Dr inż. Paweł Bielski

Dyrektor

dr inż. Paweł Bielski - Dyrektor Łukasiewicz - Instytut Chemii PrzemysłowejAbsolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1995 r.). W 2003 r., po ukończeniu Studium Doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej (1995–2000) uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych.

W 2005 r. ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dwuletnie Podyplomowe Studia Menadżerskie – kierunek Zarządzanie.

W latach 2000–2001 był zatrudniony na stanowisku Product Manager w Firmie Endress+ Hauser Polska Sp. z o.o.

W latach 2002–2003 był Głównym Specjalistą ds. Procesów i Analiz Chemicznych Mennicy Państwowej S.A.

W latach 2003–2009 pracował w Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o., początkowo na stanowisku Kierownika Wydziału Kontroli Jakości, a od 2005 r. na stanowisku Dyrektora Handlu i Marketingu.

W okresie luty 2009 r. – grudzień 2013 r. był Dyrektorem Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., odpowiedzialnym za zarządzanie całokształtem działań w zakresie strategii i rozwoju oraz nadzorującym realizację projektów rozwojowych i kluczowych projektów międzynarodowych.

W okresie lipiec 2010 r. – luty 2012 r. był Prezesem Zarządu Elektrowni Puławy Sp. z o.o.

Od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

W 2014 r. przeszedł do pracy w Grupie Azoty S.A. na stanowisko Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, zarządzającego całokształtem działań w zakresie strategii i rozwoju oraz wspierającego Zarząd w budowaniu i realizacji strategii biznesowej Spółki – efekt: „Strategia Grupy Azoty 2014–2020. Operacjonalizacja”. Prowadził nadzór nad realizacją strategii oraz monitoring projektów strategicznych, zarządzał także kluczowymi projektami rozwojowymi.

W październiku 2016 r. po wygranym konkursie został powołany przez Ministra Rozwoju na Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej).