OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Projekt budowlany i wykonawczy wraz z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pożaru