Publikacje 2013

 • Abramowicz A., Jeziórska R., Zielecka M., Obłój-Muzaj M.: „Modyfikacja odpadów nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”, Przetwórstwo Tworzyw 2013, 19 (5), 459
 • Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia reach. Część IX: Scenariusze narażenia. Załączniki do kart charakterystyki”, Przemysł chemiczny 2013, 92 (10), 1883
 • Baron J., Berkowicz G., Żukowski W., Kandefer S., Szarlik S., Zielecka M., Wielgosz Z., Jamanek D.: „Synteza 2,6–dimetylofenolu we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC–3/1”, Przem. Chem. 2013, 92 (5), 85
 • Grzywa-NiksińskaI., Legocka I., Heropolitański R.: „Biopreparat z kapusty”, rozdział wmonografii: „Fitoremediacja – Skuteczny Zabieg Sozotechniczny”, wyd. WydziałChemiczny, Politechnika Gdańska, ISBN: 978-83-62984-12-1
 • Jamróz M. H.: „Vibrational energy distribution analysis (VEDA): Scopes and limitations”,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2013, 114, 220
 • Jankowski P., Kędzierski M.: „Polystyrene with reduced flammability containing halogen-free flame retardants”, Polimery 2013, 58 (5), 342
 • Jóźwiak A., Brzozowski R., Bujnowski Z., Chojnacki T., Swieżewska E.: „Application of supercritical CO2 for extraction of polyisoprenoid alcohols and their esters from plant tissues”, Journal of Lipid Research 2013, 54 (7), 2023
 • Kalisz D., Lewicka L., Kamiński J., Gajewska A., Gliński M., Ulkowska U., Osawaru O., Cybulski J.: „Badania nad doborem optymalnego układu katalitycznego do selektywnego utleniania akroleiny otrzymywanej w procesie dehydratacji glicerolu”, Przemysł Chemiczny 2013, 92 (12), 2356
 • Kania-Szarek A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A., Bańkowska A.: „Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia 1272/2008 (CLP). Cz. I. Rozporządzenie 1272/2008 (CLP) wraz z adaptacjami do postępu technicznego (ATP)”, Przem. Chem. 2013, 92 (4), 412
 • Karpińska G, Dobrowolski J.Cz.: „On constitutional isomers and tautomers of oxadiazolones and their mono- and disulfuranalogues (C2H2N2XY; X,Y=S,O)”, Comput. Theoret. Chem. 2013, 1005, 35
 • Kikolski P., Dudek R., Dłuska-Smolik E., Bolińska A.: „Porównanie metod oceny białości wyrobów włókienniczych. Pomiar wzrokowy i instrumentalny”, Przemysł Chemiczny 2013, 92 (12), 2313
 • Kolasa D., Arndt B., Bajszczak A.: „Badanie ścieków i osadów ściekowych na zawartość metali w świetle obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie polityki wodnej oraz gospodarki odpadami”, Przem. Chem. 2013, 92 (5), 606
 • Kolasa D., Arndt B., Sołtysiak J., Bajszczak A.: „Oznaczanie metali w ściekach. Wramach międzynarodowego programu badań biegłości laboratoriów”, Problemy jakości 2013, nr 6, 42
 • Komoń T., Niewiadomski P., Oracz P., Jamróz M. E.: “Esterification of acrylic acid with 2-ethylhexan-1-ol: Thermodynamic and kinetic study”, Appl. Catal. A-General 2013, 451, 127; DOI: 10.1016/j.apcata.2012.11.018
 • Komornicki R., Jeziórska R., Abramowicz A., Wielgosz Z.: „Recykling odpadów wykładzin samochodowych”, Przetwórstwo Tworzyw 2013, 3 (153), 208
 • Łysik P., Górska A., Szarlik S.: „Synteza 2,6–dimetylofenolu w reakcji alkilacji fenolu metanolem w fazie gazowej na katalizatorach żelazowych”, Przem. Chem. 2013, 92 (5), 685
 • Mazurek A., Dobrowolski J. Cz.: „The sEDA(=) and pEDA(=) descriptors of the double bonded substituent effect”, Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 2997
 • Ostrowski S., Jamróz M. H., Dobrowolski J. Cz.: “A study on the stability, chirality, and theoretical spectra of the heterofullerenes C69X (X=N, P, As, B, Si, Ge)”, Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24, 1097
 • Rode J. E., Dobrowolski J. Cz., Sadlej J.: „Prediction of L-Methionine VCD Spectra in the Gas Phase and Water Solution”, J. Phys. Chem. B. 2013, 117, 14202
 • Rudnik E., Spasówka E.: „Absorption Behaviour of Biocomposites Based on Chemically Modified Starch Matrix”, Journal of Biobased Materials and Bioenergy 2013, 7(1), 85
 • Studziński M., Jeziórska R., Zielecka M.: „Wpływ nanokrzemionki sferycznej oraz kompatybilizatora na strukturę i dynamiczne właściwości mechaniczne poliolefin”, Przetwórstwo Tworzyw 2013, 3 (153), 251
 • Sułek M. W., Bąk-Sowińska A.: „New Ecological Lubricants on the Basis of Lyotropic Liquid Crystals Formed by Solutions of Maracuja Oil Ethoxylate”, Industrial & Engineering Chemistry Research 2013, 52(46), 16169
 • ŚmigieraE., Kijeński J., Osawaru O., Zgudka A., Migdał A. R.: „Metanol jako donorwodoru w syntezie paliw alternatywnych”, Chemik2013, 67(6), 502
 • Tokarz W., Lota G., Frąckowiak E., Piela P., Czerwiński A.: „Fuel cell testing of Pt-Ru catalysts supported on differently prepared and pretreated carbon nanotubes”, Electrochimica Acta 2013, 98, 94
 • Zimnicka E., Gontarz E., Sołtysiak J., Mazurek-Smolnik U.: “Oznaczanie składu ścieków przemysłowych metodą chromatografii gazowej”, Przem. Chem. 2013, 92, 3, 336
 • Ziolkowska D., Korona K. P., Hamankiewicz B., Wu S. H., Chen M. S., Jasinski J. B., Kaminska M., A. Czerwinski A.: „The role of SnOsurface coating on the electrochemical performance of LiFePOcathode materials”, Electrochimica Acta 2013, 108, 532
 • Trzaskowska J., Kozakiewicz J.: “Studies on thermal properties of silicone -acrylic nanopowders and of organic polymer coatings modified with such nanopowders”, Nano Studies 2013, 8, 7-16
 • Pilch-Pitera B., Kozakiewicz J., Ofat I., Trzaskowska J., Spirkova M.: “Modyfikowane lakiery proszkowe”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 6/2013,  63-65