Publikacje 2022

 • Wiśniewski P., Bołoz K., Wiśniewska A., Dąbrowski Z. , Kubica D., Łuczak J., Domańska U.: “Effect of the ionic liquids on extraction of aromatic and sulfur compounds from the model petrochemical stream”, Fluid Phase Equilibria 2022, 552, 113296; https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113296
 • Piatek K., Kutner A., Cacsire Castillo-Tong D., Manhardt T., Kupper N., Nowak U., Michał Chodyński M., Marcinkowska E., Kallay E., Schepelmann M.: “Vitamin D Analogs Regulate the Vitamin D System and Cell Viability in Ovarian Cancer Cells”, Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 172, https://doi.org/10.3390/ijms23010172
 • Jyoti, Rybakiewicz-Sekita R., Żołek T., Maciejewska D., Gilant E., Buś-Kwaśnik K., Kutner A.,  Noworyta K. R., Kutner W.: ,,Cilostazol-imprinted polymer film-coated electrode as an electrochemical chemosensor for selective determination of cilostazol and its active primary metabolite’’ Journal of Materials Chemistry B 2022, https://doi.org/10.1039/D1TB02186A
 • Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z.: “Liquid-liquid equilibrium studies on the removal of naphthalene/2-methylnaphthalene/dibenzothiophene from model oil using ionic liquids”, Fluid Phase Equilib. 2022, 556, 113397. Doi.org/10.1016/j.fluid.2022113397.
 • Kolasa D., Lach J., Wróbel K., Soszko M.: “Wymagania dotyczące zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych w zakresie polityki wodnej oraz gospodarki odpadami”, Przemysł Chemiczny 2022, 101/1, 8-11, DOI:10.15199/62.2022.1.1
 • Wierzbicka E., Kuśmierek K.,  Legocka I., Świątkowski A.: „Efficient Rhodamine B Dye Removal from Water by Acid- and Organo-Modified Halloysites”, Minerals, 2022, 12,  350, DO: https://doi.org/10.3390/min12030350
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Kolasa D., Lach J., Wróbel K., Domańska U.: “New method for recovery of nickel and cadmium from the ”black mass” of spent Ni-Cd batteries by solvent extraction”, Journal of Molecular Liquids 2022, 357, 119087, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.119087
 • Remiszewska-Skwarek A., Wierzchnicki R., Roubinek O. K., Kasinath A., Jeżewska A., Jasinska M., Byliński H., Chmielewski A.G., Czerwionka K.: “The Influence of Low-Temperature Disintegration on the Co-Fermentation Process of Distillation Residue and Waste-Activated Sludge”, Energies 2022, 15(2), 482; https://doi.org/10.3390/en15020482
 • Kuśmierek K., Skrzypczyńska K., Świątkowski A., Wierzbicka E., Legocka I.: “Electropolymerized Aniline-Based Stainless Steel Fiber Coatings Modified by Multi-Walled Carbon Nanotubes for Electroanalysis of 4-Chlorophenol”, Materials 2022, 15(10), 3436; doi:10.3390/ma15103436
 • Kozakiewicz J., Trzaskowska J., Kędzierski M., Sołtysiak J., E. U. Stolarczyk, Ofat-Kawalec I., Przybylski J.: “Cationic Emulsion Polymerization of Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) in Mixtures with Alkoxysilanes”, Molecules 2022, 27, 605. https://doi.org/10.3390/molecules27030605
 • Kolasa D., Samsonowska K., Kaszuba A., Stępkowska A., Wróbel J., Wróbel K., Lach J.: “Wymagania dotyczące zawartości substancji szkodliwych w wyrobach rynkowych z tworzyw sztucznych i gumy. Cz. I. Opakowania, w tym materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością”, Polimery 2022, 67, nr 6, 241-248, https://doi.org/10.14314/polimery.2022.6.1
 • Kolasa D., Stępkowska A., Wróbel J., Samsonowska K., Kaszuba A., Wróbel K., Lach J.: “Wymagania dotyczące zawartości substancji szkodliwych w wyrobach rynkowych z tworzyw sztucznych i gumy. Cz. II. Produkty gumowe, w szczególności materiały i wyroby z gumy przeznaczone do kontaktu z żywnością”, Polimery 2022, 67, nr 9, 407-417, https://doi.org/10.14314/polimery.2022.9.1
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Lach J., Wróbel K., Kolasa D., Domańska U.: “Recovery of metals from electronic waste – printed circuit boards by ionic liquids, DESs and organophosphorous-based acid extraction”, Molecules 2022, 27, 4984, https://doi.org/10.3390/molecules27154984
 • Luchcińska S., Lach J., Wróbel K., Łukomska A., Łoś P.: “Metallic powders and nanopowders – high added value products in electrochemical recovery of metals from industrial wastewaters”,DOI: 10.1007/s13762-022-04401-7, International Journal of Environmental Science and Technology, dostępna online: https://doi.org/10.1007/s13762-022-04401-7
 • Królikowski, M., Więckowski, M., Ebrahiminejadhasanabadi, M., Nelson, W. M.,  Naidoo, P., Ramjugernath, D., Domańska, U.: “Carbon dioxide solubility in ionic liquids: [Guad-(6,6),(1,1),(1,1)][DCA] and [Guad-(6,6),(1,1),(1,1)][TCM] at high pressure”, Fluid Phase Equilib., 2022, 563,113572, doi.org/10.1016/j.fluid.2022.113572
 • Legocka I., Kuśmierek K., Świątkowski A., Wierzbicka E.: “Adsorption of 2,4-D and MCPA herbicides on carbon black modified with hydrogen peroxide and aminopropyltriethoxysilane”, Materials 2022, 15 (23), 8433; https://doi.org/10.3390/ma15238433
