Publikacje 2017

 • Kijeński J.: „Trwały jak metan. Przemysł Chemiczny. Narodowa kronika chemików i przemysłu chemicznego”, Przemysł Chemiczny 201796/2, 259–265, http://dx.doi.org/10.15199/62.2017.2.1
 • Migdał A.R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., Śmigiera E.: „Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych – część 2. Efektywność odzysku energii”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2017, 1, 55–59;
 • Kijeński J.: „Czy rozwój może być zrównoważony? W 30 lat od powstania Raportu Gro Harlem Brundtland”, Chemia Przemysłowa2017, 2, 24–28;
 • Paszkiewicz S., Irska I., Piesowicz E., Pilawka R., Pawelec I., Szymczyk A., Gorący K., Wielgosz Z., Rosłaniec Z.: “Otrzymywanie i charakterystyka nowych mieszanin poli(tereftalan etylenu)/poli(tlenek fenylenu)”, Polimery 2017, 2/62, 93-100; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.093
 • Kijeński J., Kijeńska M., Rejewski P.: „Stan potencjału intelektualnego i bazy chemikaliów platformowych do produkcji tworzyw inżynieryjnych w Polsce. Czy utrzymamy się w światowym peletonie?”, Polimery 2017, 5/62, 380–387; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.380
 • Hubkowska K., Soszko M., Symonowicz M., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical Behavior of a Pd Thin Film Electrode in Concentrated Alkaline Media”, Electrocatalysis 2017 (8); http://dx.doi.org/10.1007/s12678-017-0379-5
 • Domańska U., Wlazło M., Karpińska M., Zawadzki M. „Separation of binary mixtures hexane/hex-1-ene, cyclohexane/cyclohexene and ethylbenzene/styrene based on limiting activity coefficients”; The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 110, 227–236; http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2017.03.004
 • Wlazło M., Karpińska M., Domańska U.: „Separation of water/butan-1-ol mixtures based on limiting activity coefficients with phosphonium-based ionic liquid”, The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 113, 183–191, https://doi.org/10.1016/j.jct.2017.06.011
 • Domańska U., Wlazło M., Karpińska M., Zawadzki M.: „High selective water/butan-1-ol separation on investigation of limiting activity coefficients with [P8,8,8,8][NTf2] ionic liquid”, Fluid Phase Equilibria 2017, 449, 1–9, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2017.06.001
 • Karpińska M., Wlazło M., Domańska U.: “Investigation on the ethylbenzene/styrene separation efficiency with ionic liquids in liquid-liquid extraction”, Chemical Engineering Research and Design 2017, 128, 214-220, https://doi.org/10.1016/j.cherd.2017.10.016
 • Halayqa M., Zawadzki M., Domańska U., Plichta A.: “API-ammonium ionic liquid – Polymer compounds as a potential tool for delivery systems”, J. Mol. Liq. 2017, 248, 972-980, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.10.136
 • Kolasa D., Ratajczak W., Talma-Piwowar M., Majewska E., Polarczyk K.: „Badanie ciekłych mieszanin organicznych”, Gospodarka Odpadami 2017, 1,24-26
 • Krajewski M., Hamankiewicz B., Michalska M., Andrzejczuk M., Lipinska L., Czerwinski A.: “Electrochemical properties of lithium-titanium oxide, modified with Ag-Cu particles, as a negative electrode for lithium-ion batteries”, RSC Advances 2017, 7, 52151-52164
 • Hubkowska K., Soszko M., Symonowicz M., Łukaszewski M., Czerwiński A.: “Elcctrochemical behavior of a Pd thin film electrode in concentrated alkaline media”, Electrocatalysis 2017, 8, 295-300
 • Karwowska M., Fijałkowski K. J., Czerwiński A.: “Influence of electrolyte concentration on behaviourof AB5hydrogen storage alloy used as negative electrode in Ni-MH batteries”, Electrochimica Acta 2017, 252, 381-386
 • Hubkowska K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: “Quartz crystal nanobalance measurements in electrocatalysis”,Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry, https://doi.org/l0.1016/B978-0-12-409547-2.13365-7
 • Jeziorska R., Szadkowska A., Zielecka M., Wenda M., Kepska B.: „Morphology and thermal properties of HDPE nanocomposites: Effect of spherical silica surface modification and compatibilizer”, Polymer Degradation and Stability 2017, 145, 70-78;
 • Paszkiewicz S., Szymczyk A., Franciszczak P., Taraghi I., Pawlikowska D., Jeziórska R.:„Characterization of polypropylene/poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) blends with improved thermal stability”, Polymer Bulletin 2017, DOI10.1007/s00289-017-2224-7