Zapytanie ofertowe: montaż falownika z potencjometrem w centrali wentylacyjnej

W związku z koniecznością montażu falownika z potencjometrem w centrali wentylacyjnej na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, poszukujemy oferenta, który ma doświadczenie w tym obszarze i jest w stanie w wykonać wskazaną usługę.

Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

Montaż falownika i potencjometru silnika centrali wentylacyjnej w budynku nr 7, konfiguracja oraz uruchomienie centrali wentylacyjnej.

Oferta powinna zawierać:

  • Cenę netto całości przedmiotu zapytania
  • Krótki opis
  • Termin wykonania.
  • Formę płatności (preferowany ryczałt).

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt na adres: grzegorz.zajac@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Ofertę prosimy przesłać na adres: grzegorz.zajac@ichp.lukasiewicz.gov.pl  do dnia 05.05.2022 r. do godziny 23.59

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy/zlecenia bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.

Jeżeli jesteście Państwo gotowi przedstawić nam ofertę na załączone zapytanie, prosimy o kontakt, bądź informację zwrotną o nieprzystąpieniu do składania oferty.