 • Wróbel K., Wróbel J., Tokarz W., Lach J., Podsadni K., Czerwiński A.: “Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicles: A Review”, Energies 2022, 15, 8937; https://doi.org/10.3390/en15238937
 • Michalak O., Krzeczyński P., Jaromin A., Cmoch P., Cybulski M., Trzcińska K., Miszta P., Mehta P., Gubernator J., Filipek S.: „Antioxidant activity of novel diosgenin derivatives: synthesis, biological evaluation, and in silico ADME prediction”, Steroids, Volume 188, December 2022, 109115, https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.109115
 • Janiszewska J., Kurzepa K. Szczęsna D.: „Łagodne rozwiązania do mycia ciała”, Chemia i Biznes, Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 4, 2022, 20-25
 • Kurzepa, K., Janiszewska J, Szczęsna D.: „Alternatywne układy konserwujące”, Wydawnictwo Naukowe Tygiel Monografia: Mikroorganizmy i rośliny – wykorzystanie w nauce i przemyśle, 2022, 115-124, ISBN 978-83-67104-48-7
 • Kobylska, M. Drozd, M. Żmieńko, M. Chudy; Studies on recombinant insulin analogs interactions with partner cell membrane receptors using the SPR technique; Engineering Proceedings 2022, 21(1), 22; DOI: 10.3390/engproc2022021022,
 • Drozd; P. Ivanova; K. Tokarska; K. Żukowski; A. Kramarska; A. Nowiński; E. Kobylska; M. Pietrzak; Z. Brzózka; E. Malinowska; Versatile and Easily Designable Polyester-Laser Toner Interfaces for Site-Oriented Adsorption of Antibodies; International Journal of Molecular Sciences 2022, 23(7), 3771; DOI: 10.3390/ijms23073771 (IF: 6,208)
 • Stolarczyk, W. Strzempek, M. Łaszcz, A. Leś, E. Menaszek, K.Stolarczyk, „Thiogenistein antioxidant chemistry, antitumor activity and structure elucidation of new oxidation products, International Journal of Molecular Sciences 2022, 23 (14), 7816 DOI: 10.3390/ijms23147816 (IF: 6,208)
 • Anna B. Witkowska, Joanna Giebułtowicz, Magdalena Dąbrowska, Elżbieta U. Stolarczyk „Development of a Sensitive Screening Method for Simultaneous Determination of Nine Genotoxic Nitrosamines in Active Pharmaceutical Ingredients by GC-MS”, Int. J. Mol. Sci. 2022, 23 (20), 12125; https://doi.org/10.3390/ijms232012125
 • Jyoti, Żołek T., Maciejewska D., Gilant E., Gniazdowska E., Kutner A., Noworyta K. R., Kutner W.: “Polytyramine Film-Coated Single-Walled Carbon Nanotube
  Electrochemical Chemosensor with Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles for Duloxetine-Selective Determination in Human Plasma”, ACS Sensor 2022, 7, 1829−1836
 • Kiciński W., Dyjak S., Gratzke M., Tokarz W., Błachowski A.: “Platinum group metal-free Fe−N−C catalysts for PEM fuel cells derived from nitrogen and sulfur doped synthetic polymers”, Fuel, Volume 328, 15 November 2022, 125323; https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.125323
 • Sławiński D., Soszko M., Tokarz W., Gliński M.: “Improving the current density and heat generation in a polymer electrolyte membrane fuel cell for four variants of anode channel”, Applied Thermal Engineering, Volume 216, 5 November 2022, 118954; https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118954
 • Poczta A., Krzeczyński P.Ionov M.Aneta Rogalska A., Gaipl U. S., Marczak A., Dorota Lubgan D.: “Newly Synthesized Melphalan Analogs Induce DNA Damage and Mitotic Catastrophe in Hematological Malignant Cancer Cells”, Int. J. Mol. Sci. 2022, 23 (22), 14258; https://doi.org/10.3390/ijms232214258
 • Sączyńska V., Romanik-Chruścielewska A., Florys-Jankowska K., Cecuda-Adamczewska V., Kęsik-Brodacka M.: “Chitosan-based formulation of hemagglutinin antigens for oculo-nasal booster vaccination of chickens against influenza viruses”, Veterinary Immunology and Immunopathology, Volume 247, May 2022, 110406; https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2022.110406
 • Sławiński D., Soszko M., Tokarz W., Gliński M., Bykuć S.: “Numerical study of a porous open channel for the proton-exchange membrane fuel cell”, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 47, Issue 26, 26 March 2022, Pages 13087-13100; https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.059
 • Borkowski M., Orvalho S.,  Warszyński P., Demchuk O. M., Jarek E., Zawala J.: „Experimental and theoretical study of adsorption of synthesized amino acid core derived surfactants at an air/water interface”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2022 ,24, 3854-3864; https://doi.org/10.1039/D1CP05322A
 • Poczta A., Piotr Krzeczyński P., TobiaszJ., Rogalska A., Gajek A., Marczak A.: „Synthesis and In Vitro Activity of Novel Melphalan Analogs in Hematological Malignancy Cells”, Int. J. Mol. Sci. 2022, 23 (3), 1760; https://doi.org/10.3390/ijms23031760
 • Sowa S., Ewelina Buczak E., Woźnicki P., Bąk O., Borowski P., Herbaczyńska-Stankevič B., Stankevič M.: ”Unusual ionization of phosphine-boranes under RP-HPLC-HRMS conditions disclose a potential system for reduction of C=O bond”,  Arkivoc – A platinum open access journal for organic chemistry, 2022, May 22, pp. 66-84; https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p011.761