Nagroda ORLEN SA dla Łukasiewicz – IChP

Czas czytania: 3 min
KIEDY?

GDZIE?

W kolejnej edycji konkursu ORLEN SA na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Spółki przez pracowników jednostek naukowych działających na terytorium RP po raz kolejny zostali docenieni nasi badacze.

Nagrodę II stopnia za pracę „Wytypowanie selektywnych cieczy jonowych do ekstrakcji zanieczyszczeń z petrochemicznych strumieni procesowych” otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. Inż. Urszula Domańska-Żelazna, dr inż. Anna Wiśniewska, dr Zbigniew Dąbrowski, dr inż. Dominika Kubica, dr inż. Zbigniew Laskowski, mgr inż. Marek Plesnar.

Od lewej: dr inż. Dominika Kubica, dr Zbigniew Dąbrowski, dr inż. Ewa Śmigiera (z-ca dyrektora ds. badawczych Łukasiewicz – IChP), dr inż. Anna Wiśniewska, prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna, dr inż. Paweł Bielski (dyrektor Łukasiewicz – IChP), mgr inż. Marek Plesnar, dr inż. Zbigniew Laskowski

Przypomnijmy, iż w ubiegłorocznym konkursie nasi badacze sięgnęli po najwyższe laury za pracę dotyczącą procesu współuwodornienia, z kolei na drugie miejsce zasłużyła praca dotycząca oceny wpływu odsiarczania gazu obiegowego na stopień degradacji i zanieczyszczenia układu mycia aminowego.

Jak podkreślił dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor Łukasiewicz – IChP, tego typu wyróżnienie, przyznane przez praktyków rynku to najlepszy wyraz docenienia wysiłku badaczy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych i wyróżnienie oryginalnych koncepcji badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Komisja konkursowa w ocenie prac bierze pod uwagę przede wszystkim: kompleksowość rozwiązania problemu, użyteczność dla spółki i dla Grupy Kapitałowej Orlen oraz możliwość praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników.

Oprac. IL-W

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds