Zgłoszenia patentowe

Wykaz zgłoszeń patentowych (stan na dzień 25.11.2022)

Numer / data zgłoszenia
Tytuł
Autorzy
P-442432

30.09.2022

Elektrochemiczny sposób pomiaru zawartości gazowego tlenku węgla w gazowym wodorze
M. Soszko, J. Lach, K. Wróbel, D. Kolasa, S. Luchcińska, W. Tokarz
P-441782

19.07.2022

Sposób wytwarzania modyfikowanej skrobi termoplastycznej oraz biodegradowalne kompozyty zawierające modyfikowaną skrobię termoplastyczną
R. Jeziórska, I. Legocka, A. Szadkowska, E. Spasówka, M. Żubrowska, M. Studziński, E. Wierzbicka, J. Dzierżawski, J. Kolasa, J. Ruciński
P-441243

20.05.2022

Doustna kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym uwalnianiu kofeiny oraz sposób jej wytwarzania
M. Tynderynda, E. Jaszczuk, K. Fedko, M. Mularewicz, A. Kopcińska
P-440759

24.03.2022

 Nowe pochodne kwasu ursolowego, sposób ich otrzymywania, zastosowanie medyczne oraz kompozycja farmaceutyczna
wspólne z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
O. Michalak, P. Krzeczyński, M. Kubiszewski, M. Cybulski, A. Bielawska, K. Bielawski, W. Szymanowski
P-439455

5.11.2021

Kompozycja termicznie stabilizująca do zawierających chlorowiec polimerów winylowych
S. Pawłowski, A. Abramowicz, M. Kumosiński
P-438935

10.09.2021

Sposób otrzymywania hybrydowego poliestrowo-polieterowego poliolu, hybrydowy poliestrowo-polieterowy poliol oraz jego zastosowanie
B. Szczepaniak, B. Szczepankowska, A. Badowska, A. Modzelewska, J. Sołtysiak, M. Krzyżewski, E. Wierzbicka
P-438439

9.07.2021

Wzmocniona kompozycja poliamidowa
R. Jeziórska, I. Legocka, A. Szadkowska, E. Wierzbicka, E. Spasówka, M. Żubrowska, J. Dzierżawski, J. Ruciński.
P-437077

19.02.2021

Sposób odzysku niklu i kadmu z czarnej masy baterii niklowo-kadmowych metodą ekstrakcji za pomocą mieszanin eutektycznych, cieczy jonowej i/lub kwasów organofosforowych
U. Domańska-Żelazna, A. Wiśniewska, Z. Dąbrowski
P-437076

19.02.2021

Sposób odzysku cynku i manganu z czarnej masy baterii cynkowych metodą ekstrakcji za pomocą mieszanin eutektycznych i/lub kwasów organofosforowych
U. Domańska-Żelazna, A. Wiśniewska, Z. Dąbrowski
P-432480

31.12.2019

Preparat eplerenonu w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
M. Tynderynda, A. Kopcińska, M. Majewska
P-431725
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak za pomocą binarnego układu rozpuszczalników
U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-431724
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak
U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-430664

19.07.2019

Sposób otrzymywania napełniacza krzemionkowego modyfikowanego tlenkiem grafenu
K. Suwała, M. Panasiuk, K. Cyruchin, M. Wenda
P-430238

14.06.2019

Naturalny stymulator rozwoju i odporności roślin
K. Kurzepa,J. Janiszewska, D. Szczęsna
P-430239

14.06.2019

Biostymulator rozwoju i odporności roślin
(wspólne z Grupą Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A.)
K. Kurzepa, J. Janiszewska, T. Martyniuk, L. Schimmelpfennig, M. Klimczyk
P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych
M. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek
P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych
T. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (IChP), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)