Przetargi/Konkursy/Sprzedaż

Zapytanie ofertowe: dostawa 3 sztuk modułów membranowych w obudowach, przeznaczonych do testów w skali laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy 3 sztuk modułów membranowych w obudowach, przeznaczonych do testów w skali laboratoryjnej. Moduły winny być dedykowane do rozdzielania gazowych mieszanin wodorowych (wzbogacania i odzysku wodoru)...

Zapytanie ofertowe: wykonanie kompletnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania kompletnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej bud. nr 20 na terenie Zamawiającego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie

Zapytanie ofertowe: dostawa nowych podpór stropowych stalowych

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy nowych podpór stropowych stalowych, regulowanych, posiadających stosowne certyfikaty...

Zapytanie ofertowe: usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego na rzecz Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego”

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi doradczej w zakresie opracowania dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego...

Zapytanie ofertowe: przebudowa systemu wentylacji mechanicznej zespołu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania projektu, projektu wraz z wykonaniem bądź dobór urządzeń wraz z montażem: Rozbudowy\Przebudowy systemu wentylacji mechanicznej zespołu laboratoryjnego w celu zapewnienia w pomieszczeniach laboratoryjnych wilgotności powietrza w nieprzekraczalnych granicach 40-70%.

Zapytanie ofertowe: usługa badawcza na rzecz Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego”

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi badawczej na rzecz Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego”...

Oferta sprzedaży odczynnika chemicznego POLIMERAZA Taq

Posiadamy do odsprzedaży odczynnik chemiczny pod nazwą POLIMERAZA Taq o stężeniu 2U/mL  w ilości ok. 500 mL z możliwością  konfekcjonowania po 250 mL wraz z odpowiedniej ilości buforem koniecznym do prowadzenia reakcji PCR 10X, przygotowywanym bezpośrednio przed ewentualną sprzedażą odczynnika...

Wdrożenie Platformy eZamawiający - składanie ofert drogą elektroniczną

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.