OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych