Research Projects

Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza

Przedmiotem wynalazku jest sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu, w obecności napełniacza o uziarnieniu w rozmiarze nanometrów.

Method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller

This invention comprises a method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller with nanometer-size granulation.

Sposób wydzielania substancji biobójczych z soku kapusty białej

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania substancji biobójczych, w szczególności glukozynolanów, izotiocyjanianów i indoli, z soku kapusty białej, metodą selektywnej sorpcji i desorpcji.

Sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kwasu akrylowego przez utlenianie akroleiny będącej produktem w procesie dehydratacji gliceryny otrzymanej z przerobu tłuszczów.

Pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, sposób ich otrzymywania i środek farmaceutyczny

Przedmiotem wynalazku są pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny o aktywności przeciwnowotworowej...

Preparation of 24 alkyl analogs of cholecalciferol and non-racemic compounds

Disclosed is a process for the preparation of 24-alkyl analogs of cholecalcyferol of Formula (1) having a (5E) or (5Z) configuration...