicz – IChP, została zaproszona do członkostwa w Radzie Pracodawców, działającej przy kierunku Chemia Kosmetyczna Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Misją Rady Pracodawców uczelni jest integrowanie środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a tym samym usprawnianie procesów edukacyjnych i podnoszenie poziomu jakości kształcenia. Wśród celów – m.in. opiniowanie programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, tak by odpowiadały one na zapotrzebowanie rynku pracy, jak również wskazywanie pożądanych obszarów kształcenia.

Dr inż. Jolanta Janiszewska jest współautorką 36 publikacji naukowych oraz 9 patentów i zgłoszeń patentowych. W Instytucie realizuje projekty dotyczące substancji biologicznie czynnych, profilowania aktywności biologicznej procesami biotechnologicznymi, izolowania składników o aktywności kosmetycznej i farmaceutycznej. Skutecznie łączy wyniki badań naukowych z praktyką przemysłową. Uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju nowych produktów dla sektora life science. W okresie ostatnich 4 lat współtworzyła 35 skomercjalizowanych produktów dla tej branży.

(oprac. IL-W, fot. materiały własne)

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds