ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty / OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia – usługi odbioru odpadów komunalnych