Publikacje 2022

 • Wiśniewski P., Bołoz K., Wiśniewska A., Dąbrowski Z. , Kubica D., Łuczak J., Domańska U.: “Effect of the ionic liquids on extraction of aromatic and sulfur compounds from the model petrochemical stream”, Fluid Phase Equilibria 2022, 552, 113296; https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113296
 • Piatek K., Kutner A., Cacsire Castillo-Tong D., Manhardt T., Kupper N., Nowak U., Michał Chodyński M., Marcinkowska E., Kallay E., Schepelmann M.: “Vitamin D Analogs Regulate the Vitamin D System and Cell Viability in Ovarian Cancer Cells”, Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 172, https://doi.org/10.3390/ijms23010172
 • Jyoti, Rybakiewicz-Sekita R., Żołek T., Maciejewska D., Gilant E., Buś-Kwaśnik K., Kutner A.,  Noworyta K. R., Kutner W.: ,,Cilostazol-imprinted polymer film-coated electrode as an electrochemical chemosensor for selective determination of cilostazol and its active primary metabolite’’ Journal of Materials Chemistry B 2022, https://doi.org/10.1039/D1TB02186A
 • Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z.: “Liquid-liquid equilibrium studies on the removal of naphthalene/2-methylnaphthalene/dibenzothiophene from model oil using ionic liquids”, Fluid Phase Equilib. 2022, 556, 113397. Doi.org/10.1016/j.fluid.2022113397.
 • Kolasa D., Lach J., Wróbel K., Soszko M.: “Wymagania dotyczące zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych w zakresie polityki wodnej oraz gospodarki odpadami”, Przemysł Chemiczny 2022, 101/1, DOI:10.15199/62.2022.1.1
 • Wierzbicka E., Kuśmierek K.,  Legocka I., Świątkowski A.: „Efficient Rhodamine B Dye Removal from Water by Acid- and Organo-Modified Halloysites”, Minerals, 2022, 12,  350, DO: https://doi.org/10.3390/min12030350
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Kolasa D., Lach J., Wróbel K., Domańska U.: “New method for recovery of nickel and cadmium from the ”black mass” of spent Ni-Cd s batteries by solvent extraction”, Journal of Molecular Liquids 2022, 357, 119087, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.119087
 • Remiszewska-Skwarek A., Wierzchnicki R., Roubinek O. K., Kasinath A., Jeżewska A., Jasinska M., Byliński H., Chmielewski A.G., Czerwionka K.: “The Influence of Low-Temperature Disintegration on the Co-Fermentation Process of Distillation Residue and Waste-Activated Sludge”, Energies 2022, 15(2), 482; https://doi.org/10.3390/en15020482
 • Kuśmierek K., Skrzypczyńska K., Świątkowski A., Wierzbicka E., Legocka I.: “Electropolymerized Aniline-Based Stainless Steel Fiber Coatings Modified by Multi-Walled Carbon Nanotubes for Electroanalysis of 4-Chlorophenol”, Materials 2022, 15(10), 3436; doi:10.3390/ma15103436
 • Kozakiewicz J., Trzaskowska J., Kędzierski M., Sołtysiak J., E. U. Stolarczyk, Ofat-Kawalec I., Przybylski J.: “Cationic Emulsion Polymerization of Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) in Mixtures with Alkoxysilanes”, Molecules 2022, 27, 605. https://doi.org/10.3390/molecules27030605
 • Kolasa D., Samsonowska K., Kaszuba A., Stępkowska A., Wróbel J., Wróbel K., Lach J.: “Wymagania dotyczące zawartości substancji szkodliwych w wyrobach rynkowych z tworzyw sztucznych i gumy. Cz. I. Opakowania, w tym materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością”, Polimery 2022, 67, nr 6, DOI: https://doi.org/10.14314/polimery.2022.6.1
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Lach J., Wróbel K., Kolasa D., Domańska U.: “Recovery of metals from electronic waste – printed circuit boards by ionic liquids, DESs and organophosphorous-based acid extraction”, Molecules 2022, 27, 4984, https://doi.org/10.3390/molecules27154984
 • Luchcińska S., Lach J., Wróbel K., Łukomska A., Łoś P.: “Metallic powders and nanopowders – high added value products in electrochemical recovery of metals from industrial wastewaters”,DOI: 10.1007/s13762-022-04401-7, International Journal of Environmental Science and Technology, dostępna online: https://doi.org/10.1007/s13762-022-04401-7

 • Jakubowska E., Gierszewska M., Szydłowska-Czerniak A., Nowaczyk J., Olewnik-Kruszkowska E.:Development and characterization of active packaging films based on chitosan, plasticizer, and quercetin for repassed oil storage”, Food Chemistry, Volume 399, 15 January 2023, 133934; https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133934
 • Królikowski, M., Więckowski, M., Ebrahiminejadhasanabadi, M., Nelson, W. M.,  Naidoo, P., Ramjugernath, D., Domańska, U.: “Carbon dioxide solubility in ionic liquids: [Guad-(6,6),(1,1),(1,1)][DCA] and [Guad-(6,6),(1,1),(1,1)][TCM] at high pressure”, Fluid Phase Equilib., 2022, 563,113572, doi.org/10.1016/j.fluid.2022.113572