Wynalazki – oferta

WYNALAZEK: Preparation of 24 alkyl analogs of cholecalciferol and non-racemic compounds

Ujawniono proces wytwarzania 24-alkilowych analogów cholekalcyferolu o Wzorze 1 o konfiguracji (5E) lub (5Z), gdzie X oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub grupę OR1...

WYNALAZEK: Plasmids, their derivatives and fragments, their methods of manufacture and application

Opisano sposób otrzymywania plazmidu zawartego w trudnej do oddzielenia, heterogenicznej frakcji plazmidowego DNA, w szczególności zawierającej różne plazmidy o podobnych rozmiarach...

WYNALAZEK: UBP1 protease mutant, and its coding sequence, their application and methods of production

Mutant proteazy UBP1 i kodująca go sekwencja, ich zastosowanie i produkty oraz metody ich wytwarzania mogą znaleźć zastosowanie w produkcji białek rekombinowanych, zwłaszcza na skalę przemysłową...