Przetargi/Konkursy/Sprzedaż

Zapytanie ofertowe: Serwis urządzeń drukujących wraz z dostawą tonerów

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę serwisową urządzeń drukujących laserowych, monochromatycznych i kolorowych, w zakresie napraw, przeglądów, konserwacji planowych i dostawy oryginalnych tonerów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, na okres 12 miesięcy...

Oferta sprzedaży odczynnika chemicznego POLIMERAZA Taq

Posiadamy do odsprzedaży odczynnik chemiczny pod nazwą POLIMERAZA Taq o stężeniu 2U/mL  w ilości ok. 500 mL z możliwością  konfekcjonowania po 250 mL wraz z odpowiedniej ilości buforem koniecznym do prowadzenia reakcji PCR 10X, przygotowywanym bezpośrednio przed ewentualną sprzedażą odczynnika...

Wdrożenie Platformy eZamawiający - składanie ofert drogą elektroniczną

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.