OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługa przeprowadzenia spraw patentowych z dziedziny chemii, biotechnologii i farmacji