Zapytanie ofertowe: Serwis urządzeń drukujących wraz z dostawą tonerów

FL-2/241/383/22/MR Warszawa, 25 listopada 2022 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

II. Opis przedmiotu zamówienia: Serwis urządzeń drukujących wraz z dostawą tonerów.

1) Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę serwisową urządzeń drukujących laserowych, monochromatycznych i kolorowych, w zakresie napraw, przeglądów, konserwacji planowych i dostawy oryginalnych tonerów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, na okres 12 miesięcy. Lista urządzeń objętych umową jest orientacyjna, odzwierciedla wyposażenie Zamawiającego  na dzień wysyłania zapytania ofertowego i została sporządzona na potrzeby przygotowania oferty cenowej.

2) Lista urządzeń planowanych do objęcia umową serwisową:

Nazwa/model
liczba
HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdn
3
HP COLOR LASERJET PRO M252dw
1
KONICA MINOLTA BIZHUB C35 AAN/13
3
KONICA MINOLTA BIZHUB C220
1
Develop ineo227
1
Konica Minolta bizhub C284e
1
Canon LBP6670dn
1
HP Laser JET Pro 400 color M451dw
4
HP Laser Jet CP1525n color
4
Konica Minolta bizhub C3351
8
Konika Minolta C360
1
HP Laserjet pro 200 color M251n
5
OKI B431dn
2
Canon MG5150
1
RICOH aticio C232SF
1
HP LaserJetP1102
1
OKI 510DN
1
OKI M352
1
Xerox workcenter 6505
3
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
1
OKI C511dn
1
Brother MFCL3730CDN
1

3) Oferta cenowa powinna uwzględniać wszystkie naprawy wymienionych urządzeń, konserwacje i wymianę części podlegających zużyciu w czasie normalnego użytkowania, według zaleceń producenta i zgodnie ze zgłoszeniem generowanym przez dane urządzenie oraz dostawę oryginalnych tonerów.

4) Umowa na zamawianą usługę będzie rozliczana miesięcznie na podstawie bieżącego zużycia, a kwota będzie wyliczana na podstawie licznika wydrukowanych kopii z każdego urządzenia.

5) Maksymalny okres trwania umowy to 12 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy, wyliczonej wg wyceny. Liczniki urządzeń objętych umową serwisową będą spisane w dniu podpisania umowy.

6) Umowa przewiduje włączenie do obsługi serwisowej 7 urządzeń dostarczonych przez zamawiającego, zgodnych z poniższą specyfikacją:

 • Rozmiar panelu 7”
 • Pamięć systemu  minimum 4 096 MB
 • Dysk twardy systemu minimum 16 GB
 • Interfejs 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
 • Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;
 • HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
 • Automatyczny podajnik dokumentów: Do 80 oryginałów; A6–A4; 50–128 g/m², Dualscan ADF
 • Pojemność wejściowa papieru  1x 500 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary; 60–210 g/m²
 • Podajnik ręczny 100 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary, 60–210 g/m²
 • Automatyczny druk dwustronny A4; 60–210 g/m²
 • Rozdzielczość druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
 • Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
 • System operacyjny Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
 • Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
 • Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
 • Windows Server 2016; Windows Server 2019;
 • Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
 • Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
 • Prędkość skanowania (mono/kolor) Do 28/28 obr./m w trybie simplex Do 56/56 ipm w trybie dwustronnym
 • Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
 • Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
 • Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Szyfrowanie PDF; XPS;
 • Technologia obrazowania Laserowa
 • Technologia druku: Laser
 • Prędkość kopiowania/drukowania A4(mono/kolor) Minimum 33/33 str./min
 • Prędkość w trybie autoduplex dla A4  (mono/kolor) minimum 33/33 str./min
 • Czas nagrzewania maksimum 13 s w mono; 15 s w kolorze
 • Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
 • Kopiowanie wielokrotne 1–9 999
 • Format oryginalny A6–A4, niestandardowe rozmiary

7) Wycena musi być wykonana w przeliczeniu na koszt usługi za wykonanie jednej kopii czarno-białej i kolorowej uwzględniając czas użytkowania urządzenia. Dla potrzeb przygotowania oferty Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość wydruków w ciągu 12 miesięcy wynosi:

– ilość stron czarno-białych 180 tys. szt.

– ilość stron kolorowych:. 216 tys. szt.

