Publikacje 2018

 • Domańska U., Wlazło M., Paduszyński K.: “Extraction butan-1-ol from aqueous solution using ionic liquids: an effect of cation revealed by experiments and thermodynamic models”,Sep. Pur. Techn 2018, 196, 71-81; https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.05.056
 • Halayqa M., Pobudkowska A., Zawadzki M., Domańska U.: “Studying od drug solubility in water and alcohols uising drug-ammonium ionic liquid-compounds”, Eur. J. Pharm. Sci. 2018, 111, 270-277; https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.09.052
 • Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Karpińska M.: “Separation of binary mixtures based on limiting activity coefficients data using specific ammonium-based ionic liquid and modelling of thermodynamic functions”, Fluid Phase Equilib. 2018, 460, 155-161; https://doi.org/10.1016/j.fluid.2017.12.029
 • Domańska U., Wiśniewska A. Dąbrowski Z., Więckowski M.: “Evaluation and correlation of separation heptane/ethanol with ionic liquids. Ternary liquid-liquid phase equilibrium data”, J.Mol. Liquids 2018, 255, 504-512; https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2018.01.176
 • Domańska U., Karpińska M., Wlazło M.: “Thermodynamic study of molecularinteraction-selectivity in separation processes based on limiting activitycoefficients”, J. Chem. Thermodyn. 2018, 121, 112-120
 • Domańska U., Karpińska M., Wlazło M., Zawadzki M.: “Ternary LLE measurements forthe separation of hex-1-ene/hexane and cyclohexene/cyclohexane compounds with[DCA]-based ionic liquids”, Fluid Phase Equilib. 2018, 462, 65-72
 • Durski M., Naidoo P.,Ramjugernath D., Domańska U.: “Thermodynamics and activity coefficients at infinite dilution for organicaolutes in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide”, FluidPhase Equilib. 2018, 473, 175-182
 • Domańska U., Królikowski M., Wlazło M., Więckowski M.: “Phase equilibriuminvestigation on 2-phenylethanol (PEA) in binary and ternary systems. Theinfluence of high pressure on density and SLE”, J. Phys. Chem. B 2018, 122,6188-6197
 • Domańska U., Karpińska M.: “The use of ionic liquids for separation of binaryhydrocarbons mixtures based on gamma infinity data measurements”, J. ChemThermodyn. 2018, 127, 95-1056188-6197
 • Domańska U., Wlazło M., Karpińska M., Zawadzki M.: “New ionic liquid [P4,4,4,4][NTf2]in bio-butanol extraction of limiting activity coefficients”, Fluid PhaseEquilib. 2018, 475, 89-94
 • Karpińska M., Domańska U.: “Liquid-liquid extractionof styrene from ethylbenzene using ionic liquids. J. Chem Thermodyn. 2018, 124,153-159
 • Karpińska M., Wlazło M.: “Thermodynamic study of molecularinteraction-selectivity in separation processes based on limiting activitycoefficients”, J. Chem. Thermodyn. 2018, 121, 112-120
 • Karpińska M., Wlazło M., Domańska U.: “Theethylbenzene/styrene preferential separation with ionic liquids inliquid-liquid extraction”, J. Solution Chem. 2018,doi.org/10.1007/s10953-018-0755-7
 • Kolasa D., Ratajczak W., Talma-Piwowar M., Krakowiak J., Majewska E., Polarczyk K.: „Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)”, Polimery 2018, 4/63, 290-296. DOI: doi.org/10.14314/polimery.2018.4.6
 • Pobudkowska A., Nosol K., Gierycz P., Domańska U.: “Formulation and release evaluation of Nimesulide -loaded PLA/PLGA-basednanoparticles”, Polimery 9 (2018) 886-892, org/10.14314/polimery.2018.9.2
 • Boczar M., Krajewski M., Ratynski M., Hamankiewicz B.,Czerwiński A.: “Cornparison of lithium-manganeseorthosilicate’s synthesis approaches in relation to structure, morphology and electrochemical performance inlithium-ion batteries”, International Journal of Electrochemical Science (w druku)
 • Hubkowska K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Influence of temperature on hydrogen electrosorption into palladium-noble metal alloys. Part 4: Palladium-ruthenium alloys”, Electrocatalysis 2018, 5, 593-601; https://doi.org/10.1007/s12678-018-0458-2
