Łukasiewicz – IChP członkiem konsorcjum dekarbonizacyjnego

9 maja 2022 r. w siedzibie firmy Google Poland podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia konsorcjum dekarbonizacyjnego, w skład którego wejdą: Atos Poland Global Services, Google Poland, Siemens, HIG Polska, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, YDAY, Apzumi oraz Polpharma. Firmy będą pracować wspólnie nad stworzeniem, dostawą i wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie chemicznej obróbki polimerów.

Wkładem Instytutu Łukasiewicz – IChP w projekt dekarbonizacji będzie własne zaplecze badawcze i programistyczne niezbędne do tworzenia modeli dekarbonizacji oraz prace związane z identyfikacją punktów węzłowych i analiza poprawności technologicznej algorytmów obliczeniowych.

Jak podkreślano podczas spotkania przyszłych konsorcjantów, dzięki odważnym działaniom na rzecz klimatu, w tym m.in. realizacji strategii NetZero, możliwe jest osiągnięcie w przyszłości neutralności węglowej.

Celem wspólnych wysiłków ma być stworzenie wyjątkowej propozycji, dzięki której będzie można wspierać klientów w szybkim wdrażaniu kompleksowych strategii systematycznego ograniczania emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.

Fot. Atos, oprac. I.L.-W.