Historia

Instytut Chemii Przemysłowej istnieje od 1916 roku, kiedy to z inicjatywy prof. Ignacego Mościckiego powstała we Lwowie pierwsza w Polsce placówka naukowo-badawcza związana z przemysłem chemicznym (spółka METAN), przekształcona w 1922 r. w Chemiczny Instytut Badawczy (ChIB). Kilka lat później, w 1926 roku, siedziba Instytutu została przeniesiona do Warszawy.

Zadaniem Chemicznego Instytutu Badawczego była działalność naukowa, mająca na celu budowę i rozwój polskiego przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania surowców krajowych – węgla, gliny i soli kamiennej. Najważniejszym wtedy osiągnięciem Instytutu było opracowanie technologii otrzymywania kauczuku syntetycznego (KER), uruchomienie w kraju instalacji do jego produkcji (jako trzeciej na świecie po Niemczech i Związku Radzieckim) oraz sprzedaż licencji, na podstawie których wybudowano szereg instalacji za granicą.

Po przerwie spowodowanej II wojną światową, działalność naukowo-badawczą ChIB reaktywowano już w 1945 roku w ramach Instytutu Przemysłu Chemicznego, z którego w 1948 roku został utworzony Główny Instytut Chemii Przemysłowej, przekształcony następnie w 1951 roku w Instytut Chemii Ogólnej – resortowy instytut Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. W 1971 roku, z połączenia Instytutu Chemii Ogólnej oraz Instytutu Tworzyw Sztucznych, powstał Instytut Chemii Przemysłowej. W 1990 roku nadano mu imię Profesora Ignacego Mościckiego.

Dorobek lat powojennych to ok. 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i zagranicą, dziesiątki instalacji pracujących w oparciu o licencje IChP.


Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut wszedł w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, przyjmując nazwę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego.

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – IChP).


Historia Instytutu w okresie 1916-1927 (fot. Archiwum Łukasiewicz – IChP)