 • Wróbel J., Lach J., Wróbel K., Czerwiński A.: „Historia akumulatora ołowiowo-kwasowego”, Przemysł Chemiczny 2018, 97/6, 835-841
 • Czerwiński A., Wróbel J., LachJ., Wróbel K., Podsadni P.: „The charging-discharging behavior of the lead-acidcell with electrodes based on carbon matrix”, Journal of Solid State Electrochemistry 2018, 22(9), 2703-2714, DOI: 10.1007/s10008-018-3981-4
 • Hubkowska K., Łukaszewski M., Soszko M., Koss U., Harnankiewicz B., Czerwiński A.: „Comparative physicochemical and electrochemical characterization of the structure and composition of thin Pd binary and ternary codeposits with Pt, Ru and Rh”, Materials 2018, 11(5), nr art. 798, 1-2
 • Pająk M., Hubkowska K., Czerwiński A.: “The electrochemical study of hydrogen sorption from DEMA-TFO ionic liquid in apalladium limited volume electrode”, J. Electroanalytical Chem. 2018, 825, 73-76, https://doi.org/l0.1016/j.elechem.2018.08.014
 • Ratyński M., Hamankiewicz B., Czerwiński A.: „Preliminary study of compression pressure effect on silicon electrode’s cycle life in Li-ion bartery”, RSC Advances 2018, 8, 22546-22551
 • Hamankiewicz B., Boczar M., Krajewski M., Ratyński M., Ziółkowska M., Czerwiński A: „Cancel export the methods of chemical modifications of lithium-ion battery materialst [Chemiczne metody modyfikacji materiałów elektrodowych przeznaczonych do ogniw litowo-jonowych 2000], Przegląd Elektrotechniczny 2018, 94 (8), 25-28
 • Sułek M. W., Janiszewska J., Kurzepa K., Mirkowska B.: “Wpływ kompleksów anionowych surfaktantów z poliwinylopirolidonem tworzonych w roztworach wodnych na właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów”, Polimery, 2018, 7-8, 70-77
 • Janiszewska J., Kurzepa K., Mirkowska B., Szczęsna D.: “Pielęgnacja skóry wrażliwej”, Chemia i Biznes, Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 2/2018, 14-17
 • Firlik S., Stasiński J., Pawłowski S.: “Wpływ budowy układu katalitycznego i warunków polimeryzacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu na wydajność i masę molową poli(tlenku fenylenu)”, Polimery 2018, 6, 409, dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.1
 • Kozakiewicz J.: “Ograniczenia w stosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych do produkcji pianek i systemów poliuretanowych”, Polimery 2018, nr 10, 663, doi.org/10.14314/polimery.2018.10.1
 • Jeziorska R., Szadkowska A., Spasowka E., Lukomska A., Chmielarek M.: “Characteristics of Biodegradable Polylactide/ThermoplasticStarch/Nanosilica Composites: Effects of Plasticizer and NanosilicaFunctionality” Advances in Materials Science and Engineering,Volume2018, Article ID 4571368, 15 pages
  https://doi.org/10.1155/2018/4571368
 • Jeziorska R., Abramowicz A., Szadkowska A., Pasnik A., Spasowka E.: „Poly(phenylene oxide) and Renewable Polyamide 11 Blends Compatibilized by Ethylene-n-Octene Copolymer”, Journal of Renewable Materials 2018, https://doi.org/10.7569/JRM.2018.634114
 • Durski M., Naidoo P., Ramjugernath D., Domańska U.: “Thermodynamics and activity coefficients at infinite dilution for organic solutes in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide”, Fluid Phase Equilib. 2018, 473, 175-182.
 • Domańska U., Wiśniewska A. Dąbrowski Z., Więckowski M.: “Ionic liquids as efficient extractants for quercetin from commercial red anion  (Allium cepa L.)”, J. Appl. Solution Chem. and Modeling. 2018, 7, 21-38
 • Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z.: “Extractions of Quercetin from red onion  (Allium cepa L.) with ionic liquids”, Chrom. Sep. Tech. J., 2018, 1(2), 116
 • Paduszyński K., Domańska U.: “COSMO-RS screening for ionic liquid to be applied in extraction of 2-phenylethanol from aqueous solutions”, J. Mol. Liq. 2018, 271, 305-312
 • Trzaskowska J.: “DSC and TGA studies of the epoxy-polyester powder coatings modified with silicone-acrylic hybrid nanoparticles”, Farby i Lakiery” (Paints and Varnishes) 1/2018, 31-38