Wynalazki – oferta

WYNALAZEK: Analog insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól, kompozycja farmaceutyczna o przedłużonym działaniu terapeutycznym oraz zastosowanie analogu insuliny

Analog insuliny lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól zawierający dwa polipeptydy tworzące łańcuch A i łańcuch B, charakteryzuje się tym, że określony jest wzorem ogólnym 1, gdzie X stanowi aminokwas zasadowy i oznacza lizynę lub argininę, zaś R oznacza obojętny aminokwas, wybrany spośród glicyny, alaniny, seryny lub treoniny...

WYNALAZEK: Method of manufacturing silica nanopowders with fungicidal properties, especially for polymer composites

Method of manufacturing the silica nanopowders with fungicidal properties, consists in that the silica gel is obtained by sol-gel method from the reaction mixture containing tetraalkoxysilane and aliphatic alcohol, in the presence of ammonium compound, and thereafter the thermodegradable copper(II) salt a compound from the group of carbofunctional alkoxysilanes...

ZNAK TOWAROWY: GLIPEROL

Oferuta dotyczy do sprzedaży prawa własności znaku towarowego GLIPEROL. Klasa nicejska/wykaz: 1: dodatki do paliw silnikowych 4: biopaliwa silnikowe.