WYNALAZEK: Analog insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym działaniu terapeutycznym

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU

Analog insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym działaniu terapeutycznym oraz zastosowanie analogu insuliny

(nr patentu PL222975)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Analog insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól zawierający dwa polipeptydy tworzące łańcuch A i łańcuch B, charakteryzuje się tym, że określony jest wzorem ogólnym 1, gdzie X stanowi aminokwas zasadowy i oznacza lizynę lub argininę, zaś R oznacza obojętny aminokwas, wybrany spośród glicyny, alaniny, seryny lub treoniny, przy czym sekwencja aminokwasowa łańcucha A jest wybrana spośród SEQ ID Nr 1 do 4, natomiast sekwencja aminokwasowa łańcucha B jest wybrana spośród SEQ ID Nr 5 lub SEQ ID Nr 6, oraz, że analog insuliny ma punkt izoelektryczny o wartości od 6 do 8. Wynalazek obejmuje również kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym działaniu terapeutycznym, zastosowanie analogu insuliny, sposób dawkowania oraz sposób leczenia cukrzycy. Rozwiązanie dotyczy związków stanowiących stabilne insuliny, aktywnych farmakologicznie, charakteryzujących się przedłużonym, płaskim, bezszczytowym przebiegiem stężenia glukozy podczas wielokrotnego podawania oraz nie wykazujących w tym czasie silnych dobowych wahań stężenia glukozy, czyli tzw. efektu zębów piły.


nr patentu: PL222975
nr zgłoszenia patentowego: P.399287
data zgłoszenia: 2012-05-23
stan własności: patent
forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


OPIS_PATENTOWY_PL222975

Formularz_ofertowy_PL_222975