Zapytanie ofertowe: kompleksowa usługa bankowości elektronicznej

FL-2/251/372/22/MR

Warszawa, 15 września 2022 r.

  1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa usługa bankowości elektronicznej dla  Zamawiającego na okres 12 miesięcy.
Dla sporządzenia oferty przyjmuje się następujące szacunkowe założenia:

  • liczba prowadzonych rachunków – 25, w tym 1 w USD, 1 w EUR i pozostałe w PLN
  • obsługa 7 kart:  w  tym 3 karty debetowe oraz 4 karty kredytowe
  • liczba przelewów rocznie ok. 8000
  1. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
c) Kryterium oceny ofert: 100% cena

  1. Oferta powinna zawierać: Wycenę poszczególnych opłat i prowizji (zgodnie z formularzem ofertowym).
  2. Termin złożenia oferty: do 22.09.2022 r. do godz. 11.00

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela pani Dominika Jaworska tel. +48 22 568 23 34 e-mail: dominika.jaworska@ichp.pl


Formularz ofertowy bank

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

PROTOKÓŁ z WYBORU OFERTY