Zapytanie ofertowe: montaż fragmentu sieci teleinformatycznej

FD-3/235/2/2021

Warszawa, 02 września 2021

 

Zapytanie ofertowe:  Montaż fragmentu sieci teleinformatycznej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego  zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania fragmentu sieci światłowodowej wraz z dokumentacją  na terenie przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

W ramach zadania należy  m.in.:

Lp.
Opis
j.m.
Liczba
1
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych  pomiar światłowodowy – istniejący
pomiar
288
2
Demontaż istniejących przełącznic światłowodowych z szaf 19’
szt.
26
3
 Montaż patchpaneli światłowodowych LC, 24J, montaż w szafie  rack 19′
szt.
25
4
Spawanie włókien kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
szt.
624
5
Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty – Kabel światłowodowy 24J SM
m
120
6
 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych – pomiar tłumienności włókna światłowodowego
pomiar
312
7
 Krosowanie kabli światłowodowych w szafie dystrybucyjnej
szt.
100
8
 Dokumentacja powykonawcza
kpl.
1
9
Inwentaryzacja istniejących urządzeń w postaci
dokumentacji powykonawczej.
kpl.
1

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Nazwę i adres oferenta, wartość oferty (netto oraz brutto), oferta powinna zawierać rozbicie ceny na ceny jednostkowe dla robót wyszczególnionych w tabelce, maksymalny czas realizacji, termin ważności oferty, datę sporządzenia, warunki płatności, e-mail kontaktowy, informację o posiadanych uprawnieniach i odbytych szkoleniach dot. przedmiotu zapytania.

Oferty proszę składać do: Zespołu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury Technicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. nr 12 pok. 3 lub przesyłać na adres e-mail: techniczny@ichp.lukasiewicz.gov.pl;

Termin składania ofert:  10 września 2021 godz. 12:00.

Wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu, od pn. do pt., w godz. 9:00-14:00, tel. kontaktowy: 22 568 26 98.