Zapytanie ofertowe: Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej dot. wymiany instalacji parowej

FD-3/235/22-1/2021

Warszawa, 1 lutego 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego,  w związku koniecznością wykonania kompletnej dokumentacji przetargowej dot. wymiany instalacji parowej w bud. nr 20c  na terenie Instytutu  przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, poszukuje oferenta, który ma doświadczenie w tym obszarze i jest w stanie wykonać dokumentację w niżej określonych ramach.

Do zadania należy  m.in.:

 1. Inwentaryzacja obecnej armatury pary technologicznej. Ocena możliwości dalszego wykorzystania.
 2. Wykonanie projektu wykonawczego dla instalacji pary technologicznej dla obecnych potrzeb hali 20c cześć niska.
 3. Wykonie kosztorysów.
 4. STWiORB

Założenia wyjściowe:

 1. Istniejąca wytwornica pary ma 96 kW mocy na grzałkach. Maksymalnie (perspektywicznie) należy rozbudować do 250 kW;
 2. Obecnie maksymalne ciśnienie na wytwornicy do 8,5 bara (nadciśnienie);
 3. Zakładamy, że na części niskiej będzie ciśnienie 6 bar (nominalna);
 4. Obieg pary i kondensatu jest zamknięty;
 5. Na parterze należy przewidzieć trzy odbiorniki pary, które mogą konsumować ok. 100 kg/h (działających niejednocześnie).

Dane wymiarowe:

 1. Długość hali: 40 m, szerokość: 15 m.
 2. Wysokość do ostatniego poziomu: 11 m.
 3. Ilość pionów: 12
 4. ilość poziomów: parter oraz 4 na pomostach.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Nazwę i adres oferenta, wartość oferty (netto oraz brutto), maksymalny czas realizacji, termin ważności oferty, datę sporządzenia, warunki płatności.

Oferty proszę składać do: Zespołu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury Technicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. nr 12 pok. 3 lub przesyłać na adres e-mail: techniczny@ichp.lukasiewicz.gov.pl;

Termin składania ofert: 11 luty 2021 godz. 12:00.

Wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu, od pn. do pt. w godz. 9:00-14:00, tel. kontaktowy: 22 568 26 98.

Oferenci będą informowani e-mailowo o rozstrzygnięciu.