Naturalna ciekawość świata, czyli Olimpijczycy w Łukasiewicz – IChP

W ramach Programu Olimpijczycy Sieci Badawczej Łukasiewicz skierowanego do najzdolniejszych uczniów szkół średnich nasz Instytut zatrudnia już czterech olimpijczyków – finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, biologicznej i chemicznej.

Troje spośród „naszych” olimpijczyków jest już studentami warszawskich uczelni, a jedyna wśród olimpijczyków kobieta – przyszłoroczną maturzystką. Pracują w Łukasiewicz – IChP na stanowiskach pracowników obsługi ds. wsparcia prac badawczych pod okiem swoich mentorów: dra hab. Wiesława Świętnickiego (Zespół Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy), dr Olgi Michalak (Zespół Chemii) oraz dra Jakuba Lacha (Zespół Procesów Elektrochemicznych).

Zadaniem opiekunów jest wyznaczanie zadań do realizacji oraz wsparcie merytorycznie i organizacyjnie w ich efektywnym wykonywaniu.

Pracujemy nad różnorodnymi projektami, które są ważne dla nauki oraz gospodarki Polski – mówi dr hab. Wiesław Świętnicki. Od olimpijczyków oczekujemy, by ich podejście wykraczało poza ustalone schematy myślowe, by wykazywali się kreatywnością, którą powinni odznaczać się przyszli naukowcy. Z jednej strony, ich naturalna ciekawość świata, chęć jego zmiany, a z drugiej – gotowość do ciężkiej i często nużącej pracy, wymaganej od przyszłych naukowców, są najistotniejszymi elementami w ich rozwoju. My ze swej strony możemy jedynie ukierunkować ich i pomóc w wyłonieniu elementów niezbędnych dla podejmowania wyzwań.

Mentorzy przygotowują plan pracy oraz wyznaczają kierunki działań rozwojowych.  Na koniec 6-miesięcznej współpracy zarekomendują olimpijczykom dalszą ścieżkę rozwoju.

Naszym olimpijczykom życzymy satysfakcji z pokonywania kolejnych wyzwań.

__________________________

Pilotażowa edycja Programu Olimpijczycy, w której bierze udział łącznie 29 finalistów i laureatów krajowych olimpiad przedmiotowych, ma zbadać zainteresowanie ofertą rekrutacyjną Łukasiewicza wśród najzdolniejszych uczniów szkół średnich w Polsce. Pozwoli również ocenić gotowość i otwartość młodych ludzi na podążanie ścieżką kariery naukowej. Po 6 miesiącach, w zależności od oceny pracy olimpijczyka i rekomendacji mentora co do jego dalszego rozwoju, dla olimpijczyków, którzy będą chcieli kontynuować współpracę, zostanie przygotowana oferta przedłużenia umowy, gwarantująca udział w ciekawych projektach badawczych i możliwe współfinansowanie kosztów dalszej nauki.

Oprac. Iwona Lisek-Woubishet/fot. Pixabay