Zgłoszenia patentowe

Wykaz zgłoszeń patentowych (stan na dzień 5.09.2023)

Numer / data zgłoszenia
Tytuł
Autorzy
P-4455978

31.08.2023

Koniugaty kwasów hydroksycynamonowych i 9-amino-5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób ich otrzymywania, zastosowanie medyczne oraz kompozycja farmaceutyczna

wspólny z Uniwersytetem Wrocławskim

M. Cybulski, K. Sidoryk, O. Michalak, J. Tobiasz, M. Kubiszewski, A. Jaromin, M. Zaremba-Czogalla
P-445627

18.07.2023

Kompozycja chitozanowa oraz sposób otrzymywania folii na bazie chitozanu z dodatkiem ekstraktu ze skórek owoców i mieszanin głęboko eutektycznych
E. Jakubowska, K. Rolińska, M. Żmieńko, K. Łęczycka-Wilk
P-445224

12.06.2023

Sposób regeneracji rozpuszczalnika stosowanego w destylacji ekstrakcyjnej mieszanin węglowodorów nienasyconych C4
R. Brzozowski, D. Jamanek, S. Tomzik, P. Lewandowski, M. Plesnar, A. Migdał
P-445005

25.05.2023

Bezhalogenowa, samogasnąca pianka poliuretanowo-poliizocyjanurowa o poprawionych właściwościach użytkowych i sposób jej otrzymywania
P. Jankowski, E. Górecka, W. Pietruszka, K. Bieniek, I. Legocka, I. Grzywa-Niksińska, B. Szczepaniak
P-445006

25.05.2023

Biodegradowalny kompozyt na bazie spienionej biomasy pochodzenia roślinnego, ewentualnie o właściwościach higienizujących
I. Grzywa-Niksińska, M. Machałowska, I. Legocka
P-445007

25.05.2023

Sposób otrzymywania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych oraz modyfikator aerożeli krzemionkowych
S. Firlik, I. Legocka, K. Bieniek
P-445009

25.05.2023

Sposób otrzymywania modyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej oraz kompozycja zmniejszająca palność tworzyw sztucznych
P. Jankowski, E. Górecka, W. Pietruszka, I. Legocka
P-445010

25.05.2023

Hybrydowe środki biobójcze
I. Grzywa-Niksińska, M. Machałowska
P-444198

22.03.2023

Nowe amoniowe ciecze jonowe, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie
U. Domańska-Żelazna, A. Wiśniewska, Z. Dąbrowski
P-444199

22.03.2023

Sposób ekstrakcji jonów metali, zwłaszcza srebra, miedzi, glinu, żelaza i cynku, z elektroodpadów za pomocą cieczy jonowych
U. Domańska-Żelazna, A. Wiśniewska, Z. Dąbrowski
P-443848

20.02.2023

Sposób jednoczesnego otrzymywania hydrolizatu keratyny i nierozpuszczalnej struktury keratynowej, hydrolizat keratyny oraz nierozpuszczalna struktura keratynowa
K. Kurzepa, J. Janiszewska, D. Sczęsna
P-443576

25.01.2023

Sposób fibrylacji białek lub peptydów
M. Krzek, K. Markiewicz, J. Lach
P-443241

22.12.2022

Sposób wytwarzania biopolimeru. sposób otrzymywania modyfikatora, modyfikator p3HB, sposób modyfikowania wysokocząsteczkowego poli-3-hydroksymaślanu, kompozycja biodegradowalna
I. Legocka, W. Pietruszka, J. Trzaskowska, M. Cybulski, A. Owoc, J. Tobiasz
P-443240

22.12.2022

Plazmid, fragment plazmidu, kaseta ekspresysjna, zastosowanie kasety, sposób otrzymywania polipeptydu w prokariotycznym gospodarzu, zastosowanie plazmidu, sposób otrzymywania poli-3-hydroksymaślanu
W. Świętnicki, O. Roubinek, D. Chudy, R. Kurek, K. Kozak, J. Chojniak-Gronek, P. Kierył, M. Krzek, D. Mikiewicz, A. Romanik-Chruścielewska, N. Łukasiewicz, I. Sokołowska, K. Florys-Jankowska, M. Stępniewski, M. Kubiszewski, M. Cybulski, P. Krzeczyński, O. Michalak, J. Janiszewska
P-443234

22.12.2022

Sposób otrzymywania poli-3-hydroksymaślanu, sposób wytwarzania biopolimeru niskocząsteczkowego poli-3-hydroksymaślanu, pożywka M9, pożywka GMS, zastosowanie pożywki M9 z EDTA oraz po0żywki GMS do hodowli mikroorganizmów
W. Świętnicki, O. Roubinek, D. Chudy, R. Kurek, K. Kozak, J. Chojniak-Gronek, P. Kierył, M. Krzek, D. Mikiewicz, A. Romanik-Chruścielewska, N. Łukasiewicz, I. Sokołowska, K. Florys-Jankowska, M. Stępniewski, M. Kubiszewski, M. Cybulski, P. Krzeczyński, O. Michalak, J. Janiszewska
P-442971

25.11.2022

Bezhalogenowy antypiren do tworzyw termoplastycznych oraz kompozycje tworzyw termoplastycznych o obniżonej palności
M. Kędzierski, P. Jankowski, E. Zakrzewska, D. Kijowska, K. Bieniek, E. Górecka, D. Kolasa
P-442432

30.09.2022

Elektrochemiczny sposób pomiaru zawartości gazowego tlenku węgla w gazowym wodorze
M. Soszko, J. Lach, K. Wróbel, D. Kolasa, S. Luchcińska, W. Tokarz
P-441782

19.07.2022

Sposób wytwarzania modyfikowanej skrobi termoplastycznej oraz biodegradowalne kompozyty zawierające modyfikowaną skrobię termoplastyczną
R. Jeziórska, I. Legocka, A. Szadkowska, E. Spasówka, M. Żubrowska, M. Studziński, E. Wierzbicka, J. Dzierżawski, J. Kolasa, J. Ruciński
P-441243

20.05.2022

Doustna kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym uwalnianiu kofeiny oraz sposób jej wytwarzania
M. Tynderynda, E. Jaszczuk, K. Fedko, M. Mularewicz, A. Kopcińska
P-440759

24.03.2022

 Nowe pochodne kwasu ursolowego, sposób ich otrzymywania, zastosowanie medyczne oraz kompozycja farmaceutyczna
wspólne z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
O. Michalak, P. Krzeczyński, M. Kubiszewski, M. Cybulski, A. Bielawska, K. Bielawski, W. Szymanowski
P-439455

5.11.2021

Kompozycja termicznie stabilizująca do zawierających chlorowiec polimerów winylowych
S. Pawłowski, A. Abramowicz, M. Kumosiński
P-432480

31.12.2019

Preparat eplerenonu w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
M. Tynderynda, A. Kopcińska, M. Majewska
P-431725
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak za pomocą binarnego układu rozpuszczalników
U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-430664

19.07.2019

Sposób otrzymywania napełniacza krzemionkowego modyfikowanego tlenkiem grafenu
K. Suwała, M. Panasiuk, K. Cyruchin, M. Wenda
P-430238

14.06.2019

Naturalny stymulator rozwoju i odporności roślin
K. Kurzepa,J. Janiszewska, D. Szczęsna
P-430239

14.06.2019

Biostymulator rozwoju i odporności roślin
(wspólne z Grupą Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A.)
K. Kurzepa, J. Janiszewska, T. Martyniuk, L. Schimmelpfennig, M. Klimczyk
P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych
M. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek
P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych
T. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (IChP), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)