Publikacje 2015

 • Abramowicz A., Obłój-Muzaj M., Zielecka M., KozakiewiczJ.: „Korzyści stosowania nanokompozytów PVC”, Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2015, red. R. Steller i D. Żuchowska, wyd. TEMPO s.c., Wrocław 2015, 251-254
 • Firlik S., Skupiński W., Wielgosz Z., Stasiński J.: “Application of the copper (II)-aminosilane catalysts in the oxidative polymerization of 2,6-dimethylphenol”, Polimery 2015, 60 (6), 372; dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.372
 • Górniak L., Kalisz D., Młynarczyk K.: „Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego (Chemical securitythreats, vulnerability reduction and chemical security culture)”, Chemik 2015, 69 (4), 201
 • Górniak L.: „Publiczny wymiar bezpieczeństwa chemicznego. Obowiązki przedsiębiorców i dobre praktyki (Chemical security as apublic matter. Enterpreneurs’ duties and good practices)”, Chemik 2015, 69(10), 645
 • Kalisz D.: „Nadużycia niebezpiecznych chemikaliów. Jak analizować podatność i skąd czerpać wiedzę? (Misuses of hazardous chemicals.How to analyse vulnerability and where to get knowlegde?)”, Chemik 2015, 69(10), 647
 • Kędzierski M., Bończa-Tomaszewski Z., Jaworska G., Niska A.: “Layered double hydroxides as transesterification catalysts and nanofillers for polyester resin”, Polimery 2015, 60 (3), 160; dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.160
 • Koss U., Hubkowska K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: “Palladium alloyswith rhodium and ruthenium as hydrogen-absorbing materials with high absorptioncapacity”, Przemysł Chemiczny 2015, 94/3, 291
 • Kowalska S., Łukomska A., Łoś P., Chmielewski T., Woźniak B.: “Potential-Controlled Electrolysis as an Effective Method of Selective Silver Electrowinning from Complex Matrix Leaching Solutions of Copper Concentrate”, International Journal of Electrochemical Science 2015, 10 (2), 1186
 • Kozakiewicz J.: “Developments in aqueous polyurethane and polyurethane-acrylic dispersion technology. Part I. Polyurethane dispersions”, Polimery 2015, 60 (9), 525; dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.525
 • Krześlak A., Palczewska-Tulińska M.: „Ocena bezpieczeństwa chemicznego w rozporządzeniu REACH jako element identyfikacji i kontroli ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne (Chemical Safety Assessment in the REACH Regulation as an element of identification and control of risk from chemical substances)”, Chemik 2015, 4(69), 182
 • Lach J., Obrębowski S., Czerwiński A.: “Origin of the ‘Excursion Peak’ during cycling voltammetryof Pb–Sn alloys”, Journal of Electroanalytical Chemistry 2015, 742, 104; dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2015.2.008
 • Litwinowicz M., Kijeński J.: “Carbamoylation of primary, secondary and aromatic aminesby dimethyl carbonate in a flow system over solid catalysts”, Sustainable Chemical Processes 2015, 1 (3)
 • Piela P., Mitzel J.: „Polymer electrolyte membranefuel cell efficiency at the stack level”, Journalof Power Sources 2015, 292, 95; dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.05.043
 • Rzemek K., Czerwiński A., Dymecka M., Ośko J., Pliszczyński T., Haratym Z.: “Validation of the method for determination of plutonium isotopes in urinesamples and its application in a nuclear facility at Otwock”, Nukleonika 2015, 60(1), 181; dx.doi.org/10.1515/nuka-2015-0033
 • Sułek M. W., Janiszewska J.,Mirkowska B., Kurzepa K., Adach A.: „Erakosmeceutyków”, Chemical Review 2015, 9-10, 7
 • Florczak B., Bogusz R., Skupiński W., Chmielarek M., Dzik A.: „Study of the Effect of Nitrated Hydroxyl-terminated Polybutadiene (NHTPB) on the Properties of Heterogeneous Rocket Propellants”, Central European Journal of Energetic Materials 2015, 12 (4), 841–854
 • Kozakiewicz J., Ofat I., Trzaskowska J., Kuczyńska H.: “Silicone-acrylic hybrid aqueous dispersions of core-shell particle structure and corresponding silicone-acrylic nanopowders designed for modification of powder coatings and plastics Part II – Effect of modification with silicone-acrylic nanopowders and of composition of silicone resin contained in those nanopowders on properties of epoxy-polyester and polyester powder coatings”, Progress in Organic Coatings 78, 2015, 419-428
 • Pilch-Pitera B., Kozakiewicz J., Ofat I., Trzaskowska J., Spírková M.: “Silicone-acrylic hybrid aqueous dispersions of core–shell particlestructure and corresponding silicone-acrylic nanopowders designedfor modification of powder coatings and plastics. Part III: Effect ofmodification with selected silicone-acrylic nanopowders onproperties of polyurethane powder coatings”, Progress in Organic Coatings 78, 2015, 429-436
 • Kozakiewicz J., Ofat I., Trzaskowska J.: “Silicone-containing aqueous polymer dispersions with hybrid particle structure”, Advances in Colloid and Interface Science, Volume 223, 2015, 1-39