O instytucie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.

Aktualności

XIX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapraszają doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XIX Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’23. Po dwuletnim okresie spotkań zdalnych Seminarium w tym roku odbędzie się w formie tradycyjnej 23 czerwca 2023 r. (piątek) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych […]

Czytaj dalej

Karolina Rolińska z tytułem doktora

Miło nam poinformować, że mgr inż. Karolina Rolińska z Sekcji Biomateriałów Grupy Badawczej Technologii Polimerów 24 kwietnia 2023 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Polimery z pamięcią kształtu do zastosowań biomedycznych – badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami”. Promotorem rozprawy byli prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Andrzej Sikorski, […]

Czytaj dalej