8) Wykonawca na czas trwania Umowy zapewni dostęp do platformy serwisowej spełniające poniższe wymagania:

a) Dostęp do ww. platformy musi się odbywać poprzez stronę internetową, którą wskaże Wykonawca.
b) Platforma musi umożliwiać komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą (oprócz kontaktów za pomocą poczty e-mail oraz telefonicznych).
c) Platforma musi umożliwiać podgląd aktualnego stanu urządzenia,
d) Platforma online musi być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej,
e) Platforma online musi posiadać minimalną funkcjonalność zapewniającą Zamawiającemu:
– informacje o marce, modelu, numerze seryjnym zainstalowanego urządzenia,
– wysyłać alerty o usterkach, zbliżających się konieczności dokonywania niezbędnych wymian materiałów eksploatacyjnych na adresy mailowe wskazane przez Zamawiającego.
– dostęp do instrukcji obsługi,
– informacje o dokładnym miejscu zainstalowania urządzenia,
– bieżący podgląd wszystkich dokumentów finansowych związanych z realizacją umowy typu: faktury, korekty,
– zgłoszenie awarii, usterki konkretnego urządzenia,
– informacje o statusie realizacji zgłoszeń,
– przekazywanie Wykonawcy informacji odnośnie pracy urządzeń,
– podgląd bieżącego oraz archiwalnego stanu liczników kopii/wydruków z rozbiciem na poszczególne okresy rozliczeniowe.
– Dostęp online do wszelkiej dokumentacji: ekspertyzy techniczne, dostawy materiałów eksploatacyjnych, faktury za wykonane usługi, historia wszystkich czynności serwisowych. Dostęp musi zawierać zarówno dokumenty bieżące oraz wszystkie archiwalne.
f) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych na platformie internetowej. Dostęp musi być zabezpieczony loginem i hasłem, który zostanie nadany uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.
g) Kontakt Zamawiającego z pracownikami Wykonawcy poprzez dedykowany wewnętrzny czat oraz dokonywanie zgłoszeń serwisowych poprzez formularz serwisowy online.
h) Dostęp do zestawień zbiorczych, zawartych w jednym pliku, obejmujących minimum poniższe informacje:
– numer seryjny urządzenia
– lokalizację urządzenia
– ilość wykonanych kopii/wydruków w danym okresie rozliczeniowym, przy czym
Zamawiający wymaga pełnego dostępu online do bieżącego zestawienia oraz wszystkich archiwalnych.
i) Dane każdego urządzenia z osobna, przy którym Wykonawca wykonywał jakiekolwiek czynności, muszą być wprowadzone do bazy platformy internetowej i muszą zawierać minimum poniższe informacje:
– numer seryjny urządzenia
– Markę i model urządzenia
–  Aktualną lokalizację urządzenia
– Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za użytkowanie danego urządzenia ze strony Zamawiającego
– Historię wszelkich wykonanych czynności serwisowych dla każdego urządzenia osobno
– Wsparcie dla danego typu urządzenia udostępniane przez producentów: aktualizacje, sterowniki, instrukcje.
–  Podstawowe parametry techniczne danego urządzenia oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich wydajności.
– możliwość zalogowania się do profilu konkretnego urządzenia za pomocą zeskanowanego kodu QR umieszczonego na przedniej obudowie urządzenia
j) Dostęp do zleceń, zawierających minimum poniższe statusy:

– Zgłoszenie przyjęte przez Wykonawcę
– Serwisant w drodze
– Zakończenie naprawy

9. Zamawiający wymaga od oferentów wykazania świadectwa autoryzacji producenta Konica Minolta oraz HP.

10. Zamawiający wymaga od oferentów posiadania aktualnego certyfikatu ISO 27001:2013 w zakresie bezpieczeństwa informacji lub równoważnego.

11. Adres wykonania przedmiotu umowy: Warszawa ul. Rydygiera 8 oraz ul. Starościńska 5.

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 • Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Wykonawcy o uzupełnienie oferty cenowej o wykaz wykonywanych usług o podobnym zakresie i wartości.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
 • Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 • Oferta powinna zawierać:

– Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.

– Wypełniony formularz ofertowy.

IV. Termin złożenia oferty: do 7.12.2022 r.

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt telefoniczny: 506 065 785


Formularz ofertowy sprawa 383_serwis_drukarek

Protokół z wyboru_serwis_urzadzen_drukujacych