Kontakt

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym

(d. Centrum ds. REACH i CLP)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
faks +48 22 568 26 67, +48 22 568 23 90, +48 22 568 20 06


Kierownik Centrum ds. REACH i CLP
tel. +48 22 568 20 33

Doradztwo, audyty i szkolenia – REACH, CLP, karty charakterystyki, ADR oraz prawodawstwo powiązane

Marcela Palczewska-Tulińska
tel. +48 22 568 20 39, tel./faks +48 22 568 20 06

Anna Bańkowska
tel./faks +48 22 568 26 67

Paulina Porębska-Sęktas
tel./faks +48 22 568 26 67