OPUS 23

Ligandy allosteryczne i allosteryczno-ortosteryczne (bitopic) receptora histaminowego H4 jako sposób na zwiększenie selektywności i własności stronniczych potencjalnych leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych


Projekt realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2022/45/B/NZ7/04246 przez Konsorcjum w składzie:

1. Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii – lider

2. Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego


  Wartość projektu
 2 941 680,00 zł  
  Wartość dofinansowania
 2 941 680,00 zł  
  Wysokość dofinansowania zadania realizowanego przez  
  Łukasiewicz – IChP
688 080,00 zł  
  Okres realizacji
 20.01.2023 – 19.01.2027  

Kierownik projektu (Łukasiewicz – IChP)

dr Olga Michalak

tel. +48 453 056 175

olga.michalak@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Streszczenie projektu

Receptor histaminowy H4 (H4R) odgrywa ważną rolę w patofizjologii chorób takich jak: astma, przewlekłe choroby zapalne (jelit, stawów) alergiczne zapalenie żołądka i jelit, , atopowe zapalenie skóry, a także w progresji różnych typów nowotworów. Poszukiwanie nowych i aktywnych ligandów H4 poprawi rokowania w znalezieniu skutecznej terapii tych chorób. W ramach projektu zostaną zbadane różne obszary wewnątrz struktury H4R i sprawdzona ich przydatność do uzyskania sygnalizacji stronniczej, tj. blokowania lub aktywowania określonych ścieżek sygnałowych. W celu uzyskania zwiększonego powinowactwa i selektywności w stosunku do H4R badaniom poddane zostaną ligandy allosteryczne oraz allosteryczno-ortosteryczne (bitopic).

Realizacja projektu pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy na temat wpływu ligandów H4R na szlak ALDH oraz innych aspektów związanych z możliwością zastosowania takich związków chemicznych jako potencjalnych leków przeciwzapalnych oraz przeciwnowotworowych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje trzy instytucje. Realizują go specjaliści z zakresu farmacji, biologii, bioinformatyki, chemii organicznej oraz medycznej, chemii analitycznej oraz analizy statystycznej.

This will close in 0 seconds