Rekrutacja na stanowisko: główny specjalista w zakresie polimerów i zaawansowanych materiałów polimerowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie zatrudni

 głównego specjalistę w pionie badawczym w zakresie polimerów i zaawansowanych materiałów polimerowych
w Zakładzie Technologii i Przetwórstwa Polimerów
 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 32 instytutów badawczych ukierunkowanych m.in. na nauki chemiczne, techniczne, inżynieryjne oraz life science. Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy ambitnych członków zespołów naukowo-badawczych entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów, w tym związanych z obszarem tworzyw sztucznych – polimerów, materiałów polimerowych o specjalnych, innowacyjnych, zaawansowanych właściwościach a także interdyscyplinarnych m. in. w zakresie biosyntezy i biotransformacji czy farmacji. W naszej jednostce stawiamy na stałe uczenie się, rozwój kompetencji i przyjazną atmosferę pracy.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • Realizacja prac badawczo-rozwojowych w obszarze polimerów i materiałów polimerowych.
 • Synteza i modyfikacja związków wielkocząsteczkowych.
 • Opracowywanie polimerowych materiałów różnego przeznaczenia – kompozycji i kompozytów polimerowych.
 • Praktyczna znajomość metod analitycznych i metod charakterystyki w obszarze polimerów i materiałów polimerowych.
 • Umiejętność analizy stanu techniki dla potrzeb prowadzonych  prac badawczo-rozwojowych oraz analiza, interpretacja, publikowanie/patentowanie wyników prowadzonych prac.
 • Aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych.
 • Zarządzanie projektami badawczymi.
 • Współpraca z przemysłem na etapie pozyskiwania projektów, realizacji oraz wdrożenia wyników.

Wymagania:

 • Stopień doktora w obszarze chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracach badawczych w zakresie polimerów, materiałów polimerowych.
 • Doświadczenie i umiejętność zarządzania projektami.
 • Kreatywność, samodzielność i nastawienie na realizację założonych celów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego (płynność porozumiewania się i czytania specjalistycznej literatury) 

Oferujemy:

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dobrą, koleżeńską atmosferę pracy.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz –IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

 

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 31.03.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.