Oferta Departamentu Produktów Farmaceutycznych

Lista substancji oferowanych przez Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
41294-56-8 regulator metabolizmu wapnia, analog witaminy D CEP, GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
120511-73-1 przeciwnowotworowy, niesteroidowy inhibitor aromatazy GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
138890-62-7 jaskra, inhibitor anhydrazy węglanowe ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
19356-17-3 regulator metabolizmu wapnia, analog witaminy D CEP, GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
72956-09-3 rleki sercowo-naczyniowe, beta-adrenolityki GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
73963-72-1 inhibitor fosfodiesterazy PDE3 - hamuje agregację płytek krwi oraz rozszerza naczynia krwionośne ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
120202-66-6 inhibitor agregacji płytek krwi, pochodna tienopirydyny GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
446-72-0 Fitoestrogen z grupy izoflawonów ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
220127-57-1 inhibitorów kinaz białkowych (hamuje receptory kinazy tyrozynowej) GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
130209-82-4 jaskra z  otwartym kątem przesączania, nadciśnienie śródgałkowe, pochodna prostaglandyny GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
39562-70-4 antagonista wapnia (bloker kanału wapniowego) GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
132539-06-1 lek antypsychotyczny, antagonista serotoniny/dopaminy GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
131918-61-1 inhibitor wydzielania hormonu przytarczyc, analog witaminy D GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
104632-26-0 wybiórczy agonista receptorów dopaminowych, choroba Parkinsona ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
57333-96-7 wybiórczy agonista receptorów dopaminowych, choroba Parkinsona CEP, GMP, ASMF
Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
4291-63-8 Antagonista purynowy, syntetyczna pochodna deoksyadenozyny (dA) GMP, ASMF

Technologie gotowe do wdrożenia

Numer CAS Pole działania Dostępne certyfikaty
32222-06-3 regulator metabolizmu wapnia, analog witaminy D CEP, GMP, ASMF

Produkt leczniczy

Pole działania Dostępne certyfikaty
lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów (białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka limfatyczna, chłoniaki nieziarniczne) GMP

ASMF - Active Substance Master File

GMP – Certyfikat GMP wydany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny

CEP - Certificate of Suitability issued by EDQM (European Directorate for the Quality in Medicines and Healthcare)


Do pobrania: Lista substancji

Do pobrania: Lista wzorców analitycznych


For more details about analytical standards produced by Łukasiewicz Research Network - Industrial Chemistry Institute contact anna.nikonowicz@ichp.lukasiewicz.gov.pl