OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – odbiór odpadów komunalnych