Publikacje 2011

 • Brzozowski R.: „Polemic against conclusions drawn in „Shape-selective diisopropylation of naphthalene in H-Mordenite: Myth or reality?” (J. Catal., 270 (2010) 60–66)”, J. Catal. 2011, 280, 137
 • Bujnowski., Brzozowski R., Szarlik S., Cybulski J., Jezierska-Zięba M., Kąkol B., Dąbrowski Z., Goś A.: “Ekstrakcja nadkrytyczna materiału roślinnego ditlenkiem węgla. Powiększanie skali procesu ze skali laboratoryjnej do ¼-technicznej (Supercritical extraction of plant material with carbon dioxide. Scaling up from laboratory to ¼-technical scale)”, Chemik 2011, 65 (9), 849
 • Chotkowski M., Rogulski Z., Czerwiński A.: “Spectroelectrochemical investigation of MnO2 electrogeneration and electro-reduction in acidic media”, J. Electroanal. Chem. 2011, 651, 237
 • Chotkowski M., Uklejewska M., Siwek H., Dłubak J., Czerwiński A.: “Characterization of Pt-Rh-Ru catalysts for methanol oxidation”, Functional Materials Letters 2011, 4, 187
 • Cybulski J., Wiśniewska A., Kulig-Adamiak A., Dąbrowski Z., Praczyk T., Michalczyk A., Walkiewicz F., Materna K., Pernak J.: “Mandelate and prolinate ionic liquids: synthesis, characterization, catalytic and biological activity”, Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1325
 • Dobrowolski J. Cz., Rode J. E., Sadlej J.: “Ab initio simulations of the NMR spectra of ß-alanine conformers”, Comp. Theor. Chem. 2011, 964, 148
 • Gładysz O., Łoś P.: “Impedance studies of copper electro-reduction on a disc-shaped ultramicroelectrode in industrial electrolytes”, J. Appl. Electrochem. 2011, 41, 713
 • Górniak L., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A.: “Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Część V: Udzielanie zezwoleń”, Przem. Chem. 2011, 90 (2), 292
 • Jamanek D., Wieczorek Z., Leszczyńska I., Skupiński W.: “Hydrogenation of C=C bonds in styrene-butadiene-styrene block copolymers in the presence of monocyclopentadienyl titanium(IV) catalytic systems”, Polimery 2011, 56 (4), 289
 • Jamróz M. K., Jamróz M. H., Dobrowolski J. Cz., Gliński J., Davey M., I. Wawer: “Novel and unusual triterpene from Black Cohosh. Determination of structure of 9,10-seco-9,19-cyclolanostane xyloside (cimipodocarpaside) by NMR, IR and Raman spectroscopy and DFT calculations”, Spectrochim. Acta, Part A 2011, 78, 107
 • Jankowski P., Kędzierski M.: “Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji suspensyjnej w obecności bezhalogenowych dodatków”, Polimery 2011, 56 (1), 20
 • Jarończyk M., Dobrowolski J. Cz.: “The 1-deazapurine derivates, tautomerism, substituent effect, and aromaticity: A computional study”, Comp. Theor. Chem. 2011, 974, 9-15
 • Jezierska-Zięba M., Kąkol B., Bujnowski Z., Brzozowski R., Dąbrowski Z., Kuczyńska A., Szpakiewicz M., Szarlik S., Cybulski J.: “Badania nad ekstrakcją cyklicznych peptydów z materiałów odpadowego lnu zwyczajnego (Studies on the extraction of cyclic peptides from flax waste materials)”, Chemik 2011, 65 (9), 837
 • Karpińska G., Mazurek A. P., Dobrowolski J. Cz.: “Hydroxyquinolines: Constitutional isomers and tautomers”, Comp. Theoretical Chem. 2011, 972, 48
 • Michał Kędzierski: “Unsaturated Polyester–Montmorillonite Nanocomposites by In-situ Polymerization”, w: “In-situ Synthesis of Polymer Nanocomposites” pod red.Vikas Mittal, Wiley-VCH, Weinheim 2011, 245-266
 • Kijowska D., Legocka I.: “Polyetherols from melamine cyanurate and ethylene carbonate – synthesis and application”, Polish Journal of Chemical Technology 2011, 13 (3), 42
 • Kowalczyńska H., Nowak-Wyrzykowska M., Szczepankiewicz A., Dobkowski J., Dyda M., Kamiński J., Kołos R.: “Albumin adsorption on unmodified and sulfonated polystyrene surfaces, in relation to cell-substratum adhesion”, Colloids Surf., B: Bionterfaces 2011, 84, 536
