OGŁOSZENIE o zamówieniu: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych