Publikacje 2019

 • Król B., Pielichowska K., Król P., Kędzierski M.: “Polyurethane cationomer films as ecological membranes for building industry”, Progress in Organic Coatings 2019, 130, 83–9; doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.01.045
 • Kozakiewicz J., Przybylski J., Sylwestrzak K.: “Synthesis and characterization of UV-curedpoly(siloxane-urethane) elastomers containing ­polyethylene oxide segments – as potential membrane materials”, Polimery 2019, No 2, 100; dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.2.3
 • Kijowska D., Jankowski P., Wierzbicka E.: “Halloysite modified by melamine cyanurate and its compositions based on PA6”, Polimery 2019, No 4, 259; dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.3
 • Janiszewska J., Kurzepa K, Szczęsna D., Monografia: “Wybrane właściwości roślin – najnowsze doniesienia”. Rozdział: “Roślinne składniki aktywne wpływające na kondycję skóry”, Wydawnictwo Tygiel 2019, ISBN 978-83-65932-94-5
 • Janiszewska J., Kurzepa K, Szczęsna D.: “Kosmetyki do higieny intymnej – kompleksowa ochrona i pielęgnacja”, Chemia iBiznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej 2019, 4
 • Domańska U. ,Karpińska M., Wiśniewska A., Dąbrowski Z.: “Ammonium ionic liquids inextraction of bio-butan-1-ol from water phase using activity coefficients atinfinite dilution”, Fluid Phase Equilib. 2019, 479, 9-16; doi.org/10.1016/j.fluid.2018.09.024
 • Domańska U.,Wlazło M., Dąbrowski Z., Wiśniewska A.: “Ammonium ionic liquids in separationof water/butan-1-ol using liquid-liquid equilibrium diagrams in ternary systems”, Fluid Phase Equilib. 2019, 485, 23-31; doi.org/10.1016/j.fluid.2018.12.009
 • Domańska U., Wlazło M., Karpińska M.:”Separation of water/butanol with ionic liquids in ternary liquid-liquid phaseequilibrium”, J. Chem. Thermodyn. 2019, 134, 76-83; doi.org/10.1016/j.jct.2019.03.001
 • Halayqa M., Zawadzki M., Domańska U.,Plichta A.: “Polymer-Ionic liquid-pharmaceutical conjugates as drug deliverysystems”, J. Mol. Str. 2019, 1180, 573-584; doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.12.023
 • Durski M., Naidoo P., RamjugernathD., Domańska U.: “Ternary liquid-liquid phase equilibria of (ionic liquid +thiophene + (octane/hexadecane)”, J. Chem. Thermodyn. 2019, 134, 157-163; doi.org/10.1016/j.jct.2019.03.017
 • Rasińska I.: “Mapa drogowa dla tworzyw”, Chemia Przemysłowa 2019, nr 2, 16
 • Lach J., Wróbel K., Wróbel J., Podsadni P., Czerwiński A.: „Applications of carbon in lead-acid batteries: a review” J Solid State Electrochem 2019, 23, 693–705; doi.org/10.1007/s10008-018-04174-5
 • Kolasa D., Łukomska A., Sołtysiak J., Soszko M., Ciężarek O., Lach J.,Wróbel K., Czerwiński A.: „Badanie zawartości wybranych metali ciężkich w separatorze polimerowym akumulatora kwasowo-ołowiowego”, Polimery 2019, 64(6), 442-451; doi.org/10.14314/polimery.2019.6.8
 • Wierzbicka E., Legocka I., Skrzypczyńska K., Świątkowski A., Kuśmierek K.: “Halloysite as a Carbon Paste Electrode Modifier for Detection of Phenol Compound”, Int. J. Electrochem. Sci., 2019, 14, 4114 – 4123, doi: 10.20964/2019.05.20
 • Królikowski M., Królikowska M., Hashemi H., Naidoo P., Ramjugernath D., Domańska U.: “Experimental study of carbon dioxide gas hydrate formation in the presence of zwitterionic compounds”, J. Chem. Thermodyn. 2019, 137, 94-100. Doi.org/10.1016/j.jct.2019.05.018
 • Domańska U.: “Experimental data of fluid phase equilibria – correlation and prediction models: A review”, Processes, 2019, 7 (5) 277-303. doi.org/10.3390/pr7050277.
 • Domańska U., Królikowska M., Pobudkowska A., Królikowski M., Więckowski M.: “Physico-chemical properties of  ionic liquids: density, density at high pressure, viscosity, surface tension, octanol/water partition coefficients and thermodynamic models”, Fluid Phase Equilib., 2019, 502, 112304
 • Paduszyński K. Więckowski M., Okuniewski M., Domańska U.: New phase equilibrium data at ambient and high pressure for strongly asymmetric mixtures containing menthol”, J. Mol. Liq. 2019, 286, 110819
 • Kozakiewicz J., Trzaskowska J., Domanowski W., Kieplin A., Ofat-Kawalec I., Przybylski J., Woźniak M., Witwicki D., Sylwestrzak K.: “Studies on synthesis and characterization of aqueous hybrid silicone-acrylic and acrylic-silicone dispersions and coatings. Part I”, Coatings 2019, 9, 25; doi:10.3390/coatings9010025