Kontakt

Dział Bezpieczeństwa Chemicznego

(d. Centrum ds. REACH i CLP)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. +48 22 568 20 33, +48 22 568 20 39, +48 22 568 26 67, +48 22 568 20 06

reach_clp@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Kierownik Działu Bezpieczeństwa Chemicznego

mgr inż. Paulina Porębska-Sęktas

paulina.porebska-sektas@ichp.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 568 20 33

Doradztwo, audyty i szkolenia – REACH, CLP, karty charakterystyki oraz prawodawstwo powiązane

Marcela Palczewska-Tulińska

Marcela.Palczewska-Tulinska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 568 20 39, tel./faks +48 22 568 20 06

Anna Bańkowska

Anna.Bankowska@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel./faks +48 22 568 26 67

Paulina Porębska-Sęktas

Paulina.Porebska-Sektas@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel./faks +48 22 568 26 67