Wynalazki – oferta

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych

Modyfikowane żywice epoksydowe po utwardzeniu wykazują korzystne właściwości mechaniczne, zwłaszcza zwiększoną udarność i wytrzymałość na zrywanie oraz większą odporność termiczną.

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych oraz sposób wytwarzania modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych

Ujawniono sposób wytwarzania modyfikatora do żywic fenolowo-formaldehydowych polegający na tym, że mieszaninę haloizytu, poddanego wcześniej działaniu pola ultradźwiękowego, i mocznika, w stosunku wagowym mocznika do haloizytu 0,02 – 0,05 : 1, poddaje się reakcji w środowisku wodnym...

WYNALAZEK: Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu), z zastosowaniem osmozy odwróconej...