Zapytanie ofertowe: usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na trasach krajowych i międzynarodowych

FL.251.317.2023.MR

Warszawa, 21 marca 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na trasach krajowych i międzynarodowych, w klasie ekonomicznej oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla delegowanych za granicę pracowników Zamawiającego na okres ok. 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

3. Oferta powinna zawierać:

  • Cenę netto/brutto za opłatę transakcyjną
  • Procentowy wskaźnik udzielonego rabatu

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2)

4. Termin złożenia oferty: 29.03.2023 do godz. 12.00

Ofertę prosimy przesłać na adres: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

5. Złożone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  •  opłata transakcyjna – waga 60%
  •  udzielony rabat (upust od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego oferent udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu)  – waga 40%

Protokół wyboru 2023 bilety lotnicze

Bilety 2023 – zestawienie ofert

Umowa bilety lotnicze 2023

Odpowiedzi na pytania_1 _bilety

Specyfikacja_bilety_lotnicze

Formularz ofertowy_bilety_lotnicze