 • Kozakiewicz J., Przybylski J., Sylwestrzak K., Ofat I: “New family of functionalized crosslinkers for heat-curable polyurethane systems – A preliminary study”, Prog. Org. Coat. 2011, 72, 120
 • Legocka I., Wierzbicka E., Al Zahari T., J., M., Osawaru O.: “Modified halloysite as a filler for epoxy resins”, Polish Journal of Chemical Technology, 2011, 13 (3), 47
 • Łoś P., Łukomska A., Kowalska S., Jeziórska R., Krupka J.: “Obtaining and properties of polyolefin composites metamaterials with copper micro- and nanoflakes”, Polimery 2011, 56 (4), 324
 • Łoś P., Łukomska A.; Kowalska S., Jeziórska R., Zaprzalski P., Krupka J.: „Metamaterials based on polymer dispersions of nanoparticles and particles of copper obtained by cathodic current pulse electrolysis”, Materials Science-Poland 2011, 29, 35
 • Łukaszewski M., Klimek K., Żurowski A., Kędra T., Czerwiński A.: “Kinetics and mechanism of hydrogen electrosorption in palladium-based alloys”, Solid State Ionics 2011, 190, 18
 • Ostrowski S., Jamróz M. E., Dobrowolski J. Cz.: „Formation of heavy adducts in esterification of acrylic acid: A DFT study”, Comp. Theor. Chem. 2011, 974, 100
 • Rode J., Dobrowolski J. Cz., Sadlej J.: “Phenylisoserine in the gas-phase and water: Ab initio studies on neutral and zwitterion conformers”, J. Mol. Model 2011, 17 (5), 961
 • Roman M., Dobrowolski J. Cz., Baranska M., Baranski R.: „Spectroscopic studies on bioactive polyacetylenes and other plant components in wild carrot root”, J. Natural Products 2011, 74, 1757
 • Rudnik E., Briassoulis D.: “Degradation behaviour of poly(lactic acid) films and fibers in soil under mediterranean field conditions and laboratory simulations testing”, Industrial Crops and Products, 2011, on-line first 22.01.2011; Industrial Crops and Products 2011, 33, 648
 • Rudnik E., Briassoulis D.: “Comparative biodegradation in soil behaviour of two biodegradable polymers based on renewable resources”, J. Polym. Environ. 2011, 19, 18
 • Sikora A., Wójtowicz-Sieńko J., Piela P., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Chojnacka A., Sikora R., Kowalczyk P., Grzesiuk E., Błaszczyk M. K.: “Selection of Bacteria Capable of Dissimilatory Reduction of Fe(III) from a Long-term Continuous Culture on Molasses and Their Use in a Microbial Fuel Cell”, J. Microbiol. Biotechnol. 2011, 21(3), 305
 • Soszko M., Łukaszewski M., Mianowska Z., Czerwiński A.: “Electrochemical characterization of the surface and methanol electrooxidation on Pt-Rh-Pd ternary alloys”, J. Power Sources 2011, 196, 3512
 • Szczygielska A., Kijeński J.: „Studies of properties of polypropylene/halloysite composites”, Polish J. Chem. Tech. 2011, 13 (3), 60
 • Świerz-Motysia B., Jeziórska R., Szadkowska A., Piotrowska M.: “Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszaniin polilaktydu i termoplastycznej skrobi”, Polimery 2011, 56 (4), 271
 • Thaler S., Fiedorowicz M., Grieb P., Wypych Z., Knap N., Borowik T., Zawada K., Kamiński J., Woźniak M., Rejdak R., Zrenner E., Schuettauf F.: “Neuroprotective effect of tempol acyl esters against retinal ganglion cell death in a rat partial optic nerve crush model”, Acta Ophthalmol. 2011, 89 (7), e555
 • Wierzbicka E., Legocka I. : “Elastomeryczny kopolimer blokowy styren-izopren-styren (SIS) modyfikowany pochodną borową (9-BBN) jako kompatybilizator mieszanin PE-LD/PS i PP/PS”, Polimery 2011, 56 (3), 211
 • Zielecka M.: “Characteristics of silica nanopowders and sol containing immobilized nanoparticles of copper or silver”, Polimery 2011, 56 (10), 765
 • Zielecka M., Bujnowska E., Kępska B., Wenda M., Piotrowska M.: “Antimicrobial additives for architectural paints and impregnates”, Progress in Organic Coatings 2011, 